Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Ifjabb Nemes Péter

Genius Loci Díj 2019 - helyi kategória

Ifjabb Nemes Péter által alapított és irányított MERLIN Ház azzal az elhatározással kezdte meg tevékenységét, hogy a város olyan alkotóműhelyévé váljon, ahol a gyerekek és fiatalok érdeklődésére és kíváncsiságára építve hozzájárul a műszaki és természettudományi ismeretek népszerűsítéséhez, az egymást segítő, alkotó diákcsoportok kialakításához és a jövőben várhatóan felértékelődő képességek fejlesztéséhez.

Különösen sikeresek a robotika táborok és versenyek, valamint a felvételi előkészítők matematikából és kémiából. A foglalkozásokon résztvevő fiatalok közül többen az elsők között jutottak be a választott középiskolákba.
Komoly eredmény, hogy a kisebb gyerekek foglalkozásait olyan idősebb fiatalok vezetik, akik korábban a Ház különböző programjain bizonyították rátermettségüket.

Az Ifjabb Nemes Péter és a MERLIN Ház tevékenységét Dunaharaszti és környékének intézményei és családjai egyre jobban elismerik, népszerűsége növekszik. Ezt igazolja az, hogy a Dunaharaszti Önkormányzat képviselőtestülete együttműködési megállapodást köt közhasznú tevékenységre a MERLIN Házzal.

Az együttműködés célja, hogy érvényesítse a Merlin Ház Európai Tehetségpont és vezetője, ifj. Nemes Péter által vallott fő célkitűzéseket az iskola természettudományos oktatásában és tehetséggondozó tevékenységében. Ennek keretében a legfontosabb a fiatalok természettudományos, informatikai és műszaki pályák iránti érdeklődésének felkeltése, az ehhez szükséges gondolkodásmód kialakítása, az iskolai követelményeknek megfelelő tudás mellett a mindennapi életben is jól használható ismeretek, készségek és technikák megszerzése, kiegészítése. Ezen túlmenően a természettudományok közötti kapcsolatok bemutatása, annak érdekében, hogy a diákok felismerhessék az alapvető összefüggéseket, és ezeket a gyakorlatban is tudják alkalmazni.
A program során kihasználják a játékos oktatásban, vagy ma divatos kifejezéssel a gamifikációban rejlő lehetőségeket, hogy a fiatalok szívesen, szórakoztató és kreatív módon sajátítsák el a szükséges ismereteket.

A Merlin Ház Dunaharasztiban immár harmadik éve indít különböző iskolás korosztályok számára programozási és robotikai témájú kurzusokat, melyeken iskolánk több tanulója is részt vesz. Sikerrel szerepeltek a robotikai olimpia nemzeti döntőjén és egyéb tematikus napokon, versenyeken.
A MERLIN Ház eredményeihez jelentős mértékben hozzájárult ifj. Nemes Péter kitartó, elkötelezett, a fiatalok neveléséért és a tehetséggondozásáért felelősséget érző magatartása és tudása.