Menü megnyitása

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai Intézet

Akkreditált Kiváló Tehetségpont
Cím:
Rövid név:
Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai Intézet
Azonosító:
TP 100 000 276
Alapítás dátuma:
2010. június 20.
Minősítés:
kiváló
Akkreditáció dátuma:
2011. február 5.
Központi email cím:
bondzser [dot] zita [at] fppti [dot] hu
Honlap:
Kapcsolattartó: 
bondzser [dot] zita [at] fppti [dot] hu
+36(1)338-2156/129
gonda [dot] judit [at] fppti [dot] hu
Az összes kinyitása

Mi teszi önöket alkalmassá a Tehetségpont megalakítására?

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai Intézet szakmai szolgáltatásai között fontos helyet foglal el a tehetséggondozás. Egyik kiemelkedő szakmai szolgáltatásunk a tehetséggondozó és tanulmányi versenyek szervezése.

A tehetséggondozó versenyeken való részvétel célja, hogy az általános és középiskolás korosztályok átlagon felüli adottságokkal, képességekkel, kreativitással rendelkező tanulói számára kiemelkedési lehetőséget biztosítson, s így társadalmi szinten járuljon hozzá a minőségi, kreatív humán erőforrás fenntartásához és létrehozásához.

A versenyek terepet, lehetőséget biztosítanak egy magasabb szintű megmérettetésre, viszonyítási pontot jelentenek a tanulók ismereteinek, képességeinek más tanulókkal és a standard szinttel való összevetésére. Valamint iránymutatást adnak a jövőre tekintve a pedagógusok számára. Mert az egyéni produktumokban tükröződik az iskolában folyó pedagógiai munka, a pedagógusok szakmai felkészültsége, az oktató munka hatékonysága.

Versenyeinken a főváros valamennyi középiskolája (108 Gimnázium, 154 Szakközépiskola és Szakiskola) közel 25.000 diák vesz részt.

Versenyeink felmenő rendszerűek, a kerületi döntőket követően kerülnek be a tanulók a fővárosi döntőbe. A nagy érdeklődést jelzi, hogy a döntők utáni eredményhirdetéseken nem csak a versenyzők, és felkészítő tanáraik, rokonaik, hanem érdeklődők sokszor civilek is szép számmal megjelennek. A létszám sokszor meghaladja a több száz főt.

A versenyek magas színvonalát a neves zsűritagok, és a szakma kiválóságainak részvétele biztosítja. A verseny helyszínéül igyekszünk bevonni neves kulturális intézményeket, mint Néprajzi Múzeum, Szépművészeti Múzeum

A tehetséggondozó, feltáró és kiválasztó programunkat vagyis a versenyek rendszerét egész tanévre megtervezzük és a főváros valamennyi iskolájával a tanév elején a Versenyfüzeteinkben ( szeptember 1-ig) ismertetjük.

Valamennyi fővárosi középfokú nevelési-oktatási intézmény és sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását ellátó intézmény rendelkezésére bocsátunk egy-egy Versenyfüzetet.

A versenyprogram összeállításánál figyelembe vesszük az Oktatási Minisztérium által előírt országos felmenő rendszerű versenyeket,mely intézetünk részére "alapfeladat", valamint a fővárosban hagyományosan megrendezett úgynevezett "tradicionális versenyeket".

Az iskolák ? tanulók - szülők igényeihez is próbáljuk igazítani rendezvényeinket, bemutatóinkat.

Kiegészítve az újonnan felmerülő igényeknek megfelelő versenyek, programok kínálatával pl. felkészítés versenyekre, tájékoztatás tehetséggondozó programokról stb.

A tehetséggondozás feladatának nemcsak a tanulók felkészítése, hanem az őket tanító tanárok tanítók segítését is fontosnak tartjuk. Az intézményvezetők és kollégák igényeit figyelembe véve szakmai tanácskozást tartunk melynek az Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai Intézet rendszeresen ad otthont.

Segítjük továbbá a tehetséggondozás, kiválasztás munkáját azzal is, hogy a szaktanároknak, kérésre diákoknak, szülőknek eljuttatjuk az előző versenyév feladatsorait, megoldásait. Melyeket a Honlapunkon is publikálunk:www.fppti.hu

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai Intézet idei tanévben is valamennyi középiskolának eljuttatta a fővárosi szakmai továbbképzések kínálatát, melyet az intézmények nagy érdeklődéssel fogadtak.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet,  a Fővárosi Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, valamint az Arany-elme Tehetséggondozó Egyesület közötti szakmai megállapodás keretében 2008. szeptemberében elindult az 5H projekt.

A projekt célja: a főváros VII., VIII., IX. kerületében élő, iskola-kezdés előtt álló, tehetséges, hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása, szocio-kulturális helyzetükből adódó lemaradásaik kompenzációja, iskolai beilleszkedésük és érvényesülésük támogatása.

Intézetünk akkreditált pedagógus továbbképzéseket, és szakmai műhelyfoglalkozásokat is szervez (szakterületekre bontva)?Tehetséggondozás témakörben.

Magasan képze

A Tehetségpont tervezett hatóköre és együttműködései

A főváros valamennyi általános és középiskolája, valamint az intézetünkkel kapcsolatban álló felnőttoktatási intézményekre. Országosan valamennyi Megyei Pedagógiai Intézetre, és társintézményre

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai Intézet több éves szakmai tapasztalattal rendelkezik a tehetséggondozás területén.Az intézet kiváló pedagógiai szakértői gárdával,pszihológusokkal, kiépített szaktanácsadói rendszerrel, bázisiskolákkal, jól működő kapcsolatrendszerrel rendelkezik a fővárosban, és országos, nemzetközi szinten.

A Tehetségpont specifikus és konkrét programjai

Akkreditált pedagógus továbbképzések, és szakmai műhelyfoglalkozások, konferenciák rendezése - tehetséggondozás témakörében.

Tehetséggondozó versenyek rendezése.

Konkrét program az Oktatási és Kulturális Minisztérium által minden évben kiírt (ránk nézve kötelezően ellátandó terület) az országos felmenő rendszerű

- Akkreditált tanfolyamokat és műhelyfoglalkozásokat szeretnénk szervezni tehetséggondozás témakörében valamennyi szakterületen.

- Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek megszervezése a fővárosban.

- Akkreditált tanfolyamokat és műhelyfoglalkozásokat szeretnénk szervezni tehetséggondozás témakörében valamennyi szakterületen.

Anyagi fenntarthatóság

Intézetünk fővárosi fenntartású: pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmény

Folyamatosan pályázunk, tanfolyamokat, rendezvényeket szervezünk.

Pedagógiai és pszichológiai szakmai alapok és háttér

- Tehetséggondozó versenyeket szervezünk

- Intézetünk részt vesz az 5H programban.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai Intézet valamennyi pedagógiai szakértője,pszihológusa és az intézet által koordinált szaktanácsadók. Elérhetőségünk megtalálható az intézet honlapján

www.fppti.hu

Eredményesség és hatékonyság

Elégedettségi kérdőívek készítésével, elemzésével

Minőségbiztosítási rendszer működtetésével.