Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Megjelentek a Nemzeti Tehetség Program új, nyílt pályázati felhívásai!

2018. március 23.

Felhívások a Nemzeti Tehetség Program keretében.

A Nemzeti Tehetség Program alapvető célja a Magyarországon és a külhoni magyarlakta területeken a tehetségsegítés fejlesztése. A Nemzeti Tehetség Program elfogadásával az Országgyűlés 2008-2028 között, 20 évre kiemelt lehetőséget ad a tehetséges fiatalok hosszú távú, folyamatos és biztonságos segítésére.

A meghirdetett pályázatokra általában a köznevelésben és felsőoktatásban, valamint a tehetséggondozásban részt vevők széles köre nyújthat be támogatási igényt, többek között: köznevelési intézmények, felsőoktatási intézmények, illetve azok karai, egyesületek, alapítványok, közalapítványok, Tehetségsegítő Tanácsok. 2011. és 2016. között 10,84 milliárd forint pályázati keretösszegekből mindösszesen 6 928 pályázat részesült támogatásban.

A program éves forrásának mintegy a felét az állampolgárok által felajánlott 1% személyi jövedelemadó felajánlás teszi ki, ezt az Országgyűlés a Kormány javaslatára idén is jelentős mértékben kiegészítette: a 2018-2019-es tanévben több mint 3,1 mrd forint pályázati forrás áll a tehetségek segítése érdekében rendelkezésre.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2017-2018. évi cselekvési programja alapján 21 nyílt pályázati kiírást hirdetett meg március 22-én.

A pályázatok benyújtására általában 2018. április 21-ig van lehetőség (a határidő egyes felhívásokban ettől eltérő is lehet).

 

Pályázat kódja

Pályázat címe

Pályázat elérhetősége

NTP-MTTD-18

 

A matematikai, a természettudományos és a digitális kompetenciák erősítését szolgáló hazai és határon túli tehetségsegítő programok támogatása

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/felhivas64/

 

NTP-KNI-18

A hazai és határon túli köznevelési intézményekben működő komplex tehetséggondozó programok támogatása

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/felhivas63/

 

NTP-MŰV-18

A hazai és a határon túli művészeti tehetséggondozó programok támogatása

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/felhivas62/

 

NTP-OTKP-18

A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/felhivas61/

 

NTP-KULT-18

A hazai és a határon túli kulturális intézmények tehetséggondozó programjainak támogatása

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/felhivas60/

 

NTP-ITKK-18

Az innovatív tanulási környezet kialakítását segítő hazai programok támogatása

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/felhivas59/

 

NTP-TFJ-18

Tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó hazai programok támogatása

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/felhivas58/

 

NTP-LAP-18

A hazai tehetségsegítés eszközrendszerének bővítését segítő országos hatókörű nyomtatott folyóiratok, kiadványok megjelenésének támogatása

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/felhivas57/

 

NTP-NEER-18

A nemek egyenlő esélyű részvételének biztosítását célzó, speciális hazai tehetséggondozó programok támogatása

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/felhivas56/

 

NTP-TAB-18

Hazai tematikus, tehetségterületekhez kapcsolódó táborok támogatása

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/felhivas55/

 

NTP-SFT-18

A hazai és határon túli sporttehetségeket fejlesztő tehetséggondozó programok támogatása

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/felhivas54/

 

NTP-KTK-18

A hazai kettős vagy többszörös különlegességű tehetségeket segítő tehetséggondozó programok támogatása

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/felhivas53/

 

NTP-TMV-18

Nagy hagyományú és szakmailag elismert hazai országos, vagy hazai és Kárpát-medencei meghirdetésű tanulmányi és művészeti versenyek megrendezésének támogatása

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/felhivas52/

 

NTP-NTMV-18

A hazai tehetséges, országos versenyeken kimagasló eredményt elért magyar fiatalok nemzetközi tanulmányi és művészeti versenyeken, valamint a Magyarországot képviselő tanuló, vagy a hivatalos magyar csapat....

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/felhivas51/

 

NTP-HHTDK-18

A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/felhivas50/

 

NTP-FKT-18

A hazai és a határon túli felsőoktatási intézmények tehetséggondozó programjainak támogatása

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/felhivas49/

 

NTP-SZKOLL-18

A hazai és határon túli magyar nyelvű szakkollégiumok támogatása

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/felhivas48/

 

NTP-PKTF-18

A hazai és határon túli pályakezdő, kiemelkedően tehetséges fiatalok példaértékű innovációinak és társadalmi felelősségvállalásuk erősítésének támogatása

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/felhivas47/

 

NTP-NFTÖ-18

Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/felhivas46/

 

NTP-HTTSZ-18

A hazai és a határon túli Tehetségsegítő Tanácsok, tehetségfejlesztő szervezetek támogatása

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/felhivas45/

 

NTP-CSSZP-18

Családoknak szóló, helyi, szemléletformáló hazai programok támogatása

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/felhivas44/