Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Erdős-tanévnyitó – centenáriumi évben

2013. október 3.
A matematikusok nem babonásak: a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kara által működtetett Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskolában már a tizenharmadik tanév kezdődött, és mivel többszörös a túljelentkezés, és a legjobbak versenyeznek a bejutásért, ezért a mentorok biztosak benne: az idei esztendő is sikeres lesz tudományos és tehetségsegítő szempontból egyaránt. Illendő is, hiszen a Wolf-díjas névadó, a „matematika Mozartja” éppen száz éve született. Márpedig a matematikus csodagyerekként indult, majd világutazó kutatóvá, zseniális tudóssá lett gondolkodó centenáriuma, egész életútja különösen inspiráló lehet a mai matematikus tehetségek számára. 
A Wolf-díjas Erdős Pált – kivételes, virtuóz tehetségének köszönhetően – a „matematika Mozartjának” nevezték. Különleges képessége már ötéves korában megmutatkozott, igazi csodagyerek volt, a kötöttséget azonban nehezen tűrte, az iskolát nyűgnek tartotta. A Szent István Gimnáziumban érettségizett, neve a húszas évek végén már a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok legjobb feladatmegoldói között szerepelt. Tanulmányait 1930 szeptemberétől a budapesti kir. M. Pázmány Péter Tudományegyetem matematika–fizika szakán folytatta. 18 éves korában bebizonyította, hogy n és 2n között mindig található 4k+1 és 4k+3 alakú prímszám. Első cikkét a tehetségsegítés nagy alakja, Kalmár László segítette megjelentetni a szegedi Acta Scientiarum Mathematicarum c. folyóiratban. 1934-ben elvégezte az egyetemet, Fejér Lipótnál doktorált, majd ösztöndíjat kapva három évre L. J. Mordellhez Angliába utazott. A matematika végleg rabul ejtette, életelemévé vált a folytonos koncentrálás, a problémafelvetés és -megoldás. Publikációinak száma 1500 körül van, ami nagyságrenddel több kortársaiénál. Mintegy 500 társszerzővel dolgozott együtt. Talán legjelentősebb eredményét a harmincas évek második felében érte el, amikor Mark Kaccal és Aurel Wintnerrel közösen megalapozták a valószínűségi számelméletet. Gyakran látogatott haza, és lassan kialakult a későbbi évekre jellemző életformája, a nyugtalanság, a folytonos viaskodás a megoldatlan problémákkal és az örökös úton levés. A háború kitörése előtt 1938. szeptember 3-án látogatott haza utoljára. Nem tetszettek neki az események, azonnal visszaindult, majd az Egyesült Államokba utazott, ott talált otthonra. Magyar állampolgárságát azonban mindvégig megtartotta. A világégés után először 1948-ban látogatott haza két hónapra, majd 1956-ban, amikor beválasztották a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjai közé. 1962-ben rendes tag lett. Állandó állást kapott a Matematikai Kutatóintézetben. Attól fogva évenként többször is hazalátogatott. A köré csoportosuló tehetséges fiatalok révén pedig kivirágzott és világszerte ismertté vált a magyar kombinatorikai és halmazelméleti iskola. Tudatosan segítette a tehetséges fiatal matematikusokat. Számukra díjakat, ösztöndíjakat alapított.
A matematikában kiemelkedő tehetségű középiskolások számára az Erdős-tanévnyitó ünnepséget szeptember 28-án rendezték Veszprémben. Dr. Friedler Ferenc, a Pannon Egyetem rektora köszöntőjében elmondta, hogy a tehetséggondozáshoz több tényező szükséges: egyrészt egy olyan szakmai tanári közösség, amely ennek programját kezeli, másrészt egy szervezet, amely felügyeli a munkát, harmadrészt pedig egy fenntartó intézmény és természetesen a kiváló tehetségű diákok. Az Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskola esetében e feltételek mindegyike teljesül. A tehetséggondozás fontosságát, a pedagógusok szerepét hangsúlyozta beszédében Marekné dr. Pintér Aranka, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elnöke. Kiemelte, fontos a tehetségek szempontjából, hogy a társadalom, a felsőoktatás és a köznevelés egyaránt figyeljen rájuk, a hallgatókat pedig kérte, hogy a tehetségük mellé kitartás párosuljon. Piglerné dr. Lakner Rozália, a Műszaki Informatikai Kar dékánja köszöntőjében kiemelte: az Erdős Iskolába felvételt nyert hallgatók kiemelkedő eredményeket értek el a versenyeken, így a nemrég Veszprémben megrendezett Közép-európai Matematikai Olimpia egyik aranyérmese is az iskola tanulója. Az iskola kiváló tanárainak munkáját igazolja az a tény is, hogy augusztus 28-án közülük heten a rangos Bonis Bona kitüntetést vehették át: kiváló versenyfelkészítésért dr. Pintér Ferenc, az Erdős Pál Iskola igazgatója, Ábrahám Gábor József, Bíró Bálint, Katz Sándor, Róka Sándor; kiváló tehetségsegítőként pedig Erdős Gábor és Kiss Sándor
 
 
A tehetséggondozó iskola Bonis Bona-díjas igazgatója, dr. Pintér Ferenc az elmúlt évek legfontosabb eredményeit mutatta be az ünnepség résztvevőinek. Elmondta, ebben az évben több diák jelentkezett a tehetséggondozó programra, mint az előző év során. A legjobbak versenyeznek a foglalkozásokra bekerülésért, a határon túli középiskolák diákjai is aktívak. A veszprémi központban 141-en kezdik meg a tanévet, Szolnokra még tart a jelentkezés, már százan vannak. Az iskola folyamatosan fejlődik, a közelmúltban nyerte el az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet.
 
A rendezvény keretében együttműködési megállapodás megújítására került sor a matematika-oktatásáról híres veszprémi Lovassy László Gimnázium és a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kara között. Az együttműködés célja, hogy a két intézmény közötti oktatási, kutatási és tehetséggondozási tevékenységet szervezett keretek között, hatékonyan folytathassák. A partnerintézmények közös előadásokat, szakköröket, versenyeket és egyéb, a középiskolások szakmai fejlődését elősegítő programokat szerveznek majd.
 
A tanévnyitón Mészáros Csaba, az Evopro Kft. elnök-vezérigazgatója tartott előadást „A mérnök, aki tervez, alkot, gyönyörködik” címmel, melyben rávilágított a mérnöki, műszaki, informatikai tevékenységek és gondolkodás fontos matematikai alapjaira. 
 
A Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kara a minőségi oktatás jegyében működteti egyedülálló, többszintű tehetséggondozó rendszerét. 2001-ben azzal a céllal alapította az Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskolát, hogy a matematikai és a műszaki pályára készülő középiskolás diákok tehetségének kibontakoztatását elősegítse. A veszprémi és szolnoki központtal – ahol október 5. a tanévnyitó napja – rendelkező képzés az ország minden tájáról vonzza a matematika iránt érdeklődőket, mintegy 250 diák vesz részt a foglalkozásokon.
 
A tehetséggondozó iskola Bonis Bona-díjas igazgatója, dr. Pintér Ferenc az elmúlt évek legfontosabb eredményeit mutatta be az ünnepség résztvevőinek. Elmondta, ebben az évben több diák jelentkezett a tehetséggondozó programra, mint az előző év során. A legjobbak versenyeznek a foglalkozásokra bekerülésért, a határon túli középiskolák diákjai is aktívak. A veszprémi központban 141-en kezdik meg a tanévet, Szolnokra még tart a jelentkezés, már százan vannak. Az iskola folyamatosan fejlődik, a közelmúltban nyerte el az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet.
 
A rendezvény keretében együttműködési megállapodás megújítására került sor a matematika-oktatásáról híres veszprémi Lovassy László Gimnázium és a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kara között. Az együttműködés célja, hogy a két intézmény közötti oktatási, kutatási és tehetséggondozási tevékenységet szervezett keretek között, hatékonyan folytathassák. A partnerintézmények közös előadásokat, szakköröket, versenyeket és egyéb, a középiskolások szakmai fejlődését elősegítő programokat szerveznek majd.
 
Erdős Pál
 
A tanévnyitón Mészáros Csaba, az Evopro Kft. elnök-vezérigazgatója tartott előadást „A mérnök, aki tervez, alkot, gyönyörködik” címmel, melyben rávilágított a mérnöki, műszaki, informatikai tevékenységek és gondolkodás fontos matematikai alapjaira. 
 
A Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kara a minőségi oktatás jegyében működteti egyedülálló, többszintű tehetséggondozó rendszerét. 2001-ben azzal a céllal alapította az Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskolát, hogy a matematikai és a műszaki pályára készülő középiskolás diákok tehetségének kibontakoztatását elősegítse. A veszprémi és szolnoki központtal – ahol október 5. a tanévnyitó napja – rendelkező képzés az ország minden tájáról vonzza a matematika iránt érdeklődőket, mintegy 250 diák vesz részt a foglalkozásokon.
 
A mostani tanévnyitónak külön érdekességet adott az a tény, hogy idén ünnepségsorozattal emlékeznek a matematikai tehetséggondozás szakemberei Erdős Pál születésének 100. évfordulójára. Az Erdős Iskola idei ünnepségén dr. Tuza Zsolt professzor – a tehetséggondozó iskola szakmai védnöke, aki Erdős Pállal dolgozott együtt, és e közös publikálás eredményeképpen 1-es Erdős számmal rendelkezik - mutatta be matematikustársa életútját, munkásságát.