Menü megnyitása

Magyar Matematika Tehetségsegítő Tanács TT 770 000 888

Matematika Tehetségtanács
0036-93-516153
0036-93-310435
Kapcsolattartó: 

A Tehetségtanács tagjai (szervezetek és magánszemélyek)

Elnök:
Kiss Géza (Budapest, Fővárosi Fazekas M. Gyak. Gimn)

Titkár:
Oláh Vera (MATFUND Alapítvány)

Elnökhelyettes:
Pintér Ferenc (ZALAMAT Alapítvány)

A Tehetségtanács célkitűzése

A Matematika Tehetségtanács támogatja és operatív módon elősegíti a Matematika Tehetséghálózat céljainak megvalósulását. Munkacsoportokat alakít, amelyek a különböző régiókból összegyűjtik a javaslatokat, és azokat megvitatja, továbbítja. Összeköti a magyar tehetséggondozó műhelyeket a határon belül és kívül.

Az együttműködés lehetőségei:

(1) - Szakmai egymásra épülés 6 - 26 éves korig a matematika tehetséggondozásban
(2)- Matematikai tehetségek adatbázisának létrehozása - statisztikák, mérések alapja is lehet
(3) - Egységes mérés-értékelési rendszer felállítása összefüggésben a 2. ponttal
(4) - Matematika tehetségpontok, tehetségközpontok, iskolák adatbázisának létrehozása, online információs központ működtetése
(5) - Matematika tehetségsegítés szempontjából "lefedetlen" régiók problémájának megoldása, hátrányos helyzetűek és lányok nagyobb arányú bevonása
(6) - Pályázatírás-koordinálás, segítés, együttműködés, konzorciumok
(7) - Jó gyakorlatok bemutatása, átvétele, "régi-új módszertan" elterjesztése
(8) - "Szakfelügyeleti rendszer visszaállítása" problémájának felvetése, megoldás keresése
(9) - Iskolai szakkörök, "kis matematikusok köre" lehetőségének megvizsgálása
(10) - Szülőknek tanácsadás, szülő-gyerek-pedagógus-pszichológus kapcsolat megteremtése
(11) - Pedagógusképzés és pedagógus-továbbképzések összehangolása a tehetségazonosítás, tehetséggondozás, tehetségtanácsadás érdekében
(12) - Tehetséggondozó tanító, tanár megbecsülésének (pl. órakedvezmény) indítványozása
(13) - Oktatáspolitikai döntésekhez (pl. érettségi) szakmailag megalapozott vélemény adása