Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Nemzetközi színtér

2024. január 29.

Betekintés a Budapesti Európai Tehetségközpont (EUTK) munkájába.

A Budapesti Európai Tehetségközpont (EUTK) egyrészt a 2015-ben megalakult és folyamatosan bővülő Európai Tehetségsegítő Hálózat (ETSN) koordinálásával, másrészt hazai Tehetségpontok szakmai fejlesztésével foglalkozik. Az ETSN jelenleg több mint 500 intézményből,tehetségpontokból és -központokból áll, Európa legnagyobb tehetségtámogatásra fókuszáló hálózata.

Az ETSN rendszere és a magyar jó gyakorlatok iránti érdeklődés az EUTK 2012-es magalakulása óta töretlen. A közelmúltban 4 helyen (Kazahsztán, Omán, illetve Zágrábban 2 alkalommal) a Hálózat és az EUTK munkájának a bemutatásával tettünk eleget egy-egy konferencia meghívásnak. Az ősz folyamán 2 Tehetségpontunkból a kazak El Umiti és az indiai Kaveri Központból érkeztek hozzánk látogatók.
A kazak kollégák számára egy komplex továbbképzést szerveztünk, amely a hazai tehetséggondozás jelenlegi struktúrájának és a Matehetsz korábbi programjainak bemutatása mellett a közoktatás különböző tehetséggondozó programjainak meglátogatását és a magyar kollégákkal való megbeszéléseket is tartalmazott.

Az indiai látogatás a tehetséggondozás területén közös magyar-indiai lehetséges kutatásokat célozta meg. Örömmel mondhatjuk, hogy azóta el is indult egy közös munka az ELTE és a Kaveri Központ kutatói között. Mindkét központ munkájáról filmfelvételeket is készítettünk, a filmek megtalálható a Matehetsz You Tube tehetségcsatornáján.


Tevékenységi körünkbe tartozik a hálózat tagjaival való folyamatos kapcsolattartás, a beérkező Európai tehetségpont pályázatok koordinálása. Továbbra is szervezünk online workshopokat, és biztosítjuk, hogy az ECHA, ill. a WCGTC (Európai és a Világ Tehetségtanács) előadásai eljuthassanak a tagságunkhoz. A 2023-ban Magyarországon először meghirdetett Global Talent Mentoring nemzetközi mentorprogram pályázatával is az EUTK foglalkozik, ebben együttműködünk a Dél-Német Tehetségközponttal.