Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Genius Loci Díj

Jelölések benyújtása: 2015. március 9. 00:00, éjfél
Vállalatok és vállalkozók a tehetségekért 2015.

A jelölések benyújtása lezárult.

 

A Genius Loci Díj
A 2015-ben először meghirdetett „Genius Loci Díj – Vállalatok és vállalkozók a tehetségekért” elismerés célja, hogy értékelje és elismerje a Magyarországon működő üzleti vállalkozásoknak és vállalkozóknak a tehetségek támogatása érdekében tett erőfeszítéseit.
A kreatív, tehetséges munkatársak toborzása, magas színvonalú képzése és megtartása fontos része a vállalatok versenyképességének. Az üzleti élet képviselői tisztában vannak azzal, hogy a számukra oly fontos tehetséges pályakezdő sokévnyi képzés, fejlesztés és céltudatos tehetséggondozás után lép színre. Számos olyan vállalat és kisvállalkozás van, amely elismeri és a magyarországi tehetségsegítő szervezetekkel együttműködésben támogatja a tehetséggondozás folyamatát, mely biztosítja a tehetséges fiatalok versenyképes tudásának megteremtését.

Ezért a díj alapítója, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) szükségesnek látja a Genius Loci Díj évenkénti odaítélésével fölhívni a figyelmet azokra az innovatív kezdeményezésekre és követendő jó gyakorlatokra, amelyekkel a Magyarországon működő üzleti vállalkozások és vállalkozók hozzájárulnak a környezetükben (pl. székhelyükön, telephelyeiken) működő Tehetségpontok és Tehetségsegítő Tanácsok munkájához, fiatalok tehetségének kibontakoztatásához, a tehetségek számára vonzó társadalmi környezet kialakításához.

Honnan ered a Genius Loci elnevezés?
Genius loci, azaz „a hely szelleme” a római mitológiában a település védelmezője volt. A mai nyelvhasználatban „a hely szelleme” kifejezés azt a sajátos légkört, szellemiséget jelenti, amelyet egy-egy nevezetes hely sugároz magából. A névválasztással azt hangsúlyozzuk, hogy a kiemelkedő képességű fiatalokat pártoló, a velük foglalkozó Tehetségpontokkal, Tehetségsegítő Tanácsokkal partneri viszonyt kialakító vállalatok, vállalkozók pozitív hatással vannak annak a településnek a szellemiségére, tehetségeket támogató légkörére, ahol a vállalatuk, vállalkozásuk működik.

Hogyan lehet Genius Loci Díjra jelölni?
A Genius Loci Díjra a vállalattal, vállalkozóval kapcsolatban álló Tehetségpont, Tehetségsegítő Tanács, valamint a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács és ennek tagjai tehetnek jelölést. A jelölésre az online regisztrációs lap kitöltésével és egy minimum 1, maximum 3 gépelt oldalas pályamű feltöltésével van lehetőség az alább részletezett kategóriákban. Egy vállalat vagy vállalkozó több kategóriában is jelölhető. Nevezési díj nincs.

A pályázat népszerűsítése
A Genius Loci Díj felhívását a MATEHETSZ saját hálózatán keresztül, a Tehetségpontok és Tehetségsegítő Tanácsok körében tesszük közzé, illetve megjelentetjük a tehetseg.hu honlapon és a MATEHETSZ egyéb kommunikációs felületein is.

Kik bírálnak?
A pályaműveket a MATEHETSZ által felkért, több szektor képviselőiből álló zsűri bírálja el. A zsűri munkájában való részvételre felkérést kaphatnak a MATEHETSZ elnökségének tagjai, a Magyar Tehetség Nagykövetei, és a tehetségek ügye mellett elkötelezett üzletemberek.

Mit jelent az elismerés és mennyi a várható díjazottak száma?
A díjat, Czakó Zsolt grafikusművész alkotását, a meghirdetett 3 kategóriában (ld. alább) évente összesen 20 tehetségtámogató kezdeményezés nyerheti el. A díjjal járó védjegyet (Genius Loci Díj 2015.) a díjazottak feltüntethetik kommunikációs célú kiadványaikban és honlapjukon. A díjakat ünnepélyes díjátadó gálaest keretében vehetik át a díjazottak.

Miért érdemes pályázni?
A „Genius Loci Díj – Vállalatok és vállalkozók a tehetségekért” elismerés ráirányítja a közvélemény figyelmét a tehetséges fiatalok kibontakozását szolgáló példaértékű szektorközi együttműködésekre, ezzel hozzájárul a jó példák megismertetéséhez és elterjesztéséhez. A díj elnyerése növeli a vállalat vagy vállalkozó reputációját, hozzájárul a vállalat általános és munkáltatói image-ének pozitív formálásához. A díj nyertesei, a jelölő szervezetek és vendégeik számára a díjátadó gálán való részvétel kapcsolatépítési lehetőséget nyújt, az elismerés pedig témát szolgáltat a vállalati PR-aktivitás számára. A Genius Loci Díj emblémája feltüntethető a cég felületein, növelheti vonzerejét a humánerőforrás-utánpótlást célzó rendezvényeken, karrierexpókon. Az elismerés hazai kommunikációjának megszervezéséről a kiíró MATEHETSZ gondoskodik.

Milyen kategóriákban lehet pályázni?
A Genius Loci Díjra három kategóriában jelölhetik partnereiket az együttműködő Tehetségpontok vagy Tehetségsegítő Tanácsok a tehetséggondozást támogató tevékenységek bemutatásával.

  1. Genius Loci Díj – nemzeti program kategória (évente 3 tervezett díj):
    Ebben a kategóriában azok a vállalati együttműködések, támogatási programok, ösztöndíjak, Pro Bono szolgáltatások, önkéntes programok, CSR-programok, donációk  stb. jelölhetők, amelyek országosan vagy országhatárokon átívelően  működnek.
  2. Genius Loci Díj – regionális program kategória (évente 5 tervezett díj):
    Ebben a kategóriában azok a vállalati együttműködések, támogatási programok, ösztöndíjak, Pro Bono szolgáltatások, önkéntes programok, CSR-programok stb. jelölhetők, amelyek legalább egy regionális vonzáskörű tehetségsegítő szervezettel állnak kapcsolatban.
  3. Genius Loci Díj – helyi program kategória (évente 12 tervezett díj):
    Ebben a kategóriában az egyetlen településen vagy kistérségben működő vállalati kezdeményezések jelölhetők.  


Mit tartalmazzon a benyújtandó pályázat?
A Genius Loci Díjra 2015-ben a 2013- 2014-ben megvalósult vagy folyamatosan működő vállalati vagy vállalkozói tehetségtámogató kezdeményezések, együttműködések bemutatásával lehet. A pályamű a választott kategória figyelembe vételével mutassa be a vállalat, illetve vállalkozó és a Tehetségpont, illetve Tehetségsegítő Tanács partneri együttműködésének példaértékű gyakorlatát, innovatív megoldásait. Ismertesse az együttműködés módját, jellegét, térjen ki az együttműködés eredményeire.

Genius Loci díjátadó ünnepség
A Genius Loci Díjat ünnepi rendezvény keretében vehetik át a díjazottak. Az alkalomra a három kategória díjazottjainak és az őket jelölő szervezeteknek két-két képviselője kap meghívást. A rendezvényen bemutatkozik néhány díjazott tehetségtámogató vállalati kezdeményezés, illetve az ezek keretében és segítségével támogatást nyert tehetséges fiatalok.

A jelölés módja és határideje
Jelölni a MATEHETSZ online pályázati rendszerében (OPER) elérhető űrlap kitöltésével lehet.
Jelölési határidő: 2015. március 9. éjfél.

A bírálati folyamat és a díjak átadása:
A zsűri 2015. március 30-ig meghozza döntését.
A díjazott vállalatokat és vállalkozókat, valamint az őket jelölő Tehetségpontokat és Tehetségsegítő Tanácsokat a MATEHETSZ felkéri, hogy vegyenek részt a 2015. április 18-i budapesti díjátadó gálán.