Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Pozitív pszichológiával a tehetséggondozásért

2021. február 26.

A Matehetsz e-learning kurzusai újabb tartalmakkal bővültek

Az utóbbi években egyre nagyobb hangsúly kerül a pozitív pszichológiai kutatások és módszertanok beépülésére a pedagógiába. A pandémiás helyzet csak megerősítette az ilyen irányú kutatások szükségességét, s felgyorsította a pozitív pszichológia egyre szélesebb körben való alkalmazását.  E helyzetet felismerve, a Matehetsz e-learning képzéseinek palettáján új tematikaként, márciustól négy új képzéssel bővíthetik ismereteiket a pedagógusok, tehetségsegítő szakemberek:

A kurzus oktatóját, a Matehetsz tapasztalt szakemberét, a pozitív pszichológia kutató adjunktusát, dr. Fodor Szilviát kérdeztük:

Kutatási területed a pedagógiai pszichológia, ezen belül is a kiemelkedő teljesítmény pszichológiája, a kreativitás, az intelligencia és a motiváció, valamint ezek fejlődési és pozitív pszichológiai vonatkozásai. Mióta kutatod ezeket a témákat?
A pozitív pszichológia és a tehetséggondozás területe először 5-6 éve kapcsolódott össze a fejemben, amikor a kutatásaim és a gyakorlati tapasztalataim azt mutatták, hogy a jó teljesítmény eléréséhez a mentális jóllét, az erőforrások mozgósításának képessége és az optimális fejlődést, kihívást jelentő környezet ugyanolyan jelentőségű, mint az addig inkább fókuszba állított képességek. Az optimális, tehetségtámogató környezet megteremtésének a pozitív pszichológiai eszköztára ekkor még kevésbé volt kidolgozott az inkább deficit-orientált pszichológiai kutatásokban és gyakorlatokban, ezért fontosnak tartottam, hogy a pszichológiai jóllét összetevőit, a kapcsolatok, a bevonódás/elmélyülés, a pozitív érzelmek, a jelentésteliség és a teljesítmény területét, és különösen ezek iskolai vonatkozásait jobban megismerjem.

Milyen nemzetközi kitekintéseket tettél e tudományterületen? Hol vannak erre releváns jógyakorlatok?
Ebben a folyamatban erőteljesen támaszkodtam M. Seligman jólléttel kapcsolatos munkáira, C. Peterson erősség-témájú írásaira, R. Shankland intervenciós eredményeire, valamint az ausztrál Geelong Grammar School jógyakorlataira. A kutatások eredményeként egyre jobban kikristályosodott bennem, hogy melyek a legfontosabb témák az iskolai teljesítmény és a tehetségtámogatás szempontjából, ezek alapján pedig több cikket publikáltam és kurzusokat, előadásokat tartottam.

Hogyan befolyásolta a pandémia a kutatást, illetve a kurzus kialakítását? 
A témának különös aktualitást adott a járványhelyzet. Az iskolákban az online oktatás megjelenése és a távolságtartó intézkedések bevezetése különös terhet rótt mind a tanárokra, mind a diákokra, ebben a helyzetben pedig felértékelődött minden olyan kezdeményezés és támogatás, ami túlmutat a tudásátadás és jól mérhető teljesítmény területén. Egyre több jelzés érkezik a diákok és tanárok mentális kimerüléséről is, így a jóllét támogatása, az erőforrások mozgósítása, a rezilencia vagy a jövőkép megtartása alapvető feladattá vált. A járványhelyzetben természetesen az online tanulási formák, így az e-learning lehetőségek is kiemelt jelentőségűvé váltak. 

Kinek,  milyen affinitással bíró tehetségsegítő szakembernek ajánlod a kurzust?
Mindenki számára, aki nyitott egy új terület megismerésére, az önismeretre, akik szívesen szembenéznek saját gondolataikkal és érzéseikkel egy új perspektívából, s akik szívesen kipróbálnak a gyakorlatban is egy új tevékenységet. A Pozitív pszichológia a gyakorlatban című kurzusokat tehát elsősorban pedagógusoknak ajánlom, akik fontosnak tartják a tapasztalati úton való tanulást és tanítást - itt a tudás, tapasztalatszerzés, önreflexió, absztrakció, és alkalmazás fogalmakra gondolok - s így ismerkednének a pozitív pszichológia alapfogalmaival. A megadott témák és kulcsfogalmak mentén a résztvevők feladatokat oldanak meg, tevékenységeket végeznek, elgondolkodnak a kérdéseken és azokat megbeszélik, ezzel pedig saját maguk számára elérhetővé és használhatóvá teszik a tanult fogalmakat, folyamatokat.
Kiemelném a ’learn – live – teach - embed’, azaz ’megtanul – megél – megtanít – beépít’ tanulási modellt, mellyel az a célunk, hogy a résztvevők a fogalmak elsajátítása mellett ahhoz is eszközöket kapjanak, hogy hogyan építsék be a tanultakat a mindennapi pedagógiai munkájukba. A bemutatott feladatok, az elvégzett gyakorlatok így egyúttal konkrét példákat is jelentenek a tanulókkal végzett erősségközpontú pedagógiai munkához.

E négy kurzus a többi e-learning kurzus megvalósításától kissé eltér. Miben?
A szokásostól eltérően a résztvevők sok önálló feladatot kapnak, önreflexiót, pl. kérdőív kitöltését. Természetesen helyet kap bennük egy-egy tanulmány is, illetve a kurzusok szerves részét képezik a végén lévő másfél órás ’real-time’ beszélgetések, azaz, a kurzus vezetője és a csoporttagok megoszthatják egymással a tapasztalataikat, gondolataikat.
Mivel ez egy újszerű tanulási mód, nagyon várjuk a résztvevők visszajelzéseit nemcsak a tanultakkal, hanem magával a formával kapcsolatban is!

Dr. Fodor Szilvia (fotó: Porció Norbert)


Dr. Fodor Szilviáról bővebben:  a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetének adjunktusa és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar oktatója. Számos szakdolgozat és több OTDK dolgozat témavezetője, doktori témavezető, a Rendszerszemléletű Pozitív Oktatás Kutatócsoport vezetője, az ELTE Kognitív Képességek Kutatócsoport tagja, publikációk és konferenciaelőadások szerzője, előadója. Az egyetemi oktatás mellett több projekt aktív munkatársa, melyek elsősorban a tehetségazonosítást, a tehetséggondozást, valamint a teljesítmény és jóllét támogatását célozzák. Ezek közül kiemelkedik a Magyar Templeton Program (2015-17), melynek szakmai vezetője volt. Jelenleg a Jesuit European Social Centre vezetőképző programjának (European Leadership Programme) oktatója, a Debreceni Egyetem Tehetségprogramjának egyik trénere, a Faludi Ferenc Jezsuita Akadémia munkatársa, iskolai és egyéb oktatási rendezvények rendszeres előadója. Az ECHA (European Council for High Ability) vezetőtestületének és a WCGTC (World Council of Gifted and Talented Children) nemzetközi oktatási munkacsoportjának tagja, és az European Talent Centre - Budapest nemzetközi tanácsadói testületének tagja.

A Matehetsz E-learning képzési kínálata ezen a linken érhető el.