Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Tehetségpontok őszi találkozója

2016. október 3.

2016. október 1-jén került megrendezésre a Tehetségpontok idei őszi találkozója. A magyarországi Tehetségpontok képviselői szakmai előadások keretében, személyesen vehették át a tavasszal sikeresen lezajlott akkreditációt tanúsító elismerő okleveleket. Az ünnepélyes programnak a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium adott otthont.

Immár 10 éve működik a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, amely a tehetségek helyi támogatására Kárpát-medencei tehetségsegítő hálózatot működtet. A hazai hálózat tagjaként már csaknem 1500 Tehetségpont működik, évente több tízezer magyar gyerek vesz részt a Szövetség által koordinált különböző programokban, amelyek nemzetközi tekintetben is mintaértékűek.

A Kárpát-medencei tehetséghálózat sikere, eredményei külföldön is felkeltették az érdeklődést. A 2011-ben a tehetséggondozásról szóló magyar EU-elnökségi tehetségkonferencia szakmai ajánlásai alapján az Európai Tehetség Tanáccsal egyeztetve, felhasználva a magyar mintaértékű gyakorlat tapasztalatait, 2014-ben európai szinten is megkezdődött a tehetségsegítés hálózatosodása. Az elmúlt két évben 19 Európai Tehetségközpont kvalifikációja történt meg 17 európai országban, az Európai Tehetségsegítő Hálózathoz nagy számban csatlakoztak Európai Tehetségpontok is. Jelenleg már Európa 27 országában közel 300 Európai Tehetségpont működik, nem is beszélve az úgynevezett – immár a világ minden tájáról regisztrált társult tehetségpontokról.

Október 1-jén, szombaton nemcsak az akkreditációjukat idén tavasszal megújító hazai tehetségpontok munkájának elismerése történhetett meg, hanem a Budapesti Európai Tehetségközpont felhívása nyomán létrejött első magyar Európai Tehetségpontok jelképes avatására is sor került. 136 Tehetségpont kapta meg a kiválóan akkreditált Tehetségpont és 7 Tehetségpont kapta meg az akkreditált Tehetségpont címet, valamint 134 Európai Tehetségpont avatására került sor. 

Bajor Péter, a Szövetség ügyvezető elnöke, a rendezvény moderátora, a program elején Pánczél Károly országgyűlési képviselőt, a Nemzeti Összetartozás Bizottság elnökét kérte köszöntő szavakra. A képviselő úr beszédében kiemelte, hogy a civil kezdeményezésű tehetséghálózat működése és sikere nem valósulhatott volna meg a MATEHETSZ 2006 óta folyamatosan jelen lévő szilárd szakmai háttere nélkül. Kiemelte, hogy nemzetünk versenyképességének meghatározó része a tehetséggondozás, így örömmel tölti el, hogy egy Kárpát-medencei kezdeményezés európai szinten is mintaadó tevékenységgé válhatott.

A mintegy 400 résztvevőt köszöntő beszédében Benkő Vilmos, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke elmondta: örömteli munka, hogy segíthetjük a jövő évtizedekben meghatározó szerepet betöltő embertársainkat, azonban a gyermekek tehetségének fejlesztésével párhuzamosan az őket segítő szakembereket is támogatnunk kell. Büszkeségéről számolt be, hogy a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnökeként részese lehet ennek a nemes munkának, amely a tehetséges diákok támogatásával, tettekre alapozva építi a magyarság jövőjét.

Süveges Antal Pál, az Új Nemzedék Központ ügyvezetője Novák Katalin Államtitkár Asszony üdvözletét is tolmácsolta. Érdekes fejleményként jelezte: tekintettel arra, hogy a Szent Imre Gimnázium tanulója volt, mintegy „házigazdaként” is üdvözölheti a résztvevőket. Köszöntőjében kiemelte, hogy a tehetséggondozás valójában egy eszközrendszer, amit mindig alakítanunk kell a fiatalokhoz. Fontos, hogy ezek az eszközök, lehetőségek korlátok nélkül, civil és állami keretek között egyaránt, esélyteremtő módon elérhetőek legyenek a gyerekek, tanulók számára. Köszöntőjében további személyes, motiváló szavakkal bíztatta a tehetséggondozásban való aktív részvételre a jelenlévőket.

A köszöntőket követően Fuszek Csilla, a Budapesti Európai Tehetségközpont igazgatója a hálózatos gondolkodásmódról tartotta meg szakmai előadását. Elmondta: egy igazi komplex hálózat jellemzője a horizontális kapcsolatok számossága, amely a tagokat és a tevékenységeket illetően változatos, sokszínű és ezáltal értékes tudást teremt. Olyan hálózatot szükséges kialakítanunk Európában, ami a jó gyakorlatok egymás közötti cseréjére épít és a fiatalok folyamatos támogatási lehetőségét biztosítja Európa minden országában. Beszámolójában a közös munkára hívta fel a jelenlévők figyelmét: a tudásmegosztás elengedhetetlen egy együttműködő, nyitott hálózat fenntartásához. Az előadás után került sor a Budapesti Európai Tehetségközpont által kvalifikált első Európai Tehetségpontok elismerő okleveleinek átadására. A határon innenről és túlról érkező köznevelési intézmények és civil szervezetek képviselői Fuszek Csillától vehették át a minősítést igazoló oklevelet.

Balogh László, a MATEHETSZ elnöke szakmai előadásában rövid visszatekintést osztott meg a hallgatósággal a magyar tehetséggondozás történetéből, a magyar és nemzetközi kapcsolatok alakulásának terén. Elsőként a Comenius Program 1998 és 2001 között zajló tevékenységét említette, majd a 2003 és 2006 között Szókratész-Comenius Programról tartott rövid felidéző ismertetést. Elmondta, hogy a jelenlegi európai együttműködésnek, hálózatosodásnak – a jó gyakorlatok korábban elkezdett megosztása, valamint információ- és tapasztalatcsere formájában – komoly, nélkülözhetetlen előzményei voltak. Az előadást követően azon tehetségpontok elismerésére került sor, amelyek a hazai akkreditációjukat is megújították és emellett az európai hálózathoz is sikerrel csatlakoztak.

Szántó Judit, a Nemzeti Tehetségpont igazgatója a tavaszi akkreditáció eredményeiről tartott rövid beszámolót. Elmondta, hogy az akkreditáció három évenkénti megújítása a tehetséghálózati intézmények és szervezetek minőségi munkájának támogatását, fenntartását jelenti. Megköszönte az együttműködést, és felhívta a tehetségpontok figyelmét a tehetségtérképen való megjelenésre, az online javítható felületre és a tervezett fejlesztési tervekre, lehetőségekre. Gratulációja kifejezése mellett bíztatta a jelenlévőket az oklevelek jól látható elhelyezésére az intézményekben és a weboldalakon.

Az ünnepélyes táblaátadások után Antal Kinga Kincső Junior Templeton Fellow bemutatkozó előadását hallhattuk. A magyar nyelv és irodalom területén tevékenykedő fiatal tehetség az első Junior Templeton Program ösztöndíjasa. A tehetséges fiatalok személyes bemutatkozását Kokas Dóra folytatta, az „50 tehetséges magyar fiatal” mentorprogram egyik kiemelkedő tehetsége csellójátékával kápráztatta el a hallgatóságot.

A Magyar Templeton Program a világon egyedülálló kezdeményezés. Célja a MATEHETSZ hálózatát mozgósítva megtalálni és egy éven át személyre szabott tehetségtámogatásban részesíteni 315 fiatal magyar kivételes kognitív tehetséget a 10-29 éves korosztályban. A program legfontosabb elemeiről, eddigi eredményeiről Péter-Szarka Szilvia, a program szakmai vezetője tartott összefoglaló beszámolót.

MATEHETSZ alelnöke, a „Tehetségek Magyarországa” EFOP3.2.1 kiemelt projekt szakmai vezetője, Polonkai Mária bemutatta az idén megkezdett projekt legfontosabb tervezett és megkezdett szakmai tevékenységeit. Ismertető előadásában az Új Nemzedék Központ és a MATEHETSZ konzorciumi együttműködésének munkamegosztását is felvázolta.

A program zárásaként ismét fiatal tehetségek léptek színpadra. Molnár Anna Junior Templeton Fellow személyes tapasztalatain keresztül, fényképes élménybeszámolóval beszélt a program személyre szabott tehetségsegítő tevékenységéről. Ezt követően két fiatal gimnazista, Balogh Ádám Junior Templeton Fellow és társa, Stewart Péter látványos kémiai kísérletei adtak ízelítőt elkötelezett, önkéntes tudománynépszerűsítő munkájukból.

A konferencia a Tehetségek Magyarországa EFOP 3.2.1-15-2016-00001 című kiemelt projekt biztosította forrásból, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége szervezésében valósult meg.

Fotók: Mayer András