Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Balázs Géza

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar oktatója
A Tehetségek Szolgálatáért életműdíj - 2019.

Dr. Balázs Géza nyelvész, néprajzkutató jelenleg az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, 2012 óta pedig a tehetségfejlesztéssel foglalkozó Bolyai Műhely Alapítvány ügyvezetője. Emellett számos társadalmi szervezet – pl. az Anyanyelvápolók Szövetsége, a Magyar Szemiotikai Társaság és a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága – vezető tisztségviselője. Ő volt a magyarországi diákújságíró-mozgalom egyik elindítója az 1980-as években.

Balázs Géza – az ország legismertebb nyelvészeként – ma is élen jár a példamutatásban: hatalmas munkabírású, mindig számtalan új ötlettel előálló emberként nem egy tanítványát inspirálta és indította el mostani pályáján. Életét – a tudományos munka mellett – a közösségépítés és a fiatal, pályakezdő tehetségek segítése, támogatása szintén kitölti/kitöltötte. Szerteágazó, magas szintű tájékozottsága segített abban is, hogy tanítványai a világra nyitottan, a különböző vélemények meghallgatásában, elfogadásában is élen járjanak. Az általa felkarolt tehetségek között 6 OTDK-díjazott található, és támogatottjai között ugyanúgy van fiatal egyetemi oktató, mint rádiós szerkesztő és bemondó. Tanítványa volt az ország egyik legelismertebb dalszövegírója, és az államfő korábbi hivatalos tolmácsát is segítette pályája fellendülésében. 2007-ben hallgatóját – első nyelvészként az országban – Junior Prima Díjjal jutalmazták.

Balázs Géza számára a közéleti ismertséget a televízió- és rádióműsorok hozták meg. Számos adást élt meg a Hej, hej, helyesírás című műsora, és több mint 25 éve jelentkezik a Kossuth rádión Tetten ért szavak, majd Édes anyanyelvünk című műsorával. Tudományos munkájában a számok törvényei uralkodnak: közel 70 önálló könyve, és majdnem 100 szerkesztett tanulmánykötete jelent meg, de megközelítőleg 200 tudományos tanulmányt is publikált.

Balázs Géza mindig is fontosnak tartotta, hogy szabad kezet adjon a fiataloknak: meghallgatta a véleményüket, segített az ötleteik megvalósításában. A Bolyai Műhely Alapítvány 2012-ben ebben a szellemben váltott arculatot, és az alapítványi önképző műhely a gondokkal küszködő évek után új lendületet kaphatott. Így jöhettek létre a BOM-osok önképző körei: a színjátszó kör, a kórus, az igényes és színvonalas tanulmánykötetek és az önképző műhely évfolyamainak önálló programjai.

A Bolyai Műhely Alapítvány a fiatalokért és az alapítványért végzett áldozatos munkája miatt javasolta dr. Balázs Gézának a Tehetségek Szolgálatáért életműdíj odaítélését.