Menü megnyitása

Tehetségpont regisztráció - Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

1. Adatkezelés

a) Az adatközlő oldalakon megadott személyes adatokat a MATEHETSZ a 2011. évi CXII. törvény szerint kezeli. Az egyes mezőkben a természetes személyek adatainak a közlése önkéntes, de azok megadása nélkül nem lehetséges a tehetségpont nyilvántartásba vétele. Az adatok közlésével az adatközlő hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adatokat a MATEHETSZ mint adatkezelő az általa kezelt honlapok működtetése céljából használja, megjelenítse.  A nem publikusként megjelölt adatokat a MATEHETSZ nem hozza nyilvánosságra, azokat csak a MATEHETSZ tisztségviselői, alkalmazottai ismerhetik. A közölt adatokat a MATEHETSZ nem kapcsolja össze más forrásból származó személyes adatokkal. A közölt személyes adatok törlése vagy módosítása az érintett által a tehetsegpont [at] tehetseg.hu e-mail címre küldött e-mailben bármikor kérhető. Amennyiben a Kapcsolattartó/Képviselő „kötelező” adatait törlik új személyi adatok bejelentése nélkül, az egyben a tehetségpontnak a nyilvántartásból történő törlését is jelenti – ha ehhez a tehetségponthoz más Kapcsolattartó/Képviselő korábban nem volt hozzárendelve. Az adatkezeléssel érintetteknek joga van felvilágosítást kérni a MATEHETSZ-től a személyes adataik kezeléséről. Amennyiben a kért információra 30 napon belül az érintett nem kap kielégítő választ, úgy ügyében az Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A MATEHETSZ jelen adatkezelésének adatkezelési azonosítója: NAIH-57060/2012.

b) Kapcsolattartó/Képviselő esetén a név, telefonszám és e-mail cím kötelezően publikus adat!

 

2. A tehetségpont Kapcsolattartója/Képviselője vállalja a következőket:

a) összegyűjtjük és összefogjuk a hatókörünkben lévő (azaz intézményi, települési, térségi vagy regionális) tehetségsegítő kezdeményezéseket, az ilyen kezdeményezésben aktív és ez iránt érdeklődő embereket, intézményeket és erőforrásokat

b) részt veszünk a tehetségpontok hálózatában: (1) a többi tehetségponttól érkező információkat saját hatókörünkben terjesztjük, azokkal a hozzánk fordulókat megismertetjük, (2) saját magunk által szervezett, illetve a hatókörünkben lévő, a tehetséggondozással kapcsolatos eseményekről és lehetőségekről informáljuk a többi tehetségpontot

c) folyamatosan keressük az együttműködést a tehetségsegítésben érintett környezetünk minden tagjával

d) a hozzánk fordulóknak pedagógiai és pszichológiai szempontból is megfelelő segítséget biztosítunk az érdeklődő fiatalok tehetségének minél jobb felismerése és segítése érdekében vagy saját erőnkből, vagy külső segítség bevonásával

e) törekszünk a tehetségpont anyagi fenntarthatóságára, önfenntartására, azonban szolgáltatásainkat csak non-profit módon, legfeljebb önköltségi áron ajánljuk fel, a tehetségpontokkal és a Nemzeti Tehetségponttal kapcsolatos tájékoztatásért pénzt nem kérünk

f) részt veszünk munkánk eredményességének és hatékonyságának ellenőrzésében, magunk is törekszünk visszajelzések szerzésére arról, hogy tanácsadó, tehetséggondozó munkánk mennyire volt eredményes és hatékony

g) munkánkban megteremtjük és megőrizzük a személyes és „civil jelleget”, azaz elkerüljük a hivatalszerű, bürokratikus működést,

h) a regisztrációs lapon megadott információk és adatok változásáról a Nemzeti Tehetségpontot tájékoztatjuk, illetve a regisztrációs lapon frissítjük.

i) tanúsítjuk, hogy a tehetségpont működésének elindításához rendelkezünk a fenntartó hozzájárulásával (költségvetési intézmény esetén), illetve a megfelelő testületek jóváhagyásával (civil és más szervezetek esetén).