Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Erika Landau búcsúztatása

2013. szeptember 2.

Dr. Herskovits Mária nekrológja.

Erika Landau (1931-2013)

Nagy ember, jelentős személyiség ment el közülünk. Világhírű kreativitáskutató, emellett pszichoterapeuta is volt. Méltatásakor életművének talán legnagyobb hatású részét, az általa alapított és évtizedekig vezetett Young Persons’ Institute for Promotion Creativity and Excellence-t emelném ki, mert az intézet szemléletének, működésének komplexitása mind mai napig példamutató.

Az intézet gazdagító programjaiba a gyerekek 7-9 éves korukban tanítói jellemzés alapján kerülhetnek be, pszichológiai vizsgálatokkal követik fejlődésüket, tanácsadással, szülők bevonásával segítik őket át a nehézségeken. Erika Landau mindig is nagy súlyt fektetett a tehetségesek társadalmi felelősségének tudatosítására, így a szociális és vezetői készségeket is fejlesztik a gyerekeknél. Programjaikat, nyári táboraikat Tel Aviv szegénynegyedeibe is kiviszik, valódi, aktuális problémák megoldásába vonják be a gyerekeket. Az intézetben a szülőkkel való munka során különös hangsúlyt kap a gyerekek érzelmi érettségének fejlesztése, kiemelve az intim helyzetek, a szülőkkel/nagyszülőkkel való folyamatos dialógus jelentőségét. A szülők gyakran – ahogy nálunk is – a gyerek intellektuális fejlődésére koncentrálnak, növelve ezzel a fejlődés/fejlesztés problémáit. Érzelmi érettségen Erika Landau mindig azt a képességet értette, hogy egy gyerek a benne lévő lehetőségeket szabadon és biztonságosan, társadalmilag hasznos célok érdekében tudja mozgósítani. A mai napig van még mit tanulnunk tőle.

Magyarországgal való kapcsolatának komoly múltja van. A kreativitásról szóló könyve 1972-ben jelent meg, a témában elsőként – talán nem véletlenül - éppen Mérei Ferenc meleg hangú előszavával. 1989-ben járt először itt, az MTA Pszichológiai Intézetében tartott háromnapos kreativitás-tréninget, valószínűleg az elsőt. 1986-ban jelent meg újabb könyve: Bátorság a tehetséghez címen. Többünk láthatta az általa vezetett intézetben folyó munkát, tanulhattunk belőle.  A későbbiekben is többször járt itt, vezetett tréninget, előadott egy győri konferencián, utoljára 2011-ben, a magyar uniós elnökségi program részeként megrendezett nemzetközi tehetséggondozási konferencián vezetett szekciót és tartott előadást. Akkor beszélt utolsó kutatási témájáról az úgynevezett resilience-ről, azaz helyreállítási képességről, arról a folyamatról, melynek révén az egyén az őt ért súlyos sérüléseket pozitív módon, személyiségét, professzionális munkáját gazdagítva dolgozza fel.

Akik kapcsolatba kerültek vele, átélhették karizmatikus lényének erejét, a másokhoz való odafordulásának, empatikus lényeglátásának sugárzását.
 

Az agyunk felejt, de a lelkünk megőrzi az emlékeinket - Erika Landauval 2011-ben beszélgettünk: