Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

A tanuláshoz való jog

2016. március 16.

2016. február 29. és március 5. között rendezték meg Bécsben a European Youth Summit találkozót.

A találkozó fő célja az volt, hogy a fiatalok áttekintsék az országaikban folyó tehetséggondozó munkát, megbeszéljék a tehetséges fiatalok lehetőségeit, javaslatot tegyenek, hogyan lehetne fejleszteni a jelenlegi tehetséggondozással kapcsolatos helyzetet.

Magyarországot 15-18 éves fiatalokból álló, 6 fős diákcsoport képviselte, akik részben tanáraik ajánlása alapján, részben a Magyar Templeton Program interjúi alapján kerültek be a programba. Volt még olasz, szlovén, cseh, szlovák, osztrák csoport. A magyar csoportban egy Romániában tanuló magyar diák a román gyakorlatról is be tudott számolni.

A négy munkanapon hol országok szerint, hol vegyes csoportokban dolgoztak a fiatalok. Az első napon minden résztvevő csapatból egy fiatal összefoglalta a hazai tehetséggondozással kapcsolatos politikákat.  Majd csoportokra bontva megvitatták a számukra legfontosabb alapelveket, többek közt azt is, hogy melyik ország gyakorlatából mit lenne érdemes átvenni. A felvázolt gondolatok alapján kialakult a 7 fő téma, amelyet a diákok bővebb kidolgozásra tartottak érdemesnek, és ehhez vegyes csoportokban láttak hozzá.

A témakörök az alábbiak voltak

  1. Információ hozzáférés (Pl.: lehetőségük legyen megismerni a tehetség természetét; joguk legyen tudni arról, hogy tehetségesek, tudjanak arról, hogy milyen lehetőségeket tudnak igénybe venni tehetségük kibontakoztatáshoz.)
  2. Azonosítás kérdésköre (PL.:Tehetségazonosításhoz való jog.)
  3. Megkülönböztetés ellenesség (P.:a diákok ne legyenek etnikai, vallási, szociális, alapon hátrányosan megkülönböztetve)
  4. Tanítási módszerek
  5. Speciális tehetséggondozó lehetőségek
  6. Értékelés
  7. Személyes jogok

A diákok lelkesen láttak hozzá a megadott témák részletes kidolgozásához, és a 4 nap végére el is készültek az anyagok. A megfelelő szakmai és jogi ellenőrzés után a fiatalok által írt anyag az ECHA Committee elé kerül majd elfogadásra.

A munka felénél a csoportok lehetőséget kaptak arra, hogy neves tehetséggondozó szakemberek előtt 2-2 percben összefoglalják az addigi gondolataikat. Az ECHA 2016 konferencián  a mini összefoglalókat angol nyelven, magas színvonalon adták elő a fiatalok.  Különösen inspiráló volt számukra, hogy a konferencia zárónapján lehetőséget kaptak arra, hogy beüljenek a számukra legérdekesebb témaköröket feldolgozó előadásokra. 

A négy nap munka során a diákok megtapasztalták, hogy minden nemzet más munkamódszerrel, időbeosztással dolgozik, ez néha okozott konfliktust. De az együtt töltött idő alatt barátságok is szövődtek, a fiatalok hasznos kapcsolatokra tettek szert, és életre szóló élménnyekkel térhettek haza.