Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Beszámoló a 2016-os Felfedezettjeinktől: Huszár N. István

2016. október 11.
25 éves - Nyíregyháza
2016. A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács (NTT) pályázata - fődíj
 

Hogyan telt az elmúlt bő fél éves tevékenységed? 

Először is még egyszer szeretném hálásan és nagyon szépen megköszönni a Nemzeti Tehetségsegítő Tanácsnak, hogy megtisztelt azzal, hogy a rangos fődíjjal jutalmazott. A nagyra becsült erkölcsi és szakmai elismerésen kívül jelentős segítséget nyújtott számomra a díjjal járó pénzbeni jutalom is. Elnyerése óta – mint ahogyan azt pályázatomban is célul tűztem ki – summa cum laude minősítéssel befejeztem orvosi tanulmányaimat. Valamint egy nagyon hosszú és nehéz felvételi eljárás végén – mondhatni – valóra vált az az álmom, hogy megnyíljon előttem egy kutatói pálya kibontakoztatásának lehetősége; fölvételt nyertem az Oxfordi Egyetem négyéves biomedicinális képalkotó DPhil kurzusára. Ugyancsak nagy megtiszteltetés, hogy elnyertem az Oxfordi Egyetem nagy presztizsű Clarendon ösztöndíját is a teljes tanulmányi időre.

Milyen területen hasznosítottad az ösztöndíjat?

Jelenleg Oxfordban vagyok és néhány napon belül megkezdem tanulmányaimat. Abban nyújtott nagy segítséget számomra a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács pénzjutalma, hogy ide egyáltalán eljuthattam. A teljes pénzösszeget tanulmányaim megkezdéséhez használtam föl. Költségeim (szállás, utazás, könyvek, egyenruhák, írószerek stb.) forintban több százezres nagyságrendűek. Például az oxfordi szobám havi bérleti díja 678 font (kb. 240 000 Ft), melynek kéthavi részletét még a Clarendon ösztöndíj folyósítása előtt ki kellett fizetnem. Természetesen az elnyert pénzjutalom mellett nagy szükségem volt a család anyagi segítségére, összefogására és támogatására is.

Milyen további személyes élményed van az ösztöndíjjal kapcsolatban? 

Elhatároztam, hogy ha egyszer abban a helyzetben leszek, hogy megtehetem, akkor tehetséges fiatalokat fogok támogatni, mint ahogyan azt a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács teszi. Saját magam tapasztaltam, hogy milyen fontos a tehetséges fiatalok szellemi és anyagi támogatása ahhoz, hogy el tudjanak érni arra a pontra az életükben, amikor és ahol lehetőségük van tehetségük kibontakoztatására. Én most ezen a ponton vagyok az életemben. Még egyszer hálásan köszönöm a Nemzeti Tehetségsegítő Tanácsnak, a Semmelweis Egyetemnek, a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Programnak, ifj. Dr. Sótonyi Péter mentoromnak, Kellermayer Miklós professzor úr témavezetőmnek, a Kuffler Alapítványnak, a Korányi Frigyes Szakkollégiumnak és a családomnak, hogy ide juthattam.