Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Hold Alapkezelő Zrt.

Genius Loci Díj 2019 - regionális kategória

A Hold Alapkezelő Zrt. szponzorációjával, a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány szervezésében megvalósuló, 10-18 éves korosztályt célzó, iskolán kívüli, természettudományos és művészeti tehetséggondozó programját több évre visszatekintve elkötelezetten segíti.

Az Alapítvány célcsoportjában, a hátrányos helyzetű családokból érkező gyermekek esélyegyenlőtlenségének okát a családok rossz társadalmi helyzetében látja, vagyis a gyerekek fejlettségében tapasztalható jelentős különbségeket társadalmi helyzetük erősen meghatározza. Az iskolák lehetőségei csak korlátozottan, a helyzet mérséklésére nyújtanak megoldást.
A Messzehangzó Tehetségek Alapítvány és a Hold Alapkezelő Zrt. együttműködésének célja, hogy a szociális hátrányból adódó különbségeket mérsékelje, kompenzálja és iskolán kívüli programjain keresztül a tehetségnevelésre és ezáltal a felzárkózásra adjon lehetőséget.

Az Alapítvány az elmúlt három évi tehetséggondozó programján keresztül megközelítőleg 1200, főleg hátrányos helyzetű fiatalnak adott lehetőséget a művészeti, informatikai és természettudományos ismeretek komplex, játékos és sajátélményen alapuló megismeréséhez. A programok lehetőséget adtak a résztvevők számára az adott tematika tevékenységközpontú, tapasztalati megismerésére. A résztvevők számára teljesen ingyenes program nyári tehetségnevelő táborokban, a tanév során tehetségműhelyekben, tematikus, nagyszámú diákot elérő ismeretterjesztő programon és anyagi háttértámogatással járó ösztöndíjrendszeren keresztül zajlott a Genius Loci Díjra jelölt vállalat és az Alapítvány között.

A két szervezet közötti együttműködés legfőbb értéke a patronáló vállalat által kinyilvánított hosszútávú és bizalmi elköteleződés az Alapítvány céljai és munkája iránt. Fontos és értékes visszajelzés az Alapítvány tevékenységének hitelességére, átláthatóságára vonatkozóan. Az anyagi támogatásban és a kommunikációs segítségben megnyilvánuló dotáció szervesen járult hozzá a pályázati időszakban az Alapítvány tevékenységének megvalósíthatóságához.