Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Dr. Cziráki Szabina

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács titkára, jogász
A Tehetségek Szolgálatáért éves díj - 2014.

Dr. Cziráki Szabina öt év óta látja el az Országos Tudományos Diákköri Tanács titkári feladatait. Ezen kívül vezeti és irányítja az OTDT titkárságának munkáját. Tevékenyen részt vesz a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács munkájában. Segíti a Nemzeti Tehetségprogram megvalósulását. Az OFI alkalmazottjaként számos egyéb megbízás keretében is szolgálja a tehetség ügyét. Ezek közül kiemelkedik az, hogy egy éven át, 2013-ban párhuzamosan ellátta a Nemzeti Tehetségfejlesztési Központ igazgatói feladatait is. Jelentős érdemeket szerzett e tekintetben a tehetséggondozáshoz párosuló országos projektek, pályázatok előkészítésében, lebonyolításában és menedzselésében mind a köznevelés, mind pedig a felsőoktatás (a TDK, a szakkollégiumok) tekintetében.

Kiválóan publikál és számos területen részt vesz a tehetséggondozás népszerűsítésében és elismertetésében. Közreműködik a Magyar Rektori Konferencia Tehetséggondozási Állandó Bizottságának működtetésében, továbbá a Nemzeti Kiválóság Programmal kapcsolatos feladatok elvégzésében is.

Dr. Cziráki Szabina a korábbi időszakban is szoros kapcsolatban állt a tehetséggondozással, elsősorban a kisiskolások „oktató-nevelő” táboroztatása területén.

A 2013. évben kiemelkedő érdemei voltak párhuzamosan adódó feladatai megoldása során abban, hogy mind a pályázati területen (Nemzeti Tehetség Program időarányos teljesítése), mind pedig a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia igen sikeres lebonyolításának érdekében egyaránt kiemelkedőt és maradandót alkotott.