Menü megnyitása

CsibÉSZtúra bajnokság 2017

Jelentkezési határidő: 2017. április 6. 17:00
Időpont: 2017. április 10. 10:00 - 26. 19:00

A CsibÉSZtúra.hu oldal fejlesztése 2015-ben indult. Fontos cél volt, hogy amellett, hogy az oldal értelmes és élvezetes időtöltést biztosítson a fiatalok számára, egyúttal képességeiket is fejlessze. Ennek érdekében a tananyaghoz kapcsolódó feladatsorok mellett kognitív játékok is rendelkezésre állnak az oldalon. Az elmúlt évek tapasztalataira építve legújabb fejlesztésünkkel a játékok eredményei alapján a részt vevő fiatalok egyéni képességprofiljának feltérképezésére is lehetőség nyílik. Jelen felhívásunkkal szeretnénk a fiatalok és az őket fejlesztő pedagógusok figyelmét is felhívni a CsibÉSZtúra nyújtotta fejlesztési lehetőségekre.

Jelen felhívásunk keretében keressük azokat az 5. és 6. évfolyamos osztályközösségeket, akik szívesen vállalkoznának egy közös megmérettetésre. Jelentkezést nyújthatnak be magyarországi Tehetségpontok, 5. és/vagy 6. évfolyamos osztályközösségek ajánlásával. Egy intézmény évfolyamonként legfeljebb két osztály pályázati anyagát nyújthatja be.

 

A felhívás keretében vállalandó tevékenység
A felhívás keretében a szervező pedagógus az alábbiakat vállalja:

 • egy teljes, 5. vagy 6. évfolyamban tanuló osztály benevezése 2017. március 28. és április 6. között a CsibÉSZtúra Bajnokságra, a résztvevők részéről a jelentkezési adatok megadása a jelentkezési határidőn belül,
 • 2017. április 10. és 2017. április 26. közötti időszakban a Tehetségek Magyarországa Projektiroda/Matehetsz által a CsibÉSZtúra.hu oldalán megadott két CsibÉSZmérce megoldása kontrollált körülmények között 2x45 perc alatt az összes nevezett fiatallal. (az CsibÉSZmércék kitöltéséhez számítógépterem és internetes hozzáférés szükséges, melyet a szervező pedagógus köteles biztosítani). A vállalt 2 tanórányi foglalkozás tanórán kívüli időszakban történhet;
 • az adatkezelési és statisztikai adatlap kitöltetése, aláíratása és eljuttatása a Tehetségek Magyarországa Projektiroda/Matehetsz részére legkésőbb 2017. május 3-ig. Módosított határidő: 2017. május 15.
 • a CsibÉSZtúra Bajnokságon való részvételről rövid beszámolót küld a Tehetségek Magyarország Projektiroda/Matehetsz részére legkésőbb 2017. május 15-ig.

 

Díjazás: A csapatok jelentkezésének elfogadása esetén a szervező pedagógus feladatai elvégzéséért bruttó 35 000 Ft díjazásban részesül.

Különdíj: A Bajnokságon részt vevő osztályközösségek közül évfolyamonként az első 10 legjobb átlageredményt elérő osztály támogatást nyer osztálykirándulásához. Az osztálykirándulás támogatásának elemei:

 • 1 db külön buszos retúr utazás a teljes osztály + max 3 fő felnőtt kísérő részére 2017. december 31-ig (az utazás időpontját a támogatásban részesülő osztályok szervező pedagógusa előzetesen egyezteti a Projektirodával)
 • belépőjegy a buszos utazás időtartama alatt az osztályközösség és a kísérő pedagógusok számára egy, szabadon választott szabadidős programra. A belépőjegy költsége nem haladhatja meg a fejenként max. 4000 Ft-ot.

A jelentkezésnek tartalmaznia kell:

 • A szervező pedagógus nevét, illetve a CsibÉSZtúra oldalon pedagógusi/mentori felhasználónevét;
 • A Tehetségpont nevét;
 • A szervező pedagógus által adott rövid, szöveges ajánlást az osztály részvételére vonatkozóan;
 • A Bajnokságra nevezni kívánt osztály névsorát;
 • A fiatalok CsibÉSZtúra felhasználó nevét;

 

A jelentkezések benyújtásának módja és határideje:
A jelentkezéseket a Tehetségek Magyarországa Projektiroda/Matehetsz online adatlapján kell feltölteni legkésőbb 2017. április 6. 17:00 óráig.

 

A Bajnokság ütemezése:
A Tehetségek Magyarországa Projektiroda/Matehetsz a szervező pedagógust 2017. április 10-ig kiértesíti a jelentkezés eredményéről, a jelentkező fiatalok számára saját csoportot hoz létre és a CsibÉSZtúra Bajnokság két CsibÉSZmércéjét minden regisztrált fiatal számára kiosztja.

A két CsibÉSZmércét az osztályoknak 2017. április 26-án 18 óráig kell megoldani. A szervező pedagógus vállalja, hogy a CsibÉSZmércék kitöltését kontrollálja, ahhoz megfelelő (számítógép és internet hozzáféréssel rendelkező) helyszínt biztosít.

 

A különdíj elbírálása során az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

 • a CsibÉSZmércéken elért eredményeket,
 • az osztály teljes létszámához képest a két CsibÉSZmércét kitöltők arányát. Amennyiben a teljes osztálylétszám 80%-ánál kevesebb megoldás érkezik a megadott határidőre a két CsibÉSZmércéből, az adott osztály eredményeit a különdíjnál nem tudjuk figyelembe venni.

A Bajnokság eredményéről a jelentkező osztályokat és a szervező pedagógusokat 2017. május 3-ig értesítjük.

 

A Bajnokság fontosabb dátumai

 • A felhívás megjelenésének időpontja: 2017. március 28.
 • A jelentkezéseket a Tehetségek Magyarországa Projektiroda/Matehetsz által biztosított online felületen fogadjuk 2017. március 28 és április 6. 17 óra között.
 • A CsibÉSZtúra Bajnoksági részvételről szóló értesítést a Tehetségek Magyarországa Projektiroda/Matehetsz e-mailben küldi a Pályázóknak legkésőbb 2017. április 10-én 10 óráig.
 • A Tehetségek Magyarországa Projektiroda/Matehetsz a CsibÉSZtúra Bajnokságban részt vevő osztályok szervező pedagógusaival szerződést, az érintett Tehetségpontokkal együttműködési megállapodást köt.
 • A CsibÉSZtúra Bajnokság két CsibÉSZmércéjének megoldási határideje: 2017. április 26. 18 óra.
 • A CsibÉSZtúra Bajnokság eredményeiről kiértesítés küldése: 2017. május 3. Módosított határidő: 2017. május 5.
 • A megbízási szerződés(ek)hez kapcsolódó beszámolók benyújtásának végső határideje 2017. május 15-ig.
 • A CsibÉSZtúra Bajnokságon különdíjat nyerő osztályközösségekkel a Tehetségek Magyarország Projektiroda/Matehetsz együttműködési megállapodást köt: 2017. május 15-ig.
 • A CsibÉSZtúra Bajnokságon elért eredmények felhasználásával a Tehetségek Magyarországa Projektiroda/Matehetsz műhelybeszélgetést tart a szervező pedagógusok részére 2017. május 31-ig. A pedagógusok számára ehhez elküldjük a saját osztályuk által elért egyedi eredményeket.
 • A CsibÉSZtúra Bajnokságon különdíjat nyerő osztályközösségek számára a különdíjat képező utazás megvalósításának végső határideje: 2017. december 31.

 

Értesítés
A CsibÉSZtúra Bajnoksággal kapcsolatos kérdések, észrevételek kapcsán csomo.ildiko [at] tehetseg.hu (subject: csib%C3%89SZt%C3%BAra%20bajnoks%C3%A1g) (Győryné Csomó Ildikó) címen kérhetnek további felvilágosítást.