Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

A tehetség kibontakoztatásának személyre szabott útján

2021. június 2.

Sikeresen zárult a Matehetsz 2017-ben indított Tutor Programja

 

Idén márciusban zárult a Tehetségek Magyarországa EFOP-3.2.1-15-2016-00001 kiemelt projekt keretében a Matehetsz négy éve indult, egyéni igényekre épülő tehetségsegítő programja, a Tutor Program. A szervezet 2020 végére sikeresen kialakította minden régióra kiterjedően a személyes kapcsolattartáson alapuló tehetségsegítő szakemberhálózatát. Az országos lefedettségű, egy-egy éves időtartamú, komplex fejlesztő támogatást nyújtó programban összesen 2743 tizenkét és húsz év közötti magyarországi fiatal vehetett részt 215 tutor bevonása mellett.

A tutorrendszer születése

2017-ben nemcsak a program egésze, hanem maga a tutor szó is új fogalomként jelent meg a hazai tehetséggondozásban. Az új szerepkört a Matehetsz szakmai és hálózati felkészültsége alapozta meg.

A Magyar Géniusz program során esélyteremtő céllal jöttek létre a tehetségpontok és a tehetségtanácsok hálózatai. A hálózatosodás mellett külön figyelmet fordítottunk a fiatalok egyéni és csoportos fejlesztésére. Az egyéni fejlesztésben idővel megjelent a mentorprogram, a mentális és a társas támogatás, valamint a tehetség- és pályatanácsadás. A csoportos fejlesztésre gazdagító programokat dolgoztunk ki. A Tehetségek Magyarországa uniós program során továbbra is kínáltunk csoportos fejlesztést – tekintettel a belépett új tehetségpontokra –, amely a köznevelésben az óvodás kortól a 25. életévig von be tehetségeket, illetve tehetségígéreteket. A programban kiemelt szerepet kapott az egyéni fejlesztés, melynek keretében megállapítottuk, hogy az egyes területeken ki milyen képességekkel rendelkezik. Ezt követte a képesség- és készségfejlesztés, támogatás, a mentorálás és egy tutoráltakat támogató program révén a segítő tutorrendszer. Terveink között szerepelt, hogy az egyéni tehetségsegítés hazai kultúráját módszertani szempontból erősítsük, valamint növeljük a társadalmi elfogadottságát is.” – idézi fel a Tutor Program születésének előzményeit és az indulás időszakát Polonkai Mária, a program szakmai vezetője.

A program elsődleges céljaként fogalmazta meg, hogy a tehetséges fiatalok számára egyéni igényeikre szabott, hatékonyan működő országos támogatórendszer alakuljon ki tehetségük kibontakoztatását segítő szakemberek, azaz tutorok bevonásával.

 

A tutor, a tehetséggondozási terület kulcsszereplője

A tutor a tutorhálózat legfontosabb „szolgáltatója ”: az a tapasztalt tehetséggondozó szakember, aki 11 hónapon keresztül, komplex szempontrendszer alapján, tehetségterülettől függetlenül segíti a tutorált 12-20 év közötti fiatalt – annak érdeklődési területei szerint, illetve egyéni fejlesztési terve mentén. A folyamatos kapcsolattartás részeként az egyéni személyes találkozók száma egy-egy naptári évben – a lehetőségek figyelembe vétele mellett – kb. 10 alkalom. A tutor, miután megismerte a tutorált tanuló erősségeit, fejlesztendő képességterületeit, családi hátterét és céljait, kiscsoportos és egyéni formában tartja a kapcsolatot a tutoráltjaival. Segítő beszélgetésekkel, programszervezéssel, versenyekre delegálással, folyamatos odafigyeléssel támogatja a diákok tehetségének kibontakozását. Mindezt elkötelezetten, kellő érzékenységgel és emberismerettel teszi. A tutor kiváló szervező, kapcsolatteremtő, kommunikációs képességekkel bíró szakember (általában pszichológus, pedagógus, coach, mentálhigiénés szakember stb.) kell legyen, aki olyan releváns kapcsolati és információs hálóval rendelkezik, amivel támogatni tudja a tutorált fiatal szakmai előrelépését.

„Szigorú kiválasztási folyamatot követően a Matehetsz felkéri a megfelelő tutort, és delegálja a fiatal tehetség mellé, aki komplex szemlélettel, építő kritikai érzékkel, elfogadó és elismerő módon segíti a tanulót, keresi előmenetelének lehetőségeit – szükség esetén bevonva a Matehetsz munkatársait, a tutorált szüleit, osztályfőnökét, szaktanárát, kortársait. A tutor minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, amivel 8-10 hozzá rendelt tehetséges fiatalt segíteni tudja azon az egyéni fejlődési úton, ami nem egy irányba viszi őket, hanem kinyitja számukra a világot. Felkínálja nekik a sokféle tapasztalatszerzés lehetőségét, olyan tevékenységben való részvételt, ami alapján határozott irányokat vehet az érdeklődésük, illetve abban segíti őket, ami számukra a legkedvezőbbnek mutatkozik. Ez nem zárja ki, hogy vannak olyan kialakult területek, amelyek alapján a tutor mentorhoz irányítja majd a tutoráltat.” – összegez Polonkai Mária.

A tutorhálózathoz a Matehetsz megfelelő online felületén való egyéni jelentkezés útján (16 év alatt a képviselője hozzájárulásával) csatlakozhat a tanuló egy saját maga által készített bemutatkozás és egy másik személytől származó ajánlás kíséretében. (Ajánló személy lehet egy köznevelési intézmény/szakszolgálat/háttérintézmény pedagógusa, fejlesztő szakembere, a tanulót ismerő szakkör/fejlesztő műhely/kulturális egyesület vezetője és a Tehetségek Magyarországa projekt keretében vagy más programban, csoportban működő további szakember.) A pályázónál előnyt jelent, ha bármilyen tehetségterületen rendezett nemzetközi, országos, regionális, megyei, települési tanulmányi vagy művészeti versenyen jó helyezést ért el a megelőző négy évben. A jelentkezéseket egy erre a feladatra dedikált Szakértői Bizottság bírálja el. A programba beválogatott fiatalok egyéni fejlesztésének segítése, motiválása céljából ösztöndíjban is részesülhetnek. (Nem kap minden tutorált fiatal automatikusan ösztöndíjat, ez egy lehetőség.) A tutorálási folyamattal egyidőben, vagy azt követően a tutoráltak rendszeres meghívást kapnak a Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetett további programokba is.

 

A Tutor Program eredményei

A program hivatalos zárására 2021. március 19-én online formában került sor. A találkozót Bajor Péter, a Matehetsz ügyvezető elnöke, a Tehetségek Magyarországa projektmenedzsere nyitotta meg, aki megköszönte a szakemberek lelkes, odaadó és egyben magasszintű munkáját. Ezt követően Domján Gabriella, a Tutor Program vezetője az utóbbi négy év eredményeit ismertette a jelenlévőkkel, valamint beszélt a jövővel kapcsolatos tervekről is.

A 2017-es évben a Matehetsz hét megyében indította el a programot, amely az első évben 48 tutor bevonásával, 463 tutorált fiatal számára jelentett szakmai tehetségtámogatást. 2018-ban összesen 13 megyében indult el a tutorálási tevékenység, 104 tutor és 891 tutorált fiatal részvételével. 2017 és 2021 között a közben országossá nőtt hálózatban összesen 2743 tutorált fiatal kapott komplex segítő támogatást az EFOP és az NTP által biztosított forrásokat együttesen felhasználva.

A komplexitás a tutor ajánlásai alapján – az egy éves támogató kísérés mellett – többféle további támogatási lehetőséget jelentett a tutoráltak számára: nagy számban kaphattak pszichológusok által adott személyiségtámogatást is és az egyéni kibontakozásuk (utazás, eszközvásárlás, tanfolyamok stb.) költségeire felhasználható ösztöndíjat, átlagosan 150 ezer forint értékben.

A program keretében a 15-18 év közötti tutorált tehetségek többek közt önismereti hétvégéken és készségfejlesztő táborokban is részt vehettek (Lovasberény-2017, Izmény-2018, Balatonföldvár-2019). Évente több tábor valósult meg, négy-négy csoportvezető vezényletével. A 2020-as évtől a pandémia lelki hatásaira reagálva a Matehetsz kidolgozta a „Tavaszi dráma” drámapedagógiai foglalkozást, amely a karantén időszakát segített feldolgozni a résztvevő tanulóknak. A szeptemberben induló mentálhigiénés-drámás foglalkozássorozat elsősorban a 12-16 éves fiatalokat szólította meg, heti két alkalommal, 5-5 órás foglalkozási idővel. (Nem elsősorban terápiás célú foglalkozás, sokkal inkább önismereti jellegű drámás tevékenység, amelyben a játékok és a szerepjátékok segítettek abban, hogy ez a korosztály együtt tudjon működni és a rendelkezésre álló időkeretet kihasználva tudjon konszenzusra jutni a felkínált drámapedagógiai játékokban.) Kiemelnénk továbbá a kortárs kapcsolatok fejlődési lehetőségét, valamint a kapcsolati háló szélesedését is, ami szintén nagy lehetőséget jelent egy országos rendszerben.

„Nagyon sok, a program számára fontos visszajelzést kaptunk arról, hogy a tutorált diákoknak mit is jelentett a programban való részvétel. Egyéni élményeket osztottak meg velünk arról, hogyan változtatta meg a mindennapjaikat, vagy bizonyos esetekben az életüket akár a tutortól kapott egyéni személyiségtámogatás. Például volt olyan tutorált, akit egy versenyre való eljutásban tudtunk segíteni, akadt olyan, akinek a pszichés felkészülésében nyújtottunk támogatást, de volt olyan tutoráltunk is, aki a tutoráltak közösségében találta meg a vágyott bátorító közeget. A tutor program hálózatos működése által új utak, új lehetőségek nyíltak a fiatalok előtt: szakmai segítséget kaptak tehetségük kibontakoztatásához és volt olyan, aki életre szóló barátságot is kötött. A közös programok közül első helyen továbbra is a nyári, önismereti táborok szerepelnek, amelyek egyértelműen az egyik legmeghatározóbb élményt jelentették a tanulók számára.” – számolt be Domján Gabriella. Az elmúlt négy év során a Matehetsz rengeteg tapasztalatot gyűjtött a folyamatos visszajelzésekből is. Ezek alapján olyan szakmai anyagok készültek, amelyek később hasznosnak bizonyultak. A kezdetekhez képest egy sokkal tudatosabb tutori és tutorálási tevékenység alakult ki, amely a következő projektidőszakot is meghatározza majd.

A Matehetsz a Tehetségek Magyarországa kiemelt projekt meghosszabbított megvalósítási időszakában – 2021 elején –, az ország három megyéjében (Heves, Nógrád vagy Borsod-Abaúj-Zemplén) élő hátrányos helyzetű fiatalok számára egyéni tanácsadás valamint ösztöndíj lehetőségét ajánlotta fel meghatározott keretek között. Szakmai küldetésünk az volt, hogy a felkért szakértők bevonásával a Matehetsz további tapasztalatokat szerezzen az ország hátrányos helyzetű településein tanuló tehetségígéretekről. A több mint harminc, mindennapi munkájában is hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó, jellemzően pedagógus, illetve mentálhigiénés szakember 10-10 alkalommal találkozott egyéni tanácsadás keretén belül a tehetséges fiatalokkal személyesen, vagy online formában. Az egyéni tanácsadás legfontosabb célja a hátrányos helyzetű fiatalok számára segítő beszélgetések által, (a Matehetsz által biztosított szakmai „útmutató” alapján) a tehetségígéretek lehetőségeinek felmérése volt.