Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Tehetségpontok a tehetségek szolgálatában

2017. szeptember 25.

A tehetségpont regisztráció újításairól, a tehetségpontok szerepéről, valamint működésük fontosságáról a Nemzeti Tehetségpont igazgatójával, Szántó Judittal beszélgettünk. 

A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 2009-ben kezdte el kiépíteni az egész Kárpát-medencére kiterjedő tehetséghálózatát. Az azóta eltelt időszakban több, mint 1500 intézmény és szervezet tett sikeres regisztrációt, hogy hálózatos formában együttműködve segítsék a tehetséggondozás főszereplőit, a tehetséges fiatalokat. A tehetségpontok regisztrációja idén ősszel új elemekkel egészült ki, hogy minél hatékonyabban és minél szélesebb körben szolgálja a hálózat céljait. 

Milyen feladatai vannak és hogyan működnek a regisztrált tehetségpontok?

A tehetségpontok fő célja, hogy hatékony segítséget adjanak az érdeklődő fiataloknak tehetségük felismeréséhez és kibontakoztatásához. Feladatuk, hogy minél teljesebb és minél személyesebb információkat juttassanak el a tehetségekhez a különböző tehetséggondozó lehetőségekről. Figyelemmel kísérik az intézményi, helyi, térségi és regionális tehetséggondozó kezdeményezéseket és segítik ezeket abban, hogy minél intenzívebb kapcsolatrendszert tudjanak kiépíteni egymással. A kapcsolatépítés kiegészül a tehetséges fiatalokkal, azok környezetével, a tehetséggondozásban jártas szakemberekkel, és a tehetséggondozást segítő önkormányzati, egyházi, civil szervezetekkel, vállalkozásokkal és magánszemélyekkel. A tehetségpont működése és együttműködése során közvetíti a saját helyi értékeit az ország többi részébe, illetve törekszik a máshonnan származó értékek befogadására és alkotó alkalmazására. A hálózatba kerülés feltétele a tehetségpont regisztrációja: a regisztráció során a szervezetre vonatkozó adatok megadása mellett a leendő tehetségpont a küldetését is megfogalmazza. A Tehetségpont akkreditáció pedig a hálózati együttműködés és lét következő szintjeként az általuk képviselt minőség felmérését teszi lehetővé.

Milyen újítások érintik a jelenleg regisztrálni szándékozó szervezeteket, intézményeket?

Az újítás nem csupán a szakmai és informatikai területet érinti. E kérdéseknél talán fontosabb az, hogy egy tehetségpont valóban tudja, értse, hogy miért is vállalja ezt a feladatot. Tisztában legyen a tehetségpont szó jelentésével az adott intézményben vagy szervezetben dolgozó, a tehetségekkel foglalkozó szakember. Az sem árt, ha a tehetségponttá válás tényéről az adott intézményben vagy szervezetben dolgozóknak tudomása van: a gondnoktól, a telefonközpontoson át, a tehetséges gyerekekkel dedikáltan nem foglalkozó pedagógusok, a szülők és az intézmény, szervezet vezetője is tudja, hogy ők egy tehetségpontban dolgoznak.

Szeretnénk, ha egy tehetségpont valóban segítene a hozzá forduló tehetséges gyerekeknek. Függetlenül attól, hogy a tehetséges gyerek/tanuló körzetileg nem tartozik az adott tehetségponthoz, az ott dolgozó elkötelezett tehetséggondozók segíthetnek a gyerekeknek vagy a szüleiknek tanácsadással. Egy ilyen helyzetben például az is nagy előrelépés, ha a szülő egy szakembernek (jelen esetben egy pedagógusnak) el tudja mondani a kérését, a tehetséges gyerekével kapcsolatos észrevételeit, kérdéseit. Ha a pedagógus – a tehetségpont hálózatban való lét eredményeképpen – tud ajánlani megoldást, továbblépést a szülőnek, ez már nagy segítség. Jó lenne, ha a jövőben nyitottan, segítőkészen állnának a tehetségpontok azok előtt, akik hozzájuk fordulnak.

 

Miért hasznos, ha egy intézmény, szervezet tagja lesz a Matehetsz Tehetséghálózatának?

A tehetségponttá válás számos előnyben részesíti a regisztrált intézményt és szervezetet. A tagság megszerzése tudatosítja és rendszerezi a helyben folyó tehetségsegítő munkát, valamint erőt és bíztatást ad a jövőbeli szakmai feladatokhoz. A Tehetségpont megerősítés kap arról, hogy jó úton jár, valamint a hálózati tehetségsegítő munka hitelesebbé és eredményesebbé teszi működését. Ezek a folyamatok mozgósítják az intézmények belső energiáit is, növelik az intézmény presztízsét. Ezen kívül a tehetségpontok számára lehetőség nyílik EU-s pályázatokban történő részvételre, valamint a Nemzeti Tehetség Program pályázatainak keretein belül plusz pontszámok megszerzésére is.

A hálózat az együttműködés színtere is. A szerteágazó kapcsolatok által kinyílik a világ, az intézmény szert tehet további szakmai, emberi kapcsolatokra és ezáltal is javíthatja a már meglévő tehetségsegítő munkájának színvonalát. Lehetőségük van a hálózatban rejlő lehetőségek kiaknázására: az intézmények megmutathatják magukat a világnak, a hálózat tagjainak, beleadhatják a közösbe a már meglévő jó gyakorlataikat, amivel másokat gyarapíthatnak, valamint kivehetik belőle azt, ami őket érdekli, és ami számukra hasznos.

Az intézményi előnyök mellett a Tehetségpont regisztráció a hálózatban dolgozó szakemberek személyes fejlődését is támogatja. A Matehetsz által koordinált tehetseg.hu honlapon szakmai cikkek, valamint a Tehetségkönyvtár szakirodalma lehetőséget ad pedagógusok és a tehetségsegítő szakemberek szakmai tudásának bővítésére is.

Mivel segíti a Matehetsz a tehetségpontok tevékenységeit?

A tehetseg.hu honlapon digitális segítséget szeretnénk adni a tehetségpontoknak, hogy a hasonló vagy azonos érdeklődésű tehetségsegítők könnyebben egymásra találjanak, majd intenzívebben működjenek együtt egy-egy tehetség segítése érdekében.

Jó lenne elérni, hogy a tehetségpontok felelősnek érezzék magukat a tekintetben, hogy mi jelenik meg róluk a tehetseg.hu-n. Fontos, hogy időről időre olvassák át azt a pár sort, ami róluk szól, és módosítsák a telefonszámokat, neveket, szakmai módszereket, fenntartót – amennyiben szükséges. Már csak azért is hasznos ez a fajta követése az adatoknak, mert számos esetben fordul elő, hogy a lelkes tehetségpont kapcsolattartó elmegy például szülési szabadásgra vagy másik intézményben, szervezetben folytatja az életét. Ilyenkor előfordul, hogy nem tudjuk a megfelelő úton elérni az intézményt és a tehetségpont információ nélkül marad. Fontos, hogy tudatosabbá tegyük a tehetségpont-lét néhány alapvető, íratlan szabályát, hogy egy élőbb, magasabb szakmai tartalommal bíró hálózatunk legyen.

Hogyan segítik a most tervben levő újítások a hálózat minőségét?

A korábban elmondottakkal együtt azt is látjuk és érzékeljük, hogy a tehetségsegítésben dolgozó kollégák nagyon elfoglaltak, sok esetben túlterheltek. Igyekszünk a tehetségpont regisztrációt és a minőségi megmérettetést jelentő tehetségpont akkreditációt a lehető legkevesebb adminisztratív követelménnyel terhelni.

Szeretnénk, ha 2018-ban a tehetségpont regisztráció egy egyszerűbb, mindenki által jobban érthető kérdések mentén, egy barátságosabb informatikai felületen történne.