Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

A Pro Progressio Alapítvány elismeri a természettudományos tárgyakat oktató pedagógusokat

Jelölések benyújtása: 2020. március 31. 00:00
A Budapesti Műszaki Egyetemre felvételt nyert hallgatók mögött pedagógusaik komoly szakmai munkája és kitartása áll

A Pro Progressio Tanári Díj 2020-ban is azokra a középiskolai pedagógusokra fókuszál, akik elhivatottságukkal, szakmai igényességükkel több kiemelt versenyeredménnyel bíró növendéket motíváltak és juttattak sikeres egyetemi felvételihez.

A hazai gazdasági élet meghatározó munkaadói szervezetei, a Magyar Rektori Konferencia tagjai, a Magyar Tudományos Akadémia vezetői, a Magyar Innovációs Szövetség és más szakmai szervezetek állásfoglalásaikban kiemelt fontosságot tulajdonítanak annak, hogy a természettudományos és a műszaki ismeretek oktatása nagyobb teret kapjon a középiskolai oktatásban, emelkedjen a felsőoktatásban az ilyen szakokra jelentkezők száma és felkészültsége.

A Műegyetem mellett működő Pro Progressio Alapítvány az elmúlt évek pályázati tapasztalatait hasznosítva tizenkettedik alkalommal hirdet pályázatot magyarországi középfokú oktatási intézmények (gimnáziumok, szakgimnáziumok) pedagógusai részére.

Kik pályázhatnak?
Olyan matematika-, fizika-, biológia-, kémia-, informatika szakos fiatal tanárok, akik közreműködnek a diákok motivációjának erősítését szolgáló rendezvények szervezésében, akiknek tanítványai közül többen tettek emelt szintű érettségit, és/vagy sikerrel szerepeltek megyei, országos és nemzetközi középiskolai tanulmányi versenyeken, és 2015-2019 között több diákjuk is volt, akik érettségi után a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen folytatták tanulmányaikat.

A 2020. évi Pro Progressio tanári díjra csak olyan pedagógusok pályázhatnak, akik az utolsó három évben sem az alapítvány elismerésében, sem egyéb országos szintű elismerésben nem részesültek.

A pályázatok díjazására összesen 6 millió Ft-ot különített el az alapítvány kuratóriuma.
Az elnyerhető díj összege 400.000,- Ft/fő (bruttó)

A kötelezettségvállalásról és egyéb részletekről a cikkhez csatolt felhívásból lehet tájékozódni.

A pályázatok eredményéről a kuratórium minden pályázót elektronikusan értesít 2020. október hónapban.

Fotó: proprogessio.hu