Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

E.ON Hungária Zrt.

Genius Loci Díj 2017., nemzeti kategória

Az E.ON Hungaria Zrt. szponzorációjával, a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány szervezésében megvalósuló, 10-18 éves korosztályt célzó, iskolán kívüli, természettudományos tehetséggondozó program több éves múltra visszatekintő, sikeres együttműködés.

Magyarországon az iskola utáni foglalkozások, képzések elérhetősége, az úgynevezett „második iskolának” nevezett jelenség rendszere tovább növeli az egyenlőtlenségeket a különböző társadalmi hátterű családok gyermekei között. A Messzehangzó Tehetségek Alapítvány és az E.ON Hungária együttműködésének célja a hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása térítésmentes tehetségfejlesztő programok által. A kezdeményezők iskolán kívüli természettudományos, ismeretterjesztő programok szervezésével teszik lehetővé a diákok specifikus érdeklődésének és készségeinek fejlesztését, kiemelt figyelmet fordítva arra, hogy a kötelező tananyagot a megszokott, korlátozott és monoton iskolai körülményektől elrugaszkodva adják át a diákoknak.

Az E.ON támogatásával megvalósuló tanulási programok minden tehetséges fiatal számára elérhetővé válnak – függetlenül a szülői háttér jellegétől. A program keretében eddig 17 táborban 610 gyermek táboroztatása, közel 550 gyermek év közbeni tematikus programban való részvétele, és 38 ösztöndíjazása zajlott. A felek közötti együttműködés során létrejött anyagi és pro-bono támogatással megvalósuló programok érzékenyítést, a segítő és a forprofit szféra közötti kapcsolatépítést és a sokrétű együttműködést szorgalmazzák. Míg a diákok az iskolán kívüli oktatás segítségével olyan ismeretekhez juthatnak hozzá, amelyek segítenek a megalapozott pályaválasztásban; a vállalat munkavállalói betekintést nyernek a hátrányos helyzetű fiatalok tehetséggondozásába és mentorként, előadóként részt vesznek benne.

A társadalmi felelősségvállalás az E.ON vállalati kultúrájának szerves részét képezi. A vállalat meggyőződése, hogy csak úgy válhat a világ piacvezetőjévé, ha gondolkodásában és tetteiben is szem előtt tartja a társadalom hosszú távú érdekeit. Az E.ON tevékenysége minden színterén arra törekszik, hogy javítsa az életminőséget egy egészséges, biztonságos és fenntartható környezet érdekében. Figyelembe veszik a jelen generációjának igényeit, és ezzel összhangban felkészülnek a jövő generációinak szükségleteire is.