Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Matehetsz országos online diáktalálkozó

2021. június 19.

2021 júniusában a Matehetsz országos online diáktalálkozót rendezett „Lássuk, halljuk a fiatalokat!” címmel, a Tehetségek Magyarországa kiemelt projekt keretén belül.

Az esemény főszereplőiként azokat a diákokat láthattuk, akik az elmúlt években a Tehetségek Magyarországa kiemelt projekthez kapcsolódtak. A fiatalok inspiráló, érdekes előadásokkal, filmekkel készültek, érintve a biológia, a pszichológia, a fizika vagy éppen az irodalom, a zene és a képzőművészet területét.

A rendezvény a Nemzeti Tehetség Program megvalósulásáért is felelős Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter asszony videóüzenetével kezdődött, aki beszédében kiemelte, hogy a tehetséggondozás felismerése az egyik legfontosabb feladat. A tehetség önmagában kevés – ugyanis szorgalom, kitartás, és a kudarcokból való felállás nélkül nem lehet sikereket elérni. Novák Katalin jövőbeli támogatását fejezte ki a Matehetsz és minden tehetségsegítő szervezet felé, megköszönve a szülők, a pedagógusok, és a tehetséggondozásban résztvevő szakemberek munkáját.

Ezt követően Bajor Péter projektmenedzser, a Matehetsz ügyvezető elnöke, az online diáktalálkozó házigazdája vette át a szót. Felidézte, hogy 2016 óta a Matehetsztől közel 5000 tanuló kaphatott valamilyen formában egyedi, számára hasznos fejlesztő támogatást: tutorálást, egyéni tanácsadást, készségfejlesztő hétvégét, nyári tábort, mentori figyelmet, ösztöndíjat.

Tutor Programunkban több mint 2700 tanuló kapott segítő figyelmet olyan szakemberektől, akik az iskolán kívüli világból, a Nemzeti Tehetség Program képviseletében figyelték, támogatták a diákok előmenetelét egy-egy éven keresztül. Az elmúlt négy évben a projekt keretében 2000 tanuló kaphatott mintegy 350 millió forint ösztöndíjat is, amit mindenki tehetsége kibontakoztatása érdekében utazásra, eszközök vásárlására, tanfolyamokra vagy más egyéb fejlesztésekre fordíthatott.”

A diáktalálkozó a meghívott tehetséges fiatalok előadásaival, online formában folytatódott. A pandémia miatti tartós izolációra utalva, a támogatott tanulók öt külön „tematikus sziget” alkotta csoportokban mutatkoztak be. A „szigeten” azon diákok pár perces előadásait láthattuk, akik valamilyen módon részt vettek a Matehetsz programjaiban vagy az elmúlt évek felfedezettjei voltak. Az egyes csoportokban egy, már idősebb fiatal tehetség, egy ún. junior mentor segítette a felkészülést, és egy, a saját szakterületén eredményes, sikeres és közismert szakember, művész vállalta a védnökséget.

Elsőként az Élettudomány-sziget előadóit – amely az orvostudomány, biológia és kémia szakterületeit foglalta magába – láthattuk. A sziget védnöke Prof. Dr. Kellermayer Miklós orvos, biofizikus, egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar dékánja, a bibliai talentumok történetéről és annak üzenetéről, majd a szülő, a tanár, illetve a közösség felelősségéről beszélt. A professzor bemutatta és méltatta a sziget előadóit, majd zárszóként szakmai sikereket kívánt a fiataloknak.

Előadó fiatalok: Ács Panna, Paragh Bálint és Szabó Boglárka, Dr. Bényei Éva Bernadett (junior mentor).

Az Élettudomány-sziget előadásai az alábbi linken megtekinthetőek:

https://www.youtube.com/watch?v=NrnzqE-WfJY&t=7s

 

Az online diáktalálkozó a Közösség-sziget előadásaival folytatódott, melynek keretében az emberi együttműködéseket, segítői és vezetői szerepeket mutatták be a fiatalok. A sziget védnöke, Rácz Zsófia fiatalokért felelős helyettes államtitkár volt, aki a tehetség kibontakoztatásáról beszélt. Thomas Alva Edison amerikai feltalálónak a kudarcok ellenére is kitartó munkáját említette példaként, kiemelve, hogy a nehézségek ellenére elszántnak kell maradnunk a tehetségünk kibontakoztatásának folyamatában. Kiemelte a mentorok és tehetségsegítő szakemberek kulcsszerepét, majd jövőbeli sikereket kívánt a fiataloknak.

A Közösség-sziget előadói: Kelemen Alíz, Kovács Piroska, Dr. Hohmann Balázs (junior mentor).

A Közösség-sziget előadásai az alábbi linken megtekinthetők:

https://www.youtube.com/watch?v=BosCCXL0Wf8&t=3s

 

A harmadik szekcióban a Világegyetem-sziget előadóit – amely a robotika, fizika és matematika területét foglalta magába – láthattuk. A sziget védnöke, Barabási Albert-László fizikus, hálózatkutató, az MTA külső tagja a fiatalokkal való beszélgetés során számos izgalmas témát vetett fel, vitatott meg. A közös gondolkodásból a diákok értékes tapasztalatokat szűrtek le.

A Világegyetem-sziget előadói: Szabó Dániel Dénes, Ecsedi Boglárka és Sebestyén Márton Levente, Molnár Janka Sára (junior mentor).

A Világegyetem-sziget előadásai az alábbi linken megtekinthetők:

https://www.youtube.com/watch?v=Pay2AVTGcZ4&t=4s

 

Negyedik etapként a Lélektan-sziget előadásai – melyek az önértékelés, az önismeret, a személyi képességek és az egyén fejlődésének témaköreit érintették – következtek. A sziget védnöke, Dr. Kun Ágota PhD, pszichológus, a BME oktatója szerint a tehetség több dimenziót felölelő fogalom. Kiemelte, hogy az adott feltételek megléte, a szakemberek, szülők, tanárok, mentorok és a tehetségsegítő szervezetek jelenléte nélkül mindez nem válhat láthatóvá. A szakember befejezésül a sziget diákjait méltatta előadásaikat felvezetve.

A Lélektan-sziget előadói: Bánhegyi Dóra, Gyöngyösi Sára és Furtenbacher Dorina, Mészáros Eszter (junior mentor).

A Lélektan-sziget előadásai az alábbi linken megtekinthetők:

https://www.youtube.com/watch?v=94zrk5mXNEE&t=3s

 

Az utolsó szekcióban a Kreativitás-sziget előadásait – amely a képzőművészet, az irodalom, a bábművészet és a zene területeit foglalta magába – láthattuk. A sziget védnöke Horgas Eszter fuvolaművész volt, aki hiteles példa arra, hogy miként lehet magas szintű művészi tevékenységet úgy művelni, hogy azt közelebb hozzuk a mindennapokhoz. A művésznő több mint két évtizede foglalkozik tehetséges fiatalokkal. Külön öröm volt számára, hogy a sziget lakói nemcsak a zene területéről érkeztek. „Meggyőződésem, hogy a 21. század nagy lehetősége az összművészet. A művészet egy csodagömb, ahol nemcsak az előadót, hanem saját magunkat is megpillanthatjuk.” A bíztató szavak mellett a sziget fiataljainak sikeres művészi pályát kívánt útravalóul.

A Kreativitás-sziget előadói: Virók Eszter, Lovas Fruzsina és Kluge Ida Berta, Bucz Magor Soma (junior mentor).

A sziget előadásai az alábbi linken megtekinthetők:

https://www.youtube.com/watch?v=wgKLbWj4_Tk&t=5s

 

A rendezvény végén az online diáktalálkozó szereplői készségfejlesztő és logikai társasjátékokat, a tehetséggondozással kapcsolatos könyveket kaptak ajándékba. A Matehetsz a Tehetségek Magyarországa projektben közreműködő mintegy 800 intézmény számára jelképesen kifejezte elismerését is: 10 kisorsolt intézménynek egy-egy 50-60 ezer forint értékű játék-és könyvcsomagot postázott, kiemelve, hogy a Nemzeti Tehetség Program a jövőben is csak az ő együttműködésükkel valósulhat meg.

Zárszóként Bajor Péter köszönetét fejezte ki minden tehetségsegítő munkatárs, kolléga és szakember felé áldozatos munkájukért.

Az online diáktalálkozóról készült teljes film a YouTube-on, a Matehetsz „Tehetség Csatornáján” visszanézhető az alábbi linken:

https://www.youtube.com/watch?v=3xWcL1qMg-8