Menü megnyitása

Óvodások csoportos és egyéni képességfejlesztése

2019. október 7.

Bemutatkozik az OVPED program

A Tehetségek Magyarországa program keretében 2018. október 1-től óvodai tehetségprogram pilot programját indította el a Matehetsz Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben. A felhívásra jelentkezett és a programot megvalósító 45 óvoda reprezentatív mintaként szolgált nemcsak a tekintetben, hogy a kisebb, közepes és nagyobb települések is megfelelően vannak képviselve, hanem a különböző fenntartó intézetek is beválogatásra kerültek: állami, egyházi és egyetemi fenntartású óvodák. Az egyházi intézmények számára a nevelési feladatok és a tematikus tervek elkészítéséhez felekezetspecifikus adatbázisok állnak rendelkezésre.

Az OVPED program ötletgazdája és programvezetője dr. Szilágyi Barnabás, a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karának docense, a  Gyógypedagógiai Intézet igazgató-helyettese.

                                                                         
                                                                                   dr. Szilágyi Barnabás (fotó: Matehetsz)

Az egy éven át tartó teszt-időszakban, 2019. július 31-ig  az OVPED program működéséről összegezzük méréseinket, tapasztalatainkat. 

Az OVPED az óvodai adminisztrációt és fejlesztési tervek készítését megkönnyítő egységes online rendszer, mely az óvodai nevelést, képességfejlesztést átláthatóvá teszi, naprakész információt biztosít intézményi, csoport és egyéni szinten is.

Adatbázisa a statisztikai adatokkal, mérési eredményekkel kiválóan alkalmas csoportos és egyéni, akár hosszabb távú fejlesztési   tervek elkészítésére. Ezen túlmenően általános adminisztrációs segítséget is nyújt: étkezés- és hiányzás nyilvántartó programmal is rendelkezik.

Mire használható a program?

Az OVPED a nevelési tervek készítésére is kiváló megoldást nyújt félévente, az aktuális nevelési feladatokhoz igazodó kérdőívek egyéni online kiértékelésével.
A rendszer az értékelés alapján összeállítja a következő félév nevelési feladatait tartalmazó dokumentumot, egyértelműen megjelenítve benne a gyerekek fejlettségének megfelelő aktuális nevelési feladatokat, illetve azon gyerekek feladatait, akik a csoport szintjétől lemaradást/elmaradást mutatnak.

A nevelési feladatok területei, az "Óvodai nevelés országos alapprogramjá"-val összhangban:

• az önfejlesztő szükségletek kielégítése, egészséges életmódra szoktatás,
• pihenés, alvás,
• étkezés,
• öltözködés,
• tisztálkodás,
• edzés (levegőn tartózkodás),
• anyanyelvi- fejlesztés és nevelés megvalósítása,
• értelmi (kognitív) fejlesztés,
• esztétikai szükségletek,
• játék,
• a közösségi lét szükségleteinek kielégítése.

A program legfontosabb eleme a tehetséggondozás ügyében, hogy a részképességek értékelése alapján elkészíti az egyéni fejlesztési tervet. A mintaprojektek egy ajánlást tartalmaznak, melyek az egyéni változtatás szabadságának utat engedve teszik lehetővé a tervezést.
A program összeállításakor és a pilot program visszajelzéseinek köszönhetően a feltöltött anyagokra vonatkozóan adott a lehetőség a folyamatos bővítésre, frissítésre és az egyéni igényekhez való igazításra.
A hangsúly azon van, hogy az óvodapedagógusnak megmaradjon a módszertani szabadsága.
Az OVPED program 5 nagy képesség - ezen belül jelenleg 15 részképesség - területén méri a gyerekek fejlettségi szintjét: motoros, értelmi, érzelmi, szocializációs és anyanyelvi képességek.

A pilot programot adatok egészítik ki, ezek a statisztikai adatok mind intézményi, mind csoportos szinten könnyebben, hatékonyabban vihetők fel az online rendszerbe,  s ezeket az adatokat az intézményvezető, tagintézmény-vezető naprakészen lekérheti, felhasználhatja.

A kutatásokból leszögezhető, hogy az OVPED program nem csak segíti, de színesíti is az óvodapedagógusok munkáját.

A szoftverről szerzett tapasztalatairól a Kisvárdai Egyesített Óvoda, Akkreditált Kiváló Tehetségpont intézményvezetőjét, Pálinkásné Garasos Melindát kérdeztük.

- Óvodánk mind a 6 tagintézményében 2019 szeptemberétől vezettük be a rendszert, melynek mindennapi használata során megélt élményei, tapasztalati rendkívül pozitívak. Minimális rendszerfelhasználói ismeretet feltételez, még az IKT kompetenciával kevésbé rendelkező kollégák is könnyedén használják.
Szaktanácsadóként szívből ajánlom azoknak a gyakornok kollégáknak is, akik még nem rendelkeznek olyan szakmai háttéranyaggal, melyből meríthetnek, illetve azoknak a tapasztalt kollégáknak is, akik az innováció, a folyamatos megújulás hívei.
A gyermeki fejlődést nyomon követő dokumentáció, az anamnézissel kezdődően, lehetőséget ad az egyéni sajátosságok feltérképezésére képességterületenként, részképességek mentén. Olyan átfogó személyiségprofilt kaphatunk a gyermekekről, mely pedagógiai fejlesztő munkánk biztos alapját képezi. Differenciáló-fejlesztő pedagógusként az egyik szívemhez legközelebb álló elem a rendszerben.
Az OVPED mindeközben „önállóan is dolgozik”. A pedagógusok által megadott információkból statisztikákat gyárt, melyeket diagramokban is megjelenít. Rendkívül bőséges játéktárral fűszerezett fejlesztési terveket készít, melynek segítségével minden óvodapedagógus könnyedén fejlesztheti a rá bízott gyermekeket.
Az ügyviteli feladatok ellátásában a gyermekek hiányzásának vezetésébe és az étkezés nyilvántartásában is nagy segítséget jelent a rendszer használata. Néhány másodperc alatt elvégezhető a művelet, mely összesítést is végez, így nem von el értékes időt a gyermekektől.

Intézményvezetőként nagyban megkönnyíti az ellenőrzési feladataimat, hiszen az intézményi admin felületemről bármikor naprakészen információt kaphatok az egyes tagintézmények, csoportok, gyermekek aktuális állapotáról, statisztikákat érhetek el, melyeket egyébként több órányi ügyviteli egyeztetés eredményeképpen kaphatnék meg. Természetesen mindezt úgy, hogy megfelel az adat- és információkezelési szabályzatnak. Az összesítések, főként a fejlődést nyomon követő dokumentációban elérhetőek intézményi, tagintézményi, csoport és egyéni szinten is, így a szükséges feladatokat konkrétabban, tudatosabban tudjuk tervezni.
Összességében egy rendkívül innovatív, átfogó, szakmailag igényes, gyakorlatban jól használható rendszer, melynek bevezetésével az óvodai élet minden részvevője - legyen az gyermek vagy felnőtt – kincset kap.

Fotó: Fejlesztő foglalkozások a Kisvárdai Egyesített Óvodában

Említésre érdemes az a csoport, mely az óvodapedagógus és a gyermek mellett a harmadik oldalt képviseli, azaz a szülő, aki indirekt módon, de profitál az OVPED programból.

Következő cikkünkben azon szülők véleményét, tapasztalatát osztjuk meg, akiknek gyermekei a program által képességfejlesztésben részesültek. 

A programot a Tehetségek Magyarországa program keretében az EFOP-3.2.1-1-2016-00001 azonosítószámú projektből valósította meg a Matehetsz; sikerének köszönhetően a Matehetsz úgy döntött, hogy a 2019-2020-as köznevelési évben is ad lehetőséget arra, hogy az egy évvel ezelőtti pilot programban résztvevő óvodák nagy része folytathassa munkáját. A már említett 45 óvoda igényeit felmérve a Matehetsz 2019. október 15-től 10 hónapon át 27 óvoda 125 csoportjának lehetővé tette az OVPED rendszer további használatát.