Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Sikerrel zárult a "Tehetségek Magyarországa" kiemelt projekt

2021. december 13.

Csoportos és egyéni foglalkozások, fejlesztő alkalmak és rendezvények, Tutor Program és ösztöndíj támogatták a fiatal magyar tehetségek kibontakozását a 2016-2021 között zajló Tehetségek Magyarországa - EFOP 3.2.1 – 15-2016-00001 számú kiemelt projekt keretén belül. A program külön hangsúlyt fektetett a fiatal tehetségek egyéni fejlesztésére, a tehetséggondozó szakemberek továbbképzésére, a tehetségazonosítást támogató rendszerek kidolgozására, emellett folytatta a korábbi hagyományokon alapuló csoportos fejlesztési tevékenységet is. A projekt záróeseményét 2021. december 13-án tartotta a Nemzeti Tehetség Központ (NTK) és a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (Matehetsz), amelynek keretében köszöntőt mondott Babik Anna, a Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter Tehetségügyi Főosztályának főosztályvezetője, dr. Papp Zsófia ügyvezető (NTK) és Bajor Péter ügyvezető elnök (Matehetsz).

A „Tehetségek Magyarországa” projekt fő célja volt, hogy minden tehetséges magyar fiatal esélyt kapjon tehetsége felfedezésére, kibontakoztatására, egyéni és/vagy csoportos fejlesztésen alapuló gondozására. A projekt összesen 50 ezer 5 és 25 év közötti gyermek és fiatal, 40 ezer továbbképzésen, műhelyen résztvevő szakember, valamint 10 ezer, akkreditált képzésben résztvevő pedagógus bevonásával valósult meg 2016. január 4. és 2021. december 31. között, több mint 6 milliárd forint támogatási keretösszeg felhasználásával.

Babik Anna, a Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter Tehetségügyi Főosztályának főosztályvezetője köszöntőbeszédjében hangsúlyozta, hogy a Nemzeti Tehetség Program támogatásának köszönhetően az egész ország területén nyílt lehetőség a „Tehetségek Magyarországa” program célkitűzéseinek megvalósítására, az egyes programok, feladatok ellátására.

Dr. Papp Zsófia, a Nemzeti Tehetség Központ ügyvezetője kiemelte, hogy a program indulásakor négy nagyobb részcélt fogalmaztak meg: az egyenlő hozzáférés biztosítását és esélyteremtés előmozdítását, az állami és a civil szerepek összehangolását, a tehetségvesztés mértékének csökkentését és egy tehetségbarát társadalom kialakítását. „Sikeres munkát végeztünk és a kitűzött célokat teljesítettük.” –értékelte az NTK ügyvezetője az elmúlt hat évet.     

   

Bajor Péter, a Matehetsz ügyvezető elnöke a rendezvényen elmondta, hogy a program időszakában 8 ezer diák részesült egyéni fejlesztésben, melyhez kapcsolódóan 2020 végére sikeresen létrejött egy minden régióra kiterjedő személyes kapcsolattartáson alapuló tehetségsegítő szakemberhálózat. Kiemelkedő jelentőségű az egy-egy éves időtartamú, komplex fejlesztő támogatást nyújtó Tutor Program, amelyben közel 2200 tizenkét és húsz év közötti magyarországi fiatal vehetett részt 145 tutor 2 bevonása mellett, míg az NTK és a Matehetsz által foglalkoztatott mentorok és tutorok száma összesen közel 370 volt. A tehetséges fiatalok a program keretében ösztöndíjban is részesülhettek – a 6 év során összesen közel 362 millió Ft ösztöndíjat osztottak ki több mint 2600 fő részére.

A projektben résztvevő szakemberek és pedagógusok munkájának köszönhetően az évek során olyan tehetségtámogató környezet kerülhetett kialakításra, ahol tanórán kívüli egyéni és csoportos fejlesztő programokkal, és akár tanórai keretek között is gemifikációs feladatokkal, játékokkal végezhették a tehetséggondozó munkát. A projekt időszakában, a csoportos programokban közel 45 ezer fiatal vett részt.

   

A projekt kiemelt feladata volt a szakemberek, köznevelésben dolgozó pedagógusok, óvodapedagógusok, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézmények munkatársai, továbbá a szülők különböző formájú képzése, felkészítése. 2016 óta a továbbképzések, műhelyek alkalmával több mint 40 ezer, míg ebből az akkreditált képzéseken több mint 10 ezer főt sikerült elérni.

A projekt során 31 Minősített Tehetséggondozó Műhelyt választottak ki a konvergencia régiókban, amelyek minősítésük után bekapcsolódtak térségük tehetséghálójának erősítésébe is. Ezek a műhelyek a kiemelten tehetséges tanulók gondozását támogató szakmai programmal rendelkeznek, mentorprogramjaikban több mint 750 tanuló vett részt. Az intézmények munkájukhoz több folyamat-tanácsadási, szakmai konzultációs lehetőséget kaptak és több mint 3 ezer eszközt vehettek át tehetséggondozó munkájuk segítése céljából.

Az eseményen részt vettek a Tehetségek Magyarországa program keretében támogatott, pályázat útján kiválasztott fiatal tehetségek is, akik rövidebb produkciókkal, előadásokkal, szakmai kerekasztal-beszélgetésben való közreműködéssel tették még színesebbé a programot. Az őket bemutató leporelló csatolt pdf-ben letölthető a rendezvény részletes programjával egyetemben.