Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Egyéni tehetségsegítés egy meglehetősen nehéz helyzetben

2020. április 29.

A tutor-tutorált között személyes kapcsolattartás van

Tóthné Zsoldos Éva negyedik éve, a tutor rendszer megalakulása óta végez tutori tevékenységet a Matehetsz ifjú tehetségeinek körében, Hernádkak és térségében. Igen nagy tapasztalattal bíró, gyakorló pedagógusként jól ismeri a diákok médiahasználati szokásait is. A tutor rendszerről kérdeztük, s arról, hogy az aktuális járványhelyzet vajon változtat-e a tutor-tutorált kapcsolaton vagy egyáltalán magán a programon.

Milyen változást érzékelsz az általad támogatott fiatalok viselkedésében a veszélyhelyzet fennállása óta?
Iskolánként változó a diákok megterhelése. Többek nehezményezték, hogy szinte egész nap a telefonjukhoz, jobb esetben a számítógéphez vannak kötve. Az állandó online jelenlét megterhelő számukra, többen arra panaszkodnak, hogy könnyezik a szemük, és estére nagyon elfáradnak. Emellett nehezségként élik meg a személyes találkozók hiányát osztálytársaikkal.
Mégis, szerencsésnek mondható minden tutorált diákom életkörülménye, mert családi házakban laknak. Szabadidejükben van, aki kertészkedik, segít a szüleinek a ház körül, karitatív egyházi és közösségi munkát végez, időseknek vásárol be, polgárőrségben teljesít szolgálatot, állatot gondoz, rajzol, fest, olvas.
Összeségében nagyon büszke vagyok rájuk, mert ebben a nem könnyű helyzetben szorgalmasan tanulva, és az élethez, szüleikhez, embertársaikhoz történő pozitív hozzáállással élik mindennapjaikat!

Hogyan reagáltál a kialakult, korlátozásokkal teli helyzetre? 
A csoporttalálkozók, illetve más tudás-gazdagító és közösségépítő programok elmaradása miatt igyekszem a hangsúlyt a személyes kapcsolattartás elmélyítésére helyezni, leginkább telefonon vagy videóhívás, konferenciahívás segítségével. Már az év elején létrehoztam egy közös messenger csoportot, ahol hasznos információkat, versenyfelhívásokat, videókat, hangoskönyveket oszthatunk meg egymással. A diákok jelenlegi digitális leterheltségére való tekintettel, most a legnagyobb kihívás a pedagógusok számára, véleményem szerint a kreativitásra ösztönző „arany középút” megtalálása, azaz annyi feladatot adni, ami elkészíthető, érdekes és motiváló!

Hány tutorálttal foglalkozol?
Jelenleg hét tutorált diákom van.

Miben látod a tutor rendszer erősségét?
A tutor rendszer erőssége -véleményem szerint- három pillérre épül: az első a „személyes kapcsolatok varázsa”, a második „a tudás-tehetség-érték” megtapasztalásának motiváló hatása, s a harmadik a gyors, hatékony kommunikáció és ügyintézés képessége a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége csapata részéről.
A „személyes kapcsolatok varázsán” értem a tutor-tutorált diák közötti empatikus kapcsolatot, a tutor-tutor közötti tudásmegosztást, együttműködést és a tutor kapcsolati hálójára (korábbi tanítványok sikeres cégei, vállalkozásai, szakmai kapcsolatok, személyes ismerősök) épülő lehetőségeket.
A második pillér, „a tudás-tehetség érték” megtapasztalásának motiváló hatását, azért tartom fontosnak, mert napjaink diákjainak életére nagy hatással van a média számos felülete. Ezeken a platformokon azonban gyakran csak a külsőségek láthatóak, s előfordul, hogy azokat a fiatalokat, akik szorgalmasak, s egy kitűzött célért hajlandóak tanulni, kutatni, kitartóan dolgozni, a „többség” nem mindig fogadja el, csodabogaraknak tartja őket. A tutor program végre, a tehetséges diákokat egyénileg is támogató program!
S mint ahogyan a háromlábú szék is eldől, ha nem stabil a harmadik lába, a jó ötletek, nemes gondolatok is elvesznek, ha nincs egy csapat, aki lehetővé teszi, hogy a tutorált diákok rövid időn belül élvezhessék a pályázott céljaik megvalósulását, s mi tutorok, azonnal választ és segítséget kapjunk kérdéseinkre.

A tutoráltak mit gondolnak a rendszerről?
Mára már ismertté és elismertté vált a Tutor program a diákok (és szülők) körében, köszönhetően a negyedik éve folyó elkötelezett és lelkiismeretes munkának. Az első évben néhány esetben a diákok, illetve szüleik egyfajta magántanárt vártak a programtól, de a szülő-diák-tutor fórumokon történő hiteles kommunikáció és a tutor programban résztvevő diákok élménybeszámolója minden kétséget eloszlatott.

Tutorként milyen kötelezettségeid vannak?
Miután sikeresen teljesítettem a 30 órás tutori képzés elvárásait, a hozzám rendelt tutorált diákokkal folyamatosan kapcsolatot tartok, ami általában személyes vagy telefonon történő beszélgetést jelent. Természetesen a mai kor szellemében és diákjaim kommunikációs szokásait ismerve, a közösségi média felületen is gyakran egyeztetjük a programjainkat. A beszélgetések során tájékoztatom a diákjaimat az érdeklődési területüknek megfelelő versenyfelhívásokról, illetve pályázati lehetőségekről, szükség esetén tartalmilag és technikailag is segítem őket a sikeres pályázat elkészítésében.

Normál helyzetben, amikor nem súlyt bennünket a járványhelyzet, az év folyamán legalább 4 csoporttalálkozóra kell sort kerítenünk a tutor program keretében. Ezeket az alkalmakat közösen előre megbeszéljük egy-egy témát kiválasztva, például: kommunikáció, média- és környezet-és pénzügyi tudatosság, kreatív írás, pályaorientáció, kézműves tevékenységek kipróbálása. A témára társas- és önismereti játékokkal hangolódunk, melyekből mindig jó hangulatú beszélgetések kerekednek ki. Esetenként helyi lazító programokat szervezek a diákjaimnak, illetve igyekszem támogatni az önszerveződést a tutor csoporton belül.
Tutorként minden hónapban dokumentálnom kell a diákokkal végzett közös munkát, egy, a Matehetsz által működtetett online felületen és egy Tutor Naplót is vezetek róluk, melybe a tutorált diák egyéni fejlesztésére vonatkozó információk kerülnek be.

Véleményed szerint mitől különleges ez a rendszer?
Attól, hogy nemcsak szóban és dokumentációban, hanem direkt módon (önismereti tréningek, személyiségfejlesztő táborok, egyéni/tehetség coaching, eszközvásárlást lehetővé tévő ösztöndíjak), is támogatja a programba bekerült diákok tehetséggondozását, fejlesztését. A tutor programban eltöltött évek során nagy öröm volt számomra személyesen is átélni, hogy mennyire boldogok diákjaink, amikor megkapják a táborozásról vagy az ösztöndíjról értesítő emailt.
Úgy gondolom, hogy az esélyteremtést biztosítani kell a tehetséges diákoknak is annak érdekében, személyiségük és tehetségterületük szerinti képességeik önmagukhoz képest a lehető legjobban fejlődjenek.

Mi a rendszer legnagyobb értéke?
Hiszem, hogy az általunk örökölt, tanult és fenntartott emberi kapcsolatok minősége meghatározza személyiségünket, a munkához, a világhoz, a jövőhöz való viszonyulásunkat is!
Hiszem, hogy a tehetséges fiatalok támogatása oktatásunk, társadalmunk és nemzetünk egyik legfontosabb területévé kell váljon.
Hiszem, hogy mindig voltak, vannak és lesznek olyan emberek, szervezetek, akik a tehetséggondozást szívükön viselik, példaképül szolgálnak és hiszem, hogy tutorként, mi is ilyen példaképek formálódásánál, születésénél bábáskodhatunk.  

Csoporttalálkozó, 2019.