Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Dr. Baranyai Katalin

Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium, Bolyai Műhely Alapítvány, gimnáziumi magyartanár
A Tehetségek Szolgálatáért éves díj - 2014.

Baranyai Katalin 2012 óta a Bolyai Műhely Alapítvány önképző műhelyének mentortanára. Kezdetben Kőhalmi Ferenccel vezették az akkori végzős (senior) csoportot, majd 2012 szeptemberétől önállóan kapott megbízást az új junior csoport vezetésére.

Közösségszervezői tevékenységének köszönhetően csoportjában szoros kapcsolatok alakultak ki mind emberi, mind szakmai értelemben. A csoport tagjai a foglalkozásokon kívül is összejárnak, kulturális programokon vesznek részt, csoportos kirándulásokat szerveznek (melyeket az alapítvány is támogat). Baranyai Katalin tanárnő aktív, kezdeményező szerepének nagy jelentősége van ennek sikerében.

A Bolyai Önképző Műhely a tehetséges, felsőoktatásban tanuló hallgatók „egyetemközi szakkollégiuma”. Baranyai Katalin kiválóan képviseli a BOM egyik alapeszméjét, amelyet a mentortanárnak és mentoráltjának személyes kapcsolata jelent.

A Bolyai Műhely Alapítvány hallgatói között akadnak olyanok, akik a bennük rejlő tudással és képességekkel az önképző műhely nélkül egyedül maradnának, mert környezetük nem érti meg őket. Baranyai Katalin tanárnő a saját lakásán szervezett beszélgetésekkel, az alapítvány tanulmányi tematikájával megegyező (és olykor – igény szerint – meg nem egyező), számtalanszor az éjszakába nyúló „vitaestekkel” fórumot teremtett ennek a tudásnak a kibontakoztatásához, a nézőpontok ütköztetéséhez.

Munkájának ez a része a szó legszorosabb értelmében szolgálat, azoknak a tehetséges fiataloknak a szolgálata, akik közösség és erős mentor nélkül nem mindig tudnának beilleszkedni a társadalomba, vagy nekiindulni az önálló életnek.

A 2013 decemberében, az ELTE BTK-n tartott gyalogos szemináriumon Balázs Géza ügyvezető mellett képviselte a tanári kart 2012 szeptemberétől decemberéig egyik fő szervezője volt a BOM nagyszabású karácsonyi estjének, az Uránia Nemzeti Filmszínházban megrendezett Magyar Ulyssesek címet viselő műsornak, amelyben a James Joyce művének modern fordítását készítő fordítók vettek részt, vetítettképes bemutatóval. A szervezésbe csoportjának tagjait is bevonta.