Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Dr. Dankó József - Bonis Bona életműdíj, 2014. március 25.

Dr. Dankó József – történelem-földrajztanár

A Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanára. Tevékenysége, munkája egybeforrt az intézményével, aminek hajdan diákja volt. Nyugdíjba vonulásáig, 2012-ig a Tokaji Ferenc Gimnázium meghatározó tanár egyénisége volt. Széleskörű érdeklődése, nagy tapasztalata, távlatteremtő, stratégiai gondolkodása elismert szaktekintéllyé emelte. Egész pedagógusi életpályáját a gyermekközpontú nevelés és oktatás, ezen belül tehetségekkel való foglalkozás, az új és korszerű módszerek, megoldások keresése és megvalósítása szőtte át. Korszerű ismereteit és gazdag élettapasztalatát beépítette a tanításba, a tehetséggondozásba, szaktanácsadói és szakértői munkájába.

Vezetésével az intézményben megvalósult a természettudományos, a környezeti és az újabb technikai ismeretek és készségek összevont fejlesztése. Megszervezte és vezette a komplex természettudományos tehetséggondozó műhelyt. Nyaranta szaktábort tartott, terepgyakorlattal, megfigyeléssel, méréssel, üzemlátogatással. A műhelyeiből kikerült tanulók országos versenyeken, a KUTDIÁK mozgalomban, és a felsőoktatásban kamatoztatják tudásukat.

Térségi konferenciák és bemutató foglalkozások szervezésével közkinccsé tette azokat a szakmai és módszertani tapasztalatokat, amelyeket a komplex természettudományos tehetségfejlesztés és a projektoktatás területén szerzett.

Dr. Dankó József élen járt a nemzetközi kapcsolatok ápolásában, az új módszerek alkalmazásában, a tehetséggondozásban, a gyakorlatorientált oktatásban. Jövőorientáltsága, széles perspektívájú látásmódja, világra nyitottsága elismerésre méltó.