Menü megnyitása

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai és Képzési Intézet

Akkreditált Kiváló Tehetségpont
Cím:
Rövid név:
MPKI
Azonosító:
TP 190 000 118
Alapítás dátuma:
2010. június 20.
Minősítés:
kiváló
Akkreditáció dátuma:
2014. június 24.
Központi telefonszám:
0036-42-508720
Központi fax:
0036-42-508730
Központi email cím:
laura [dot] kazsukne [at] mpkki [dot] hu
Honlap:
Kapcsolattartó: 
+36 42 508735
laura [dot] kazsukne [at] mpkki [dot] hu
Az összes kinyitása

Mi teszi önöket alkalmassá a Tehetségpont megalakítására?

Intézményünk 1985 óta, megalakulása óta foglalkozik tehetséggondozással. Az elmúlt közel 30 évben számtalan országos felmenő rendszerű, helyi, regionális verseny megszervezésében lebonyolításában vettünk részt. Az elmúlt években kiszélesítettük profilunkat és Elsősorban a Vidékfejlesztési Minisztériummal és Nemzetiélelmiszerlánc-biztonság Hivatallal együttműködve hazai és nemzetközi környezetvédelmi versenyt szerveztünk általános és középiskolai tanulók részére. Kiterjedt szaktanácsadói hálózatunk van, akikkel folyamatos és magas színvonalú munkakapcsolatot ápolunk. Szakértőink, könyvtárunk mind a tehetséges tanulók mind a velük foglalkozó tanárok továbbképzésére, segítésére nagy hangsúlyt fektetnek. 5 évvel ezelőtt létrehoztuk a Tehetség díj elnevezésű széles körben elismert díjunkat. Intézményvezetők, tankerület igazgatók szaktanárokat és tanulókat jelölnek éves munkájuk és évtizedes munkájuk elismeréseként -e díjra. A díj sorsáról egy szakmai bíráló bizottság dönt, kategóriánként (általános iskolai tanár, középiskolai tanár, általános iskolai tanuló, középiskolai tanuló, külön díj).

A Tehetségpont tervezett hatóköre és együttműködései

Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen megyénkben és városunkban is sok tehetséggel foglalkozó intézmény van, ahol magas színvonalon szakemberek segítségével folyik a tehetséggondozás. Folyamatos tájékoztatást biztosítunk gyermeknek, szülőnek és pedagógusoknak. A tájékoztatás mellett tanácsadás is folyik. Intézményünk épülete ad helyet a pályaválasztási tanácsadásnak, amit évente sok fiatal keres fel. A városban működő gyakorló iskolák és a felnőttképzéssel foglalkozó intézményekkel való folyamatos kapcsolat biztosítja a széleskörű feladatellátást, életkorra és területe tekintetében is. A pedagógiai szakszolgálattal több évtizedes közös munka az átszervezések miatt átalakult, de nem szűnt meg. A bizottságok szakemberei segítségünkre vannak pályázatok elkészítésében, továbbképzések, egyéb rendezvények megszervezésében. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egész területén sőt alkalmanként szomszédos megyénkben és végzünk továbbképzést pedagógusok részére. Megbízással és szerződéskötéssel olyan a szakmában elismert tanárok, orvosok megkeresését tervezzük, akik nevének hallatára megmozdul a pedagógus társadalom. Pályázatokat írunk, amelyek tárgyi. személyi feltételek bővítését teszik lehetővé. Igyekszünk táborok megszervezéséhez segítséget, tanácsot adni. Felkeresni olyan befogadó intézményt, ahol nyári táborok ideje alatt a tehetséges tanulók érdeklődésüknek megfelelően tudják ismereteiket bővíteni. Ilyen táborhoz hasonló továbbképzésekre a pedagógusoknak is szükség van. Szeretnénk az óvodapedagógusokat is bevonni rendezvényeinkbe, hiszen a tehetség felismerése már óvodáskorban is lehetséges.

A Tehetségpont specifikus és konkrét programjai

Az országos felmenő, helyi és regionális versenyek megszervezése, lebonyolítása folyamatos és színvonalas. Igyekszünk széles körben teret engedni a tehetséges tanulók megnyilatkozásainak. Az általun k alapított Tehetség díj átadása évről-évre megtörténik, hiszen szakmai elismerést jelent a pedagógus társadalom részére. Igyekszünk civil támogatókat szerezni rendezvényeink szponzorálásához. A tehetséges tanulók felkutatása, felkarolása és támogatása minden intézménynek fontos, így szakmai konferencia szervezését tervezzük e témában. Konferencia szerevezésével igyekszünk minden köznevelési intézmény pedagógusát megszólítani és a foglalkoztatott gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve szekciónkénti előadásokat, gyakorlati szemináriumokat tartani. Tanácsadóink minden tantárgy esetén bemutató órát tartanak vagy segítenek annak előkészítésben. Gyakornok, fiatal pályakezdő kollégák munkáját segíteni. tervezzük tantárgyi klubok meghirdetését havi rendszerességgel adott témában, tantárgyanként. A tárgyi eszközök fejlesztése során megvalósuló helyzet elősegítené egy virtuális terem létrehozását, természetesen ehhez szponzorok keresése szükséges.

Anyagi fenntarthatóság

A törvény adta kötelességeinknek igyekszünk megfelelni. Kollégáim olyan tanfolyamok elvégzésén vannak túl és terveznek még hasonlókat, amelyek segítik a tehetségpont működését. Az állami feladatvállalás a költségek fedezésében nagyarányú. Mégis elengedhetetlen, hogy jó kapcsolatot ápoljunk nemcsak sikeres magánszemélyekkel, hanem vállalatokkal. Fontos megismertetni a tehetséggondozás rögös útját, és a finanszírozási gondokat. Az intézmény tervezi egy ismertető létrehozását, amelyben az eddigi munkánkat segítő, támogatók bemutatása történik meg, ezzel is köszönetet mondva nekik.