Menü megnyitása

Nagyszabású tehetségprogram indul Németországban

2016. december 7.

A döntésről a németországi Művelődésügyi Miniszteri Konferencia és a Német Szövetségi Oktatási és Kutatási Minisztérium közösen adott tájékoztatást

A németországi Művelődésügyi Miniszteri Konferencia és a Német Szövetségi Oktatási és Kutatási Minisztérium 2016. november 28-án Berlinben mutatta be közös kezdeményezését, a jól teljesítő és tehetséges diákok támogatására tervezett 10 éves programját. Ehhez a szövetségi állam és a tartományok egyenlő arányban, összesen 125 millió eurót bocsátanak rendelkezésre. Ez az első ilyen jellegű program Németországban, és abba az esélyegyenlőségen alapuló oktatáspolitikába illeszkedik, amelynek célja, hogy a tanulók származásra, nemre és szociális helyzetre való tekintett nélkül segítséget kapjanak legjobb tanulási és tanulmányi eredményük eléréséhez. A szövetségi állam és tartományai egyetértenek abban, hogy a tehetségek kitüntetett támogatása mind az egyén, mind pedig társadalmuk számára nagy jelentőségű.

A Művelődésügyi Miniszteri Konferencia elnöke, a brémai gyermekügyi és oktatási szenátorasszony, Dr. Claudia Bogedan elmondta, hogy bár a tartományok az iskolán belüli és kívüli tanácsadásra és támogatására vonatkozó lehetőségeket az utóbbi években jelentősen bővítették, továbbra is fennáll az igény a jól teljesítő, illetve különösen tehetséges diákok fejlesztési lehetőségeinek javítására. Minden gyermeknek megvannak a maga erősségei – függetlenül attól, hogy ezt felismerték-e benne, vagy hogy ennek tudatában van-e. Szükség van ezen erősségek felismerésére és a fejlesztés támogatására.

A német szövetségi oktatási és kutatási miniszter asszony, Prof. Dr. Johanna Wanka kijelentette: a nemzetközi mérések, mint a PISA vagy a TIMSS évek óta azt mutatják, hogy Németországban viszonylag kevesen érnek el csúcsteljesítményt. Innovatív, fejlett technológiájú országként nem engedhetik meg magunknak, hogy a tehetségeket ne ismerjék fel.

Dr. Ludwig Spaenle, Bajorország oktatásért és tudományért felelős minisztere, a CDU/CSU szóvivője hangsúlyozta: „A tehetségek támogatása ugyanúgy, mint a hátrányos helyzetű gyermekek és ifjúság támogatása, az oktatáshoz való jog alapját képezi.” Ahhoz, hogy a fiatalokat hatékonyan és tartósan támogathassák, elengedhetetlen tehetségük korai felismerése, támogatása, ösztönzése, fejlődésük figyelemmel kísérése. A szövetségi állam és tartományai közös kezdeményezése e téren további lehetőségeket nyit meg.

A hamburgi oktatási szenátor, Thies Rabe arra hívta fel a figyelmet, hogy a tehetségtámogatásnak át kell hatnia a teljes oktatást, nem korlátozódhat néhány iskolára vagy iskolaformára. A támogatást a művészi és szociális képzésekre is kiterjesztik.

A programban résztvevő iskoláknak a szövetségi állam és a tartományok támogatásával a jól teljesítő tanulók támogatására vonatkozó koncepciót kell kidolgozniuk és megvalósítaniuk. Munkájukat egy kooperatív hálózati struktúra létrehozásával és didaktikai koncepciók kidolgozásával segítik. A tartományok feladata, hogy az iskolák fejlesztő programjait támogassák, továbbképzéseket kínáljanak a tanároknak, valamint szakértőkkel segítsék az intézményeket. A finanszírozott tíz éves futamidő ötödik éve után köztes értékelést terveznek. Azok az iskolák, amelyek az első fázisban részt vettek a programban, az ezt követő öt éves időszakban közreműködnek a tehetségprogram eredményeinek és megoldásainak terjesztésében is.

A közös kezdeményezés lehetőséget kínál a tehetségsegítés iránt elkötelezett németországi vállalatoknak, alapítványoknak és egyesületeknek is, hogy a folyamatban részt vehessenek.

További információk