Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.

Genius Loci díj 2021 - helyi kategória

Támogató: Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.
Támogatott: Lila Tehetségpont

Gyula városa az elsők között volt az országban, ahol a lakosság 94%-a vezetékes ivóvízellátásban részesült. A vállalat több, mint 50 éve működik, de gazdasági társaságként is már 24 éve. Tevékenységük felöleli a térség teljes víz-, szennyvíz- és kommunális szolgáltatásait, ezen felül a parkok gondozását is.  Ezen sokrétű tevékenységei közül jónéhány a tehetségtámogatáshoz is kötődik, hiszen számos intézménnyel van együttműködési megállapodásuk. A cég fő tanítása a fiatalok felé a környezettudatos életszemléletre összpontosul. 

A Lila Tehetségpont és partnere között az együttműködés több évtizedre nyúlik vissza. Ennek keretében a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. szakmailag és anyagilag egyaránt támogatja a Tehetségpont működését. Közös céljuk a felnövekvő nemzedék környezetvédelmi nevelése, az érdeklődő és tehetséges diákok érzékenyítése. Fontos közös tevékenységük a szelektív hulladékgyűjtés, az iskolakert munkálása és a papírgyűjtés.
A vállalat szakemberei részt vesznek a Lékó Ilona környezetvédelmi verseny feladatainak összeállításában, a verseny zsűrijének munkájában, az óvodás rajzpályázat, az alsó tagozatos kézműves pályázat, és a felsős verseny díjazásában, segítik tehetséggondozó programjaik megvalósítását. A Lila VegyÉSZ bajnokság kémiaverseny országos döntőjén szakmai programot, bemutatót tartanak az ifjú kémikusoknak és tanáraiknak, biztosítják a verseny díjazását. A több évtizedes együttműködés további zavartalan biztosítása érdekében 2019. január 3-án együttműködési megállapodást írtak alá.

A vegyÉszbontó tehetségműhely célja a tehetséges tanulók beazonosítása, majd feladatok, megfigyelések, gyűjtőmunkák segítségével a kémiai ismeretek bővítése, elmélyítése, a tantárgy megszerettetése, a kémiai ismeretek és a mindennapi gyakorlat összekapcsolása, az átfogó természettudományos látásmód fejlesztése. A támogatás segítségével laborbemutató, szakmai program, kvíz- és sportverseny is megvalósulhat. 

A Társaság folyamatosan építi kapcsolatait a szakember-utánpótlást biztosító oktatási intézményekkel, mert vezetősége kiemelt feladatának tartja, hogy a városban tanuló fiatalok megismerjék a Társaság tevékenységét, céljait, ezzel is felhívva a figyelmet a környezettudatos életszemléletre. A városi vízműtelepen valamint a szennyvíztisztító-telepen több általános- és középiskolai osztály láthatta működés közben a műveket, ezzel is bővítve a témával kapcsolatos ismereteiket. A vállalat vezető munkatársai számos esetben segítik a felsőoktatásban végzős szakirányú hallgatókat pl. a témaválasztásban vagy vállalják a konzulensi feladatokat.

Gyulai Közmű Nonprofit Kft.