Menü megnyitása

A fiatalok is az együttműködést keresik

2017. február 8.

Interjú Fábián Ármin Vincentiussal, a Youth Platform képviselőjével a közelgő budapesti csúcstalálkozó kapcsán

Részt vettél a Magyar Templeton Programban mint junior mentor és mint fellow is. Az ott olvasható bemutatkozásodból tudom, hogy szerteágazó az érdeklődésed, és főleg humán jellegű. Egész konkrétan milyen kérdések foglalkoztatnak mostanában?

Főként közéleti kérdések, olyan jelenségek, melyek hatással vannak mindannyiunk életére, például miként lehetne az oktatást mindenkinek az új technikai lehetőségekkel élve és új megoldásokat fejlesztve hozzáférhetővé tenni – tudva, hogy a tanítás a társadalmi fejlődés alapja –, vagy hogy hogyan tudjuk egymáshoz közelíteni a különböző kultúrákat és vallásokat, a nemzeti identitásunk és örökségeink megőrzése mellett. Hidakat érdemes tehát építeni a múlt hagyományai és a jövő vívmányai közt. Ez a motivációm, másokért cselekedni és tevékenykedni.

Változott valami benned, körülötted a Templeton Programmal?

A Templeton Program csodás lehetőséget biztosított, ezért hálás vagyok. A program erőssége maga az alapja, vagyis a hálózat. Bár a program révén külföldre is volt lehetőségem elutazni –köztük Belgiumba, Svájcba, Ausztriába, Szlovákiába –, illetve képzéseken, különböző eseményeken vettem részt, mégis a kapcsolatépítés gazdagított leginkább. Új embereket, új koncepciókat és nézeteket ismertem meg, ez pedig rendkívül segít a fejlődésben és a siker elérésében.

Tagja vagy a Youth Platformnak. Honnan szereztél a létezéséről tudomást? Hogy kerültél bele, mi volt számodra az a vonzó lehetőség, ami miatt érdekelt?

Valójában a Youth Platformot lelkes fiatalok, köztük magam, továbbá a tehetséggondozási szakemberek tevékenysége nyomán jött létre. 2016 márciusban a Templeton Program és a Budapesti Tehetségközpont támogatásával meghívást kaptam az első European Youth Summitra, ez pedig az első lépés volt a Platform kialakítására. Az esemény után több hónapos önkéntes munka következett, ezután pedig az Európai Tehetségsegítő Hálózat hivatalosan is létrehozta a Youth Platform közösséget. Nagyon tetszett, hogy a csapatban dolgozó fiatalok az együttműködést keresték, nem pedig a köztünk lévő különbségeket hangoztatták, emellett tiszteletre méltó az a felelősség, amit a közjó érdekében vállalnak. 

Milyen célokat szolgáló együttműködés folyik a Platformban? 

Bár alapjában véve a közösség célja a tehetséggondozás, hiba volna erre egyszerűsíteni. A tehetségről rengeteg elképzelés született, de szerintem nem helyes kijelenteni, hogy léteznek "tehetséges", illetve "tehetségtelen, buta" emberek. A Platform célja a tehetségek azonosítása, de ez nem mások kirekesztését jelenti, hanem azt, hogy a fiatalok fedezzék fel a bennük lévő potenciált. Közös társadalomban élünk, az általunk elindított kezdeményezések pedig nem kizárólag saját érdekeinket szolgálják: a fiatalok egy része tudományos kutatással kapcsolatos projekten kezd dolgozni, így például spanyol vezetéssel részt veszünk egy 3D-s világ építésében, mások - ez saját kezdeményezésem - a társadalmi felelősségvállalást szeretnék elősegíteni. Szeretném, ha a Platform a leghátrányosabb helyzetben élő fiatalok számára is elérhetővé válna, reményt és esélyt nyújtva nekik, hogy ennek keretében tanuljanak. Elsődlegesen mit jelent egy ilyen fiatal számára az oktatás: komplex matematikai egyenleteket vagy ételt az asztalon és tanuláshoz való eszközöket? Ez nem is kérdés!

Milyen konkrét elképzelés húzódik meg a 3D-s világ projektje mögött?

A 3D-s világ Javier Touron és a Universidad Internacional de La Rioja vezetésével valósul meg, de az Európai Tehetségsegítő Hálózat és az Európai Tehetségtanács egyaránt támogatja. Az én dolgom az volt, hogy kiválasszak egy tagot arra, hogy közvetítsen az applikáció kidolgozói és a Platform-tagok közt. Ez a feladatot Gabi Fullam, a csapat egyik ír tagja kapta meg. A közeljövőben teszteljük az applikációt, értékeljük, visszajelzéseket küldünk. A konkrét elképzelés nyilvánvaló: szükség van a technikai vívmányok révén olyan találkozók létrehozására, melyek áthidalják a köztünk lévő távolságokat, emellett autentikus, nem pedig a szokásos Skype típusú beszélgetés. Ez rendkívül izgalmas kezdeményezés, mely a tagokat segítheti csapatépítésben, tudás-átadásban, kreatív megoldásokban.

A Youth Platformban mi az alsó-felső korhatár?

A Platformba 14 és 30 év közti fiatalok csatlakozhatnak - a korhatárokat az Európai Tehetségsegítő Hálózat és Prof. Dr. Csermely Péter javaslatára alkalmaztuk. Tervek szerint idén elindul a 14 évnél fiatalabbak számára is egy a Platformhoz hasonló kezdeményezés. A tehetség ugyanis nem egyszerűen kortól függ, de különböző adminisztratív és jogi szempontok miatt szükség van az elosztásra. A jogi kérdések még a 18 évnél fiatalabbak számára is gondot jelentenek, de a kísérő szülők és pedagógusok segítségével megoldhatóak.

A tagok mandátuma 4 évre szól, ezután hivatalosan már nem a Platform aktív tagjai, hanem saját elhatározásuk szerint az új tagok munkáját segíthetik tanácsadóként. Ezzel meggátolható az a jelenség, hogy a 14 évesen csatlakozott tag 16 évet töltsön a Platformba, a 29 éves pedig néhány hónapot. Emellett senki sem kizárólagosan a Platform tagja, mindenki más közösségekben is megfordul. Nicolae Iorga román történész úgy véli, az alkotáshoz szükséges gondolatok csak a nyugalom és csend során jutnak el hozzánk, közösségben lehetetlen. A Youth Platform mégis csapatmunka, az alkotáshoz szükséges "inspiráció" pedig nem vész el.

Milyen eredményeket sikerült eddig elérni?

A Platform ereje a hálózatban rejlik. Míg az első csúcstalálkozón csak néhány ország képviseltette magát, jelenleg már 18 államot kötünk össze. Túllépve Európa határait - néhány hónapja például Indiából is csatlakoztak tagok. Ez önmagában jelentős eredmény! Az elmúlt hónapok során sikerült az Európai Tehetségsegítő Hálózat Tanácsával is párbeszédet kialakítanunk, így a Youth Platform is közös munka révén halad előre. Mint a Platform képviselője a Hálózat Tanácsának megbeszéléseire is meghívásban részesülök. A Budapesti Tehetségközpont szervezésében márciusban megtartjuk a második Youth Summitot, 2017 és 2018-ban pedig az Európai Tehetségtanács (European Council for High Ability) konferenciával párhuzamosan a mi csúcstalálkozónkra is sor kerül Dublinban, illetve Dubrovnikban. Szeptemberben a szlovákiai EU Tanács elnökség keretében szervezett tehetséggondozó konferencián előadást tartottam a közösség terveiről, októberben az Európai Tehetségsegítő Hálózat találkozóján is jelen voltunk. A kezdeményezéseink kidolgozásával folyamatosan haladunk, a Summit során pedig minden tag konkrétan is elkezd rajtuk dolgozni.

Mi a dolgod a márciusi Budapesten megrendezendő második Youth Platform Summit előkészítésében?

Decemberben Youth Platform-képviselőnek választottak - a mandátumom 2018 végéig szól, így számomra a Summit előkészítése rengeteg feladattal jár. Megbeszéléseket tartunk a Platformon belül – melyben Lukas Kyzlik projektmenedzser és több lelkes tag is segítségemre van –, másrészt meg kell tervezni az esemény arculatát, programját, egyeztetni kell a Budapesti Tehetségközponttal. Személyes megbeszéléseken is részt veszek, például a Be-novative Hungary virtuális ötletbörze alkalmazás munkatársait vonjuk be a készülődésbe. Egy kreatív, színes, fiatalos, és mégis rendkívül hatékony esemény szervezésére törekszünk, mely fellendíti a Platform jövőjét. Néhány nap alatt ugyan nehéz lesz jelentős eredményeket elérni, az csak folyamatos munkával sikerülhet, mégis, a személyes találkozók és tapasztalatok rendkívül fontosak. [Az interjú óta a platform hivatalos honlapja is létrejött: http://youthplatform.g6.cz/ (a szerk.)]

A Platform nagy lehetőség, ugyanakkor a jövőjét még nem látni tisztán. Milyen vélemények, nézetek kerültek felszínre a háló működését illetően?

Ebben az esetben a horatiusi alapelv, az "aurea mediocritas", vagyis az arany középút érvényesül véleményem szerint. Aki a csapathoz csatlakozik, nyilvánvalóan gondol saját fejlődésére, keresi az érdeklődési területén való előrelépést. Viszont tudják, hogy itt több tíz más  személlyel dolgoznak együtt. A Platform egy közösen meghatározott fejlődési tervvel rendelkezik, melytől nem szeretnénk eltérni. Bármelyik tag kezdeményezhet azonban saját projektet, így összekapcsolódhat a személyes fejlődés a Platform haladásával.

A kiemelkedően tehetségesektől azt várja a társadalom, hogy fontos változások motorjai legyenek. Hogyan egyeztethető össze ezzel az a gondolat, hogy a Platform ne csak őket kapcsolja össze, hanem mindenkit, aki fel akarja fedezni a maga képességeit? Miben különbözne akkor a mai világhálótól, aho,l ha akarom, egy ír favágóval lépek kapcsolatba, vagy egy japán karmesterrel, netán egy ausztrál sarkkutatóval?

Még a csecsemő is befolyásolja a társadalmat. A kiemelkedően tehetséges emberek azonban talán valóban motorjai lehetnek a fejlődésnek. A Platformba Tehetségközpontokon és Tehetségpontokon keresztül lehet eljutni, illetve minden országból néhány tagot ezeken a szervezeteken kívül is beválogatunk - amennyiben valami olyat tesz le az asztalra, mely bizonyítja, hogy itt a helye. Bárki felkeresheti a japán karmestert, de lehet, hogy csak egy kínai fuvolást talál - ami nem biztos, hogy kudarc, de nem az elvárásoknak megfelelő. A Platform lényege a hálózat, a személyes kapcsolatok, a tapasztalatok, a közös együttműködés. Ez nem egy keresőmotor, hanem emberi érzelmek és a szeretet összessége. Ahogy mondtam, mindenki egy társadalomban él. A Platform motiváló erő lehet bárki számára, hisz felébresztheti azt a gondolatot az emberekben, hogy ők is képesek elérni eredményeket, nekik is egy ilyen közösségben a helyük. A tehetséges ember célja, hogy a társadalom fejlesztésében vegyen részt, húzza maga után a többieket. Amennyiben nem ezt teszi, akkor feltevődik a kérdés, hogy tényleg tehetséges-e. Tehát ha a Platform nem fogja vonzani, motiválni, késztetni az embereket, hogy csatlakozzanak, kövessenek minket, hasonló dolgokban vegyenek részt, akkor kudarcot vall. 

Azok az érdeklődő fiatalok, akik nem tagjai a platformnak, milyen módon tájékozódhatnak a csúcstalálkozó eseményeiről?

A Youth Platform publikus Facebook oldalán minden szükséges információt közzétesz, emellett egy külön eseményt is létrehozott - szintén a Facebook keretein belül, mely mindenki számára elérhető: lesznek videók, beszámolók, fotók. Amennyiben pedig egy fiatal szeretne beülni, erre is a lehetőségek korlátai között módot adunk - amennyiben formálisan motivációs levél keretében megindokolja miért is érdekli a találkozó. Ilyen esetben azonban mindenkit bíztatnék arra, hogy a csúcstalálkozó összes eseményén vegyen részt: ezt pedig Tehetségközpontokon keresztül szintén megteheti. Így tud csak valódi betekintést nyerni a csapat munkájába.

Mennyiben viszi előre a saját céljaidat, terveidet ez az együttműködés? Egyáltalán: mik a számodra fontos, elérendő célok?

Új kihívásokkal találkoztam, nagyon izgalmas egy ilyen nemzetközi csapatot vezetni. A Youth Platform segít abban, hogy előítéletektől mentes legyek, és teljesen ellentétes véleményeket is megfontoljak. Emellett lehetőséget nyújt arra, hogy konkrétan kidolgozzam a társadalmi felelősségvállalást célzó projektem, mely egy oktatással kapcsolatos szociális vállalkozás. Ezzel együtt is, ahogy mindenki, én is egy identitást kereső folyamatot élek át. Természetesen konkrét terveim és céljaim is vannak. Ősztől az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen szeretnék keleti nyelveket és kultúrákat tanulni, később pedig a vallástudományban szerzett ismereteimet aktuális vallási és kultúrák közti dialógusban felhasználni. Amennyiben munkám a világ egy apró részét jobbá teszi, már az is kiváló eredmény. Ez mindenki előtt lehetőség. 

17 évesen a következő generáció életminősége hogyan lett a te problémád?

Mi mind kölcsönös függésben élünk, cselekedeteink pedig másokra is kihatással vannak. Előttem az élet, de ez nagyon is összefügg a jövő generáció életminőségével. Sokan mások is így gondolkodnak: ezt teszi, aki a környezetet védi, tudományos kezdeményezéseket indít, sőt, az "egyszerű" anya is, aki neveli a gyerekét.