Budapest XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet

Cím:
Rövid név:
99. Tehetségpont Akkreditált - Kiváló
Azonosító:
TP 140 000 322
Alapítás dátuma:
2010. június 20.
Minősítés:
kiváló
Akkreditáció dátuma:
2011. február 5.
Központi telefonszám:
0036-1-2950877, 0036
Központi fax:
0036-1-2950877
Központi email cím:
maadadi [at] yahoo [dot] com
Honlap:
Képviselő: 
06203945052
csilla [dot] tk [at] gmail [dot] com
Kapcsolattartó: 
+36 1 295 0877
maadadi [at] yahoo [dot] com
Az összes kinyitása

Mi teszi önöket alkalmassá a Tehetségpont megalakítására?

- Konferencia szervezése a témában

- Több éves szakmai tapasztalat, és gyakorlat

- Tehetséggondozás szakképzés - továbbképzés

- Folyamatos önfejlesztés e tárgykörben

A Tehetségpont tervezett hatóköre és együttműködései

Kerületi szint:

kerületi tehetségek támogatásának koordinációja, közös pályázatok írása, Peremvárosi Prímákkal való együttműködés, PoDo és egyéb civil szervezetekkel létrehozott fesztiválok, dráma- és múzeumpedagógiai foglalkozások (Vécsey színpad támogatása), tehetséggondozással kapcsolatos konferenciák tapasztalatainak összegyűjtése

Fővárosi szint:

kerületi Pszk-kal való együttműködés (II., X., XIV., XX. ker., MFPI, NKA)

Országos rendezvényeken való részvétel: workshopok, jó gyakorlatok bemutatása

A Tehetségpont specifikus és konkrét programjai

Komplex művészeti nevelés

Pedagógiai és pszichológiai szakmai alapok és háttér

- Tehetségháló elkészítése a kerület intézményeiben, a munka koordinálása, egyéb társszervezetek bevonása: Nevelési Tanácsadó, Kondor Béla Közösségi Ház, Rózsa Ferenc Művelődési Központ, Sportkastély, és Bókai Diákközpontok pedagógusai és pszichológusainak, edzőinek és művészeti tanároknak a bevonásával.

Tanulmányi, és tehetséggondozó versenyek szervezésével, és lebonyolításával.

- Szeretve Tanulni Egyesület, mint kiemelt társszervezet megfelelő segítséget biztosít pályázatok figyelése, és írása kapcsán

Szakembereink az Intézeten belül, akik vállalják a feladatok ellátását:

- Maadadiné Borbély Mária - tehetséggondozás szakértő - kémia (egyetemi besorolás)

- Kalmárné Takács Erzsébet - tehetséggondozás szakértő - magyar nyelv (főiskolai besorolás)

- Patakfalvi Attiláné - tehetséggondozás szakértő- alsó tagozat (főiskolai besorolás)

- Frank Gabriella -idegen nyelv (egyetemi besorolás)

- Madárné Gyurján Ildikó - család pedagógus - szülők, nevelők (egyetemi besorolás)

- Tóthné Kővári Csilla - óvoda (főiskolai besorolás)

- Ledőné Dolmány Mária - dráma (főiskolai besorolás)

- Heilauf Zsuzsanna - múzeulógus (egyetemi besorolás)

- Szilágyiné Gálos Ildikó - könyvtáros (főiskolai besorolás)

- Janovszki Gabriella - Nevelési Tanácsadó, pszichológus (egyetemi besorolás)

- Lőke Józsefné - Szeretve Tanulni Egyesület - romológus (főiskolai besorolás)

Eredményesség és hatékonyság

Rendszeres munkaértekezleteken elemzik a tevékenységet, a tapasztalatokat visszacsatolva érvényesítik a következő feladatokban.

Értékelő visszajelzések alapján folyamatosan fejlesztik munkájukat módszertani szempontból is.

Eredmények összegzése, nyilvánossá tétele

Munkastílus

Nyitott légkör, a tehetséggondozó munka feltételeinek biztosítása

Igényekhez alkalmazott rugalmasság helyben, térben és időben Széleskörű kapcsolattartás - intézményekkel szülőkkel

Sajtóval való jó kapcsolat a nyilvánosság biztosítására

Nyitott programok - pedagógiai hét

pl. Aranygála rendezvények, tehetséggondozó komplex vetélkedők

PoDo rendezvények - hátrányos helyzetű és roma gyerekek számára

Anyagi fenntarthatóság

Fontosnak tartjuk a kerületi szintű (önkormányzati, kerületi hatókörű szervezetek) támogatását a tevékenység folyamatosságának biztosítására.

Rendszeresen pályázunk külső források elnyerésére; tehetséggondozó tevékenységünkkel kapcsolódunk országos kiírású pályázatokhoz is:

Például TÁMOP 3.4.4 pályázat, a tehetségekkel való foglalkozás beemelése a TÁMOP 3.2.8 és TÁMOP 3.2.11 pályázatokba, NTP-MSV-2011 pályázaton való indulás kerületi fiataloknak szervezett tehetségkutató táncbemutatóval