Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Örömteli pillanatok és egy rendhagyó tehetségsegítő program

2015. szeptember 18.

2015. szeptember 12-én került megrendezésre a Tehetség szabadon konferencia, amely a MATEHETSZ új programját, a Magyar Templeton Programot mutatta be, illetve helyt adott a 2015 tavaszán lefolytatott akkreditációs eljárásban minősítést nyert tehetségpontok táblaátadó ünnepségének is.

Csermely Péter

A konferencia Csermely Péter professzor felemelő szavaival kezdődött. Az Európai és Nemzeti Tehetségtanács elnöke örömének és büszkeségének adott hangot: a magyar tehetségsegítő hálózat és a hazai tehetségsegítő kollégák sokéves áldozatos tevékenységének köszönhetően 2015. szeptember 15-én indul el a Magyar Templeton Program. A program elindulása több szempontból is a magyar tehetséggondozás résztvevőinek közös sikere. A program támogatója a Templeton World Charity Foundation (TWCF), amely a saját életútjával is példaértékű Sir John Templeton hagyatékának egyik kezelője. Az alapítványhoz közvetlenül pályázni nem lehet, így a magyar tehetséghálózat nemzetközi elismerését is jelenti a tény, hogy másfél évvel ezelőtt ők hívták meg a magyar tehetséggondozás résztvevőit egy, a magyar kognitív tehetségeket támogató program kidolgozására. Közel egyéves, szakértői csapatokat is megmozgató előkészítés után a TWCF elfogadta a tervet és idén tavasszal elindulhatott a program tényleges megvalósítása. Csermely Péter professzor köszönetét fejezte ki a programban dolgozóknak, a szakmai és szervezői stábnak, és nem utolsó sorban a magyar tehetséghálózat minden egyes szereplőjének, hogy a Magyar Templeton Program elindulhatott és arra kért minden jelenlévőt, továbbra is segítsék példamutató munkájukkal a tehetségeket.

A Magyar Templeton Program egy olyan egyedülálló kísérleti projekt, amelynek fő célja a magyar kivételes kognitív tehetségek fejlesztése és támogatása a 10-29 éves korosztályban. 2015. szeptembere és 2016. januárja között 300 kivételes (1 a 10 ezerből) kognitív tehetség (Magyar Junior Templeton Fellow) beválogatása történik meg, akiket ezt követően egy egyéves, személyre szabott tehetséggondozó programmal segítenek.

A konferencia teljes anyagát ITT tekintheti meg.

További információ: www.templetonprogram.hu

A program céljairól Szécsi Anikó, a Magyar Templeton Program projektmenedzsere beszélt. Kiemelte, hogy a projekt első alkalommal Magyarországon valósul meg, az itteni pilot célja, hogy egy más országokban is adaptálható jó gyakorlatot teremtsen meg. A program kifejezetten a kognitív – megismerő folyamatokon, gondolkodáson alapuló – tehetségterületeken kiemelkedő teljesítményt nyújtó, 10-29 éves magyar (magyarul jól beszélő) fiatalok jelentkezését várja hazánkból és a határon túlról egyaránt. A jelentkezők beválogatása összetett, többlépcsős, sokoldalú rendszerben történik, az eredmények alapján 300 fiatal számára nyílik lehetőség, hogy bekerüljön a Magyar Junior Templeton Fellow-k kreatív, értékteremtő közösségébe. Az egyéves, személyre szabott tehetséggondozó program keretében a Fellow-kat a legkiválóbb és legsikeresebb magyar tudósok, üzletemberek, szakértők támogatják majd képzésekkel, mentorálással és a fiatalok egyéni igényeik függvényében részesülhetnek ösztöndíjakban, részt vehetnek vállalkozói képzéseken, innovációs és kutatólabor-látogatásokon, országos, illetve nemzetközi tehetségnapokon, külföldi tanulmányutakon. Rendhagyó módon a program azoknak is támogatást nyújt, akik nem kerülnek be a háromszáz Fellow közé: a legjobb kétezer fiatalt a MATEHETSZ meghívja más, egyéni fejlődést segítő programjaiba. A társadalmi felelősségvállalás jegyében a szakemberek további százötven hátrányos helyzetű, 5-8 éves kivételes gyermeknek is tehetséggondozó segítséget nyújtanak.

Gyarmathy Éva

Gyarmathy Éva, a MTA Pszichológiai Intézetének főmunkatársa a program kapcsán beszélt az optimális, a kiemelkedő és az átütő fejlődésű tehetségekről és kiemelte, hogy a tehetségcsoportok sokféleségéhez nagyon sokféle igény és ehhez kapcsolódóan sokféle program kell társuljon. Hangsúlyozta, hogy a Magyar Templeton Program egyedisége épp abban rejlik, hogy a beválogatott tehetségek részére igyekszik egyénre szabott fejlesztési lehetőséget biztosítani, illetve változó világunkban a folyamatosan változó igényekhez igazított rugalmas programokat adni.

Péter-Szarka Szilvia, a Magyar Templeton Program szakmai vezetője a beválogatás módszertanáról beszélt részletesen. A komplex beválogatás 10-19 évesek számára összeállított első körében helyet kapott egy adaptív IQ-teszt, adaptív szókincsteszt, problémamegoldó teszt és munkamemória teszt, a második körben pedig egy motivációs és egy kreativitás teszt, melyeket a kitöltők életkori sajátosságaira is illeszt a rendszer. A 20-29 évesek pályázatában az adaptív IQ teszt mellett egy motivációs kérdőív kitöltését és egy motivációs videó vagy prezentáció elkészítését kérik a fiataloktól. A 10-19 évesek korosztályában a program elsősorban a tehetségígéreteket keresi, a 20-29 évesek esetében viszont már fontos szempont a fiatal által elért eredmény, produktum is.

Csermely Péter professzor az elhangzott ismertetéseket követően arra kérte a tehetségpontok képviselőit és a jelenlévő szakembereket, segítsék a környezetükben lévő tehetségeket, hogy minél többen részt vehessenek ebben a kivételes programban. Ehhez segítségül részletes útmutatót is adott a tehetségpontok számára.

Balogh László

A program örömteli pillanatai a Templeton Program bemutatása után az akkreditációs folyamatban minősítést nyert tehetségpontok táblaátadó ünnepében csúcsosodtak ki. Balogh László, a MATEHETSZ elnöke köszöntőjében visszatekintett a tehetséggondozó rendszer, illetve a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács megszületése óta eltelt 10 évre. A minőségi elvárások már a hálózat alakulásának kezdetén magasak voltak: a tehetségpontok iránt támasztott alapkövetelmények kezdeti kritériumai mára nem változtak, és az eltelt 10 év bizonyította, hogy ezek jogos és helyenként komoly odafigyelést igénylő területek. A megfelelő szakmai háttér biztosítása és a megfelelő kontrolling rendszer területein komoly fejlődést mutat a hálózat és a tehetségpontok működése a kezdeti szándékoknak megfelelően jórészben rugalmas. Balogh tanár úr úgy látja, az együttműködési rendszer a helyi környezet tehetséggondozásban érintett tagjaival, illetve az önfenntartásra való törekvés területén továbbra is akad tennivaló. Értékelte a tehetségpontok számának és tevékenységének fejlődését és kiemelte a tehetségpontok közötti együttműködések fontosságát. A tehetségpontok hálózata folyamatos változásban van, ezt mutatja az a tény is, hogy a tavasszal számlált 1400 tehetségpont őszre, az adatok frissítése utánra 1277 aktív tagra apadt. A szervezeti változások, iskolák átalakulása miatt ez természetes folyamat, ami mellett örvendetes az a tény, hogy az aktív tehetségpontok közül összesen 485 szerezte meg eddig az akkreditált minősítést. Ebből idén, 2015-ben 173 tehetségpont jelentkezett be akkreditációra, ebből 40 intézmény a 3 éve megkapott és most lejárt akkreditációját újította meg, és 133 intézmény döntött úgy, hogy megméretteti magát ebben a minősítési eljárásban. A tehetségpontok felkészülését jól mutatja, hogy a bejelentkezett tehetségpontok közül 170 intézmény felelt meg az akkreditációs eljárás támasztotta követelményeknek, sőt, ebből 155 tehetségpont kiválóan akkreditált minősítést szerzett.

Az akkreditált tehetségpontok ünnepélyes táblaátadása után a rendezvény szekcióülésekben folytatódott tovább: a Magyar Templeton Program kapcsán használt tesztek és módszertan részletes bemutatásával.

 

Tehetség szabadon konferencia, 2015.09.12 - Csermely Péter professzor megnyitója
Dr. Balogh László, a MATEHETSZ elnökének köszöntője