Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

PANNON-VÍZ Zrt.

Genius Loci Díj 2019 - helyi kategória

A Pannon-Víz Zrt., élén Tőke László elnök-vezérigazgatóval alaptevékenységében kiemelten kezeli a környezetvédelem ügyét. Ezt kiegészítendő a 2000-es évek óta támogatja a győri Apáczai Kar környezeti nevelési munkáját, majd a Széchenyi Egyetemen 2017-ben rendezett Országos Tudományos Diákköri Konferencia hallgatóit. A közös néven Zöld OTDK-ként bemutatkozó győri négy szekció, az Agrártudományi, a Közgazdaságtudományi, Tanulás- és Tanításmódszertani–Tudástechnológiai, illetve Testnevelés- és Sporttudományi Szekciók mindegyikében külön-külön is megjelent a környezetvédelem, egészséges környezet, környezeti nevelés témája.

A Pannon-Víz jelentős pénzbeli támogatást nyújtott a Diákköri Konferencia megvalósításához és a hallgatók díjazásához. Ezen túlmenően az elsősorban pedagógusképzéssel foglalkozó Apáczai Csere János Kar már 1996 óta járul hozzá az oktatási infrastruktúra fejlesztéséhez.
Támogatást nyújt az intézmény „A jövőért” nevű alapítványának. Ez az alapítvány támogatja a hallgatók tanulmányait, és segíti az oktatók tudományos tevékenységét.
Ezen támogatások is hozzásegítik a hallgatókat konferenciákon, tanulmányi versenyeken történő részvételhez, illetve az oktatók esetében a kutatási háttér javításához, amely általában az informatikai eszközök cseréjében nyilvánul meg.  A Pannon-Víz kiemelten célirányosan támogatta az intézmény Botanikai kutatócsoportjának kubai tanulmányútját 2012-ben, és több alkalommal hozzájárult a nyugati szórványban magyar nyelvet tanítók nyári módszertani továbbképzéseinek költségeihez.

A Tehetségsegítő Tanács fenntartható működéséhez elengedhetetlen, hogy olyan partnereket találjon, akikkel hosszútávú együttműködés valósítható meg. A Pannon-Víz Zrt. az 1996 óta tartó folyamatos együttműködés során bizonyította, hogy elkötelezett a tehetséggondozás és a Széchenyi István Egyetem mellett. A partnerség kiemelkedő eredménye, hogy a támogatások által megvalósított infrastruktúra-fejlesztés kb. 2000 hallgató tanulmányait segítette az elmúlt 20 évben.