Menü megnyitása

Apáczai Csere János magyar nyelv, irodalom és kultúra nemzetközi tantárgyverseny 2019

Időpont: 2019. május 24-26.
Nevezési határidő: 2019. május 15.
A rendezvény célja, hogy európai kontextusba ágyazva bátorítsa a magyar nyelv és irodalom tanulását, hogy elősegítse a magyar nyelv, irodalom és kultúra népszerűsítését az interkulturális párbeszéd szellemében.

A verseny szervezésének szabályai:
Az Apáczai Csere János magyar nyelv, irodalom és kultúra tantárgyverseny nemzetközi szakaszát az 5−12. osztályos tanulóknak a romániai Tanügyminisztérium Kisebbségi Főosztálya szervezi, együttműködve a megyei tanfelügyelőséggel.
A verseny időpontja: 2019. május 24-26.
A rendezvény helyszíne: Nagybánya, Máramaros megye, Románia.
A romániai tanügyminisztérium a törvényes rendelkezéseknek megfelelően finanszírozza a versenyt.
A rendezvény forgatókönyve:
első nap: érkezés, az értékelő bizottság találkozója, megnyitó ünnepség;
második nap: egyéni versenyszámok: írásbeli verseny, kulturális programok;
harmadik nap: eredményhirdetés, a bizottság elnökének szakmai előadása; a dolgozatok szakmai értékelése, díjkiosztó ünnepség;


A versenyen való részvétel feltételei:
A tantárgyverseny négy korcsoportban (5-6., 7-8., 9-10., 11-12. osztályosok) zajlik.
A verseny minden olyan romániai, valamint külföldi magyar anyanyelvű vagy magyarul beszélő diák számára nyitott, aki egy magyar nyelv és irodalom verseny országos szakaszának díjazottja.
Romániából a Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom tantárgyverseny 2019-es országos szakaszának első, második és harmadik helyezettjei (24 diák) vehetnek részt a nemzetközi versenyen.
A Kárpát-medence országaiból résztvevő diákok száma országonként max. 12 lehet, az 5−12. évfolyamokról. A résztvevők kiválasztása az illető ország sajátos feladata. A versenyzőket egy magyar szakos kíséri el a rendezvényre, aki a javítóbizottság tagja is lehet.
A külföldi résztvevők 2019. május 15-ig nevezhetnek be a versenyre. Elektronikus postacím: vibll [at] yahoo.com.

A verseny tematikája és a könyvészet:
A verseny tematikája a tanulók irodalmi műveltségének gazdagítását szorgalmazza, ezért nem kapcsolódik szorosan a tantervi követelményrendszerhez.

V-VI. osztály: Mesterségem címere. Jókai Mór: Hogyan lesz a kőből egy forint, Tersánszki Józsi Jenő: A bátor nyírőlegény.
VII-VIII. osztály Vendégségben Nagybányán. Petőfi Sándor nagybányai, koltói versei, írásai
IX-X. osztály: Kisvárosi különc hősök (Tersánszki Józsi Jenő: Kakukk Marci, Krúdy Gyula: Az utolsó szerencsés aranyásó Nagy-Magyarországon)
XI-XII. osztály: Németh László nőalakjai (Iszony)


A verseny szervezése és lebonyolítása:
Az írásbeli versenyfeladatok kidolgozására szánt idő 3 óra. A tételek nehézségi foka korcsoportonként változik. A tétel szerkezete a következő:
• első tétel: szövegértés/szövegértelmezés
• második tétel: kreatív szövegalkotás/esszéírás a megadott téma alapján.
A tételek és javítókulcsok összeállítása a beküldött javaslatok alapján a nemzetközi tantárgyverseny szakmai javítóbizottságának a feladata. A tételek összeállítása a verseny előtti napon zajlik. A tételjavaslatok beküldésének határideje: 2019. május 15. A tételjavaslatokat a vibll [at] yahoo.com elektronikus postacímre kérjük elküldeni.


Az értékelés
A szakmai javítóbizottság a résztvevők teljesítményét 10-től 100-ig terjedő skálán pontozza. A pontok megoszlása a következő:
I. tétel = 45 pont, II. tétel = 45 pont, megjelenés = 10 pont.
Az írásbeli feladat javítása a nemzetközi tantárgyverseny szakmai javítóbizottsága által összeállított javítókulcs alapján történik. A diákoknak jogukban áll megóvni az írásbeli dolgozat érdemjegyét. Az újraértékelő bizottságot az ügyvezető elnök jelöli ki a javítóbizottság tagjai közül.
A szakmai javítóbizottság a végleges eredményt az óvástól számított maximum 24 órán belül közli.

Díjazás
A versenyzők évfolyamonként I., II., III. díjat és dicséretet (a versenyzők 15%-a) kapnak a romániai tanügyminisztérium részéről.
A szervező megye a megmérettetés minden résztvevője számára emléklapot állít ki.
A javítóbizottság tagjai és a tételíró tanárok a romániai tanügyminisztérium által kibocsátott elismervényben részesülnek.
A díjazottak dolgozatai a tanulók szüleinek beleegyezésével nyilvánossá tehetők.