Menü megnyitása

Új felhívások a Nemzeti Tehetség Programban

2015. január 5.

Közel 1,4 milliárd forintnyi pályázati támogatás már megnyílt, az 1%-os felajánlások megduplázásának köszönhetően pedig további 2,8 milliárd forint áll majd a hazai és külhoni magyar tehetséggondozás rendelkezésére.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) által meghirdetett pályázatokra a magyarországi, valamint a határon túli magyarlakta területek köznevelésben és felsőoktatásban, valamint a tehetséggondozásban részt vevő szakembereinek, műhelyeinek széles köre nyújthat be támogatási igényt. A most kiírt meghívásos pályázatok számos cél mellett a diáksport versenyeket, a határon túli tudományos diákköri műhelymunkát, a felsőoktatási tehetséggondozó konferenciákat, a roma fiatalok tehetségfejlesztését, a hátrányos helyzetű térségekben élő tehetséges fiatalokat is támogatják. 
 
Az új kiírásokban tizenhat nyílt pályázatot találunk, a továbbiakban ezekről nyújtunk rövid tájékoztatást. A 2015. június 30-ig terjedő időszakra szóló pályázatok benyújtási határideje 2015. január 23-a, a pályázatokat elbíráló szakértői lista, továbbá a pályázatokkal kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre adott válaszok az EMET honlapján, az egyes pályázatoknál elérhetőek. 
 
A kisiskolák tehetségsegítő programjainak támogatására fél és másfél millió forint közötti összeg igényelhető, melyből többek között legalább 30 órás csoportos tehetséggondozó program vagy bentlakásos tehetséggondozó tábor valósítható meg. Részletek.  
 
A hat vagy nyolc évfolyammal működő középiskolák tehetségsegítő programjai fél és egy millió forint közötti összeggel támogathatóak, melyből például legalább 30 órás tehetséggondozó program jöhet létre. Részletek.  
 
A tehetséges tanulók/fiatalok számára 30, illetve 60 órás egyéni fejlesztő programok valósulhatnak meg 300 ezer és egy millió forint közötti összegből. Részletek
 
A matematikai, természettudományos és műszaki, informatikai kompetenciák, valamint a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítésére a köznevelési intézményekben fél és másfél millió forint közötti összegre lehet pályázni, melyből például témanapot vagy témahetet kell létrehozni. Részletek
 
A magyar kulturális örökség megőrzését, a hagyományok és a népi kultúra ápolását felvállaló tehetséggondozó programok támogatására 300 ezer és egy millió forint közötti összegre páláyzhatnak hazai köznevelési intézmények. Részletek.  
 
Az általános iskolai, középiskolai, szakiskolai, kollégiumi, valamint a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó műhelyeket 500 ezer és két millió forint közötti összeggel támogatják. Részletek.  
 
A tehetséges fiatalok felkészítését végző, kiváló programmal dolgozó alapfokú művészetoktatási intézményeket félmillió és két millió forint közötti összeggel támogatja a kiírás, melyből témanapot vagy témahetet lehet létrehozni. Részletek.  
 
A hagyományokkal rendelkező és az új általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai tanulók számára meghirdetett, országos, felmenő rendszerű tehetséggondozó tanulmányi és művészeti versenyek megrendezésének, továbbá hazai tanulók/fiatalok és csapatok nemzetközi versenyeken való részvételének támogatására külön felhívás szolgál, melynek keretében 300 ezer és két millió forint közötti összeget lehet elnyerni. Részletek
 
A tehetségek kiválasztását segítő diáksport versenyek támogatása 300 ezer és két millió forint közötti összegből valósulhat meg. Részletek
 
Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása 300 ezer és két millió forint közötti összegből jöhet létre. Részletek
 
A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatására öt és ötvenezer forint közötti összeg nyerhető el hallgatónként, illetve oktatónként. Részletek.  
 
A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatására kiírt felhívás keretében fél millió és 2,5 millió forint közötti összeg nyerhető el, melyből szakmai fejlesztő tevékenység, közösségi és működési kiadások támogatása fedezhető. Részletek
 
Roma és/vagy szociokulturálisan hátrányos helyzetű fiatalok tehetségfejlesztésének, a mentorálást végző pedagógusok továbbképzésének és különböző szervezetek együttműködésének támogatása is a célok között szerepel: erre 500 ezer és másfél millió forint közötti összeg nyerhető el, melyből komplex tehetségfejlesztő program vagy mester kurzus is megvalósítható. Részletek
 
A fogyatékkal élő tanulók, integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő programjainak megvalósulását, tehetségsegítő szolgáltatásokhoz történő hozzáférésének és a fogyatékkal élő fiatalokat fejlesztő szakemberek tehetségsegítővé válásának támogatására 300 és 500 ezer forint közötti összeg nyerhető el. Részletek
 
Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, az otthont nyújtó ellátásban, továbbá utógondozói ellátásban részesülő fiatalok intézményi és integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való hozzáférésének, valamint az ezen fiatalokkal foglalkozó szakemberek képzésének támogatására 300 és 500 ezer forint közötti összeg nyerhető el. Részletek
 
A Tehetségsegítő Tanácsok tevékenységének támogatására kiírt nyílt pályázaton fél és egy millió forint közötti összegre lehet pályázni. Részletek
 
A már megnyitott, közel 1,4 milliárd forintnyi pályázati támogatás mellett a 2015. évi költségvetési törvény 2,8 milliárd forintot biztosít a Nemzeti Tehetség Program céljaira. A keretösszeg korábbi évekhez képest jelentős növekedése annak köszönhető, hogy a kormány döntött a személyi jövedelem adó ún. második, vagy egyházi célú 1%-ának állampolgári felajánlásával keletkező forrás kiegészítéséről. Ezzel a döntéssel nemcsak az egyházak számára fölajánlott összeg emelkedik, hanem a Nemzeti Tehetség Program mint kiemelt költségvetési előirányzat forrása is megduplázódik.