Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Falus András

Immunológus professzor
Magyar Tehetség Nagykövete, 2015.
A felkérés időszaka: 2015 - 2019
Falus András a tehetséggondozásban, a fiatal kutatónemzedék felnevelésében igen aktív, a Kutató Diákok Mozgalmának kezdetektől mentora.
Falus András Széchenyi-díjas immunológus professzor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézetének egykori vezetője, egyetemi tanár. Számos rangos külföldi intézményben is dolgozott, így vendégkutató volt többek között a Harvard Egyetemen és az Osakai Egyetem orvoskarán is. Falus András iskolateremtő egyéniség az immunológia, a genomika és a bioinformatika területén, évtizedek óta jelentős szerepet játszik a kutatók és orvosok újabb generációinak felnevelésében. Irányításával eddig harminc fiatal szerezte meg doktori fokozatát.

2012-ben Kopp Máriával együtt létrehozta az EduVitál Non-profit Egészségnevelési Társaságot. A Társaság küldetése, hogy az egész magyar társadalom testi és lelki egészségének javításához járuljon hozzá ismeretterjesztéssel és az érintett személyek felvilágosításával. Az EduVitál Társaság kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a természttudományos alapokon nyugvó ismeretek hozzáférhetőek és elsajátíthatóak legyenek a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, és a magas betegségi kockázatú személyek számára is. Éppen ezért a Társaságban dolgozó orvosok, pszichológusok és szociológusok országszerte és a határon túl is felvilágosító előadásokat tartanak pedagógusoknak, lelkészeknek és az érintetteknek. Az EduVitál szervezet mottója is (Értsd, csináld, szeresd!) túlmutat az egészségnevelés területén, amint Falus András munkája is kiváló példája annak  is, amikor a tehetség nem csak saját tudományterületén bontakozik ki, hanem a társadalom széles rétegeinek segítésében is aktív szerepet vállal.

Falus András a tehetséggondozásban, fiatal kutatónemzedékek felnevelésében is igen aktív, a középiskolás Kutató Diákok Mozgalmának kezdetektől mentora, valamint részt vett a La Femme magazin által indított 50 tehetséges magyar fiatal mentorprogramjában is.

Falus András megválasztásával egy eddig még alig képviseltetett tehetségterület, a természettudományos kutató nyer elismerést és példaképet egy hiteles személyiség által. Kinevezése a természettudósi életpálya megbecsültését fejezi ki.
Adatlap: