Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Kezdetektől napjainkig

2018. január 10.

Az Európai Tehetségtanács (ECHA) munkája az elmúlt harminc év konferenciáinak tükrében

Az elmúlt harminc évben Európa egész területén egyre nagyobb figyelem fordul a tehetséges gyermekek fejlesztésére, segítésére, a tehetséggondozásra. Ennek megszervezése helyi szinten is kulcsfontosságú, azonban már a nyolcvanas évek végére egyre nőtt az igény egy olyan szervezet létrehozására, amely összefogja a kontinens tehetséggondozását, elősegíti a tehetséggondozó szakemberek közötti információ áramlást, fórumokat szervez a szakemberek (tanárok, pszichológusok, tehetségfejlesztők), tehetséges fiatalok és szülők tapasztalatcseréje érdekében.

Az Európai Tehetségtanácsot (ECHA - European Council for High Ability) éppen 30 éve, 1988-ban Utrechtben alapították. Az elmúlt évtizedek munkájának eredményeként a szervezet működése mára egész Európára kiterjed. Tagjai között van számos ismert és elismert oktató, kutató, pszichológus, nem csak EU-s országokból. Az ECHA tagok számára elérhető a rendszeresen megjelenő hírlevél (ECHA News), a szervezet által kiadott tudományos folyóirat (High Ability Studies), és a rendszeresen frissített honlap. A tagoknak lehetőségük van arra is, hogy kedvezményesen vegyenek részt a két évenként megrendezésre kerülő ECHA konferenciákon, ahol találkozhatnak a szakma jelentős személyiségeivel, megismerkedhetnek a világ és Európa más országaiban alkalmazott tehetséggondozási jó gyakorlatokkal. A 30 éves évforduló alkalmat adott arra, hogy az ECHA honlapon publikálásra kerüljön az ECHA konferenciák története, ebből állítottunk össze egy kis ízelítőt, a részletesebb információknak itt nézhet utána.

1988 novemberében Joan Freeman alapító elnök ezekkel a szavakkal nyitotta meg az első konferenciát: "Az ECHA az egyetlen olyan szervezet, amely egész Európát lefedi, és amely kifejezetten a tehetségekkel foglalkozik. Ijesztően sok tennivalónk lesz a következő néhány évben, hogy a vázolt ötleteket és terveket megvalósítsuk. Örömmel tölt el az ECHA, mert hiszem, hogy az ECHA egy tehetségek segítésére létrejött gyümölcsöző vállalkozás, és azért vagyunk itt, hogy útjára bocsássuk ezt a hajót…"

Joan Freeman alapító elnök

Az első zürichi konferencia óta az ECHA tagok és tehetséggondozó szakemberek 15 alkalommal találkoztak Európa különböző országaiban. 1990-ben Budapesten, 1992-ben Münchenben, 1994-ben Nijmegenben, 1996-ban Bécsben, 1998-ban Oxfordban, 2000-ben Debrecenben. Ezt követte az ECHA konferenciák sora Rodoszon, Pamplonában, Lahtiban, Prágában, Párizsban, Münsterben, Ljubljanában és 2016-ban újra Bécsben.

A budapesti konferenciát Gefferth Éva szervezte egy olyan korban, amikor nem volt se email, se mobiltelefon, egy olyan országban, amelynek szakemberei a vasfüggöny leomlása után készen álltak arra, hogy a nyugatról érkező kollégákkal megosszák tapasztalataikat a tehetséggondozásról és tájékozódjanak a nemzetközi gyakorlatokról. A müncheni konferencián 1992-ben már több mint négyszáz kutató és szakember volt jelen. A szervezet új elnököt választott Franz J. Mönks professzor személyében az elkövetkezendő négy évre. A következő találkozón Nijmegenben a tehetségek szociális és kognitív fejlődése került előtérbe a legfrissebb kutatások tapasztalatai alapján.

Tehetségfejlesztés a művészetekben és a tudományokban volt az első bécsi konferencia fő témája. Meghívott előadóként a résztvevők hallhatták Horst Seidlert Ausztriából, Erika Landaut Izraelből and Anders K. Ericssont az Egyesült Államokból. Franz J. Mönks professzort ez évben újra megválasztották az ECHA elnökének. Az Oxfordban megrendezésre kerülő konferencia kapcsolódott a NACE (National Association for Able Children in Education) éves konferencia programjához, nagy hangsúlyt kapott a tanárképzés szerepe a tehetséggondozásban és az oktatás különböző aspektusainak feltárása.

2000-ben újra Magyarország adott otthont az ECHA által szervezett fórumnak. A Kossuth Lajos Tudományegyetem kiváló helyszínéül szolgált a hetedik ECHA konferenciának, amelynek főszervezője dr. Balogh László tanár úr volt. A plenáris előadásokon kívül 26 műhely, és összesen százhárom prezentáció várta a résztvevőket magyar és angol nyelven. Ez évtől Javier Tourón lett az ECHA elnöke.

2002-ben az eredetileg Jeruzsálembe tervezett konferenciát az instabil politikai helyzet miatt Rodosz szigetén rendezték meg nagy sikerrel. Ez a konferencia számos magyar részvevővel büszkélkedhetett.

Franz Mönks harmadik ECHA elnöki ciklusa után a prágai konferencián (2008) Kirsi Tirri professzor asszonyt választották meg az ECHA új elnökének. A fórum megrendezéséért az ECHA vezetőségéből valamint a Prágai Tehetségközpontból (Centre of Giftedness, Prague) delegált munkatársak voltak a felelősek.

Balról: Javier Touron, Joan Freeman, Kirsi Tirri, Franz Mönks

Párizsban a Descartes Egyetem volt a szakmai tanácskozás házigazdája. Itt mutatta be Prof. Gagné a 2008-as tehetségmodelljét (DMGT 2.0), valamint Carol Dweck professzorasszony nagysikerű előadást tartott a „Mindset” kutatásaival kapcsolatban.

A 2012-es münsteri konferenciának rekordszámú részvevője volt, csaknem 1100 szakember gyűlt össze 43 országból, hogy meghallgassa a közel 500 prezentációt. Az esemény magyar vonatkozása az, hogy itt választották meg Csermely Péter professzort az ECHA új elnökévé, aki a mai napig vezeti és koordinálja a szervezet munkáját.

A münsteri konferencián újabb lendületet vettek az Európai Tehetségsegítő Hálózat, kialakítására tett erőfeszítések is. A szervezés mozgatórugója és koordinátora a magyar Nemzeti Tehetségprogram támogatása jóvoltából a MATEHETSZ keretein belül működő Budapesti Európai Tehetségközpont volt. A magyar állami támogatásnak meg is lett az eredménye, a két évvel később megrendezett ljubljanai ECHA konferencia egyik kiemelkedő eseménye már az volt, hogy az ECHA tagjai szinte egyhangúan megszavazták az Európai Tehetségtámogató Hálózat létrehozását, melynek megalapítására 2015-ben került sor Brüsszelben.

Az elmúlt harminc év tapasztalata az, hogy a kétévenként megrendezésre kerülő konferenciák nagymértékben hozzájárultak az európai és a nemzetközi tehetséggondozás fejlődéséhez. A konferenciák eszmecseréi kiváló alkalmat adtak arra, hogy a különböző országok szakemberei közös kutatásokat indítsanak el, és újabb innovációkkal segítsék a tehetséges fiatalok előrejutását. A bizalom kulcsfogalom a hálózatépítésben, aminek a kialakításához a személyes találkozók elengedhetetlenek. Az utóbbi években az NTP-pályázati és EU támogatású projektek által a MATEHETSZ munkatársainak is lehetősége volt részt venni az ECHA konferenciákon, ami nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy megalakulhasson az Európai Tehetségtámogató Hálózat.

A következő konferenciát Dublinban rendezi meg az Európai Tehetségtanács. Részvevőként már lehet regisztrálni a konferencia honlapján. Az ECHA történetéről, eseményeiről és rendezvényeiről friss információkat találhatóak az Európai Tehetségtanács honlapján.

 

Fuszek Csilla összefoglaló tanulmánya