Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Nem vagyok kutató, a szakáll és a szemüveg csak megtévesztés

2013. december 1.
Tehetségsegítés az antalli szellemiség jegyében. Antall Péterrel, az Antall József Tudásközpont igazgatójával beszélgettünk komplex eseményeken keresztül megvalósuló tehetségsegítésről és pályaorientációról, gyakornoki programról és az antalli hagyományokról. Interjú.

Ön az Antall József Tudásközpont igazgatója. Hogyan telik egy átlagos munkanapja? Milyen szervezés, illetve tudományos feladatai vannak?
A reggeleimet általában két kávéval indítom, és 3-6 hónapra előre dolgozom. Az én asztalom a szervezés, a pénzügyek és a humán kérdések. Menedzselem a Tudásközpont munkáját, tárgyalásokat, megbeszéléseket vezetek le. Nem vagyok kutató, a szakáll és a szemüveg csak megtévesztés. 
Mivel a Tudásközpont programjai rendkívül széles palettán helyezkednek el, így ugyanúgy rajta tartom a szemem a biztonságpolitikai történéseken, mint a könyvkiadáson, melyben fő szerepem a magyar kiadásra érdemes könyvek, tanulmánykötetek felkutatása. 6 óra előtt soha nem végzek, nem ritkán napi 14 órát is dolgozom, főleg olyankor, amikor délutáni, esti rendezvényeink vannak. Mivel közel lakom az egyetemhez, gyalog járok be.
 
Miért tartja fontosnak, hogy fiatalokkal foglalkozzanak?
Saját példám ihlette a Tudásközpont megalakítását. Én csak későn fedeztem fel, hogy amit igazán szívvel-lélekkel tudok végezni, az a kapcsolatépítés és a menedzsment. Célom, hogy a fiatalok korán, és ne negyvenévesen jöjjenek rá, hogy mi az, amiben igazán tehetségesek. 
Az Antall József Tudásközpont egyik fő profilja a tehetséggondozás, azaz segíteni abban, hogy az itt dolgozó fiatalok korán felfedezhessék képességeiket, azt, amit szívesen csinálnak, és azt, amiben igazán kiemelkedően teljesítenek. Célunk a szakmai fejlesztés mellett a személyiségek, továbbá az egyéni képességek és kompetenciák fejlesztése is.
 
Az Antall József Tudásközpont ars poeticája az antalli hagyomány és szellemiség ápolása. Ön hogyan fogalmazná meg ennek esszenciáját?
Apám az európai integráció és az atlantizmus elkötelezett híve volt. Ezen elvek ma is jelentőségteljesek. Az Antall József Tudásközpont fontosnak tartja az antalli hagyaték megőrzését, így az Antall-kormány 25. évfordulójára, 2015-re egy 3 részből álló, az eddigi legteljesebb - 1500 oldalas beszédeket, tanulmányokat és interjúkat tartalmazó kötetsorozatot jelentetünk meg.
 
Kiemelt céljuk a tehetségkutatás és -gondozás, ez milyen programokon keresztül, hogyan valósul meg?
Előadásokat, konferenciákat, képzéssorozatokat szervezünk, továbbá gyakornoki programjaink nyitottak a határon túli magyarok és külföldiek számára is, van Európai Parlamenti és ENSZ programunk, továbbá elindítottuk az Antall József Fellowship nemzetközi ösztöndíjprogramunkat. Fiatal PhD kutatók számára szintén létrehoztunk egy ösztöndíjprogramot. Előadássorozataink lehetővé teszik a fiataloknak, hogy találkozhassanak, és párbeszédet folytathassanak a politika, a tudomány, a gazdaság, valamint a közélet kiemelkedő személyiségeivel. Programjaink rendkívül széles skálán helyezkednek el. A Kül- és biztonságpolitika első kézből programsorozat teret ad a kül- és biztonságpolitika aktuális kérdéseinek megvitatására az azt alakító személyekkel. A Diplomata Klub elnevezéssel megvalósuló programjaink alatt Magyarország gazdasági, kulturális és egyéb területeken megvalósuló kapcsolataival foglalkozunk, meghívottjaink nagykövetek, a rendezvényt pedig mindig egy-egy magyar régió borászatának borkóstolójával zárjuk. Világjáró Klub címmel tartott előadásaink fókuszában az európai hagyományoktól távol álló régiók, országok bemutatása áll, szubjektív tapasztalatokkal, élményekkel gazdagítva. Forum Corvinum képzéssorozatunk a kommunikációs készségek fejlesztésére és nyilvános szereplésekre készíti fel a résztvevőket, célja a vitakultúra, az érveléstechnika és a prezentációs készségek fejlesztése. Forum Corvinum Core képzéssorozatunkat a multinacionális vállalati kommunikációra építettük fel, valamint a marketing és vezetésszervezés világában támasztott elvárásokra hegyeztük ki. Karrier Akadémia képzéssorozatunk középpontjában a diákok önálló karrierépítési képességeinek fejlesztése áll, továbbá praktikus útmutatást nyújt kezdő vállalkozások indításához. 
 
A tehetséggondozás mellett célunk még, hogy a különböző projektek révén színesítsük az egyetem tudományos és közösségi életét. Képzéseink mellett rendkívül sokféle témában rendezünk eseményeket.  Így rendeztünk konferenciát Magyarország és az Öböl-térség kapcsolatai címmel, szerveztünk továbbá Országimázs címmel konferenciasorozatot, illetve hagyományteremtő céllal rendeztük meg a Dunai Regattát, a Tudásközpont evezős és sárkányhajós versenyét. Idén elindítottunk egy fenntartható fejlődéssel foglalkozó fórumot, ezzel kapcsolatban jövő ősszel nagyszabású konferenciát valósítunk meg. Továbbá szerepel terveink között a hidegháború lezárásának évfordulója alkalmából konferenciát rendezni.
 
Miről szól az Antall József Nyári Egyetem, kik jelentkezhetnek?
Az Antall József Nyári Egyetem fókuszában a közép-európai térség, ezen belül is a Visegrádi Együttműködés áll. A közel kéthetes programon 48 hallgató és 40 előadó vett részt 15 országból. A rendezvény az együttműködés különböző szintjeit járta körül, melyben hangsúlyt kaptak a közép-európai térség történelmi, gazdasági, külpolitikai, biztonságpolitikai, stratégiai és kulturális kapcsolatai, helyzete. A nyári egyetemre nyitott volt a jelentkezés, nyelvi és egyéb kritériumok alapján választottuk ki résztvevőinket. Mindezeken felül Európán kívüli országokból, így a közel-keleti térségből és Kínából is invitáltunk hallgatókat.
Kezdeményezésünk célja volt, hogy a hallgatók megismerkedhessenek Közép-Európa legjelentősebb kooperációjával, a V4-ek együttműködésével. Antall József Nyári Egyetem jövőre is lesz, a programot hagyományteremtés céljából hoztuk létre.
 
Miről szól a gyakornoki programjuk? Kik jelentkezhetnek és kiknek ajánlja a lehetőséget?
Gyakornoki programunk lehetőséget nyújt a fiatalok számára, hogy betekintést nyerjenek a rendezvényszervezés összetett folyamatába, a különböző szakmai projektek munkafázisaiba, ezzel hasznos tapasztalatokat szerezve. A résztvevők különböző szakmai projekteken dolgoznak, nem ritkán projektfelelősként tapasztalhatják, hogy milyen egy csapatot irányítani, összetartani. Egyfajta platformot képezünk kreatív ötleteik kibontakoztatására, kapcsolataik építésére, és nem utósorban egyéni publikációra is van lehetőség. A Tudásközponthoz többségben vidéki, első generációs értelmiségi lányok jelentkeznek, de szerencsére van néhány talpraesett fiú is a munkatársak között. 
 
Vannak-e középiskolások számára is elérhető programjaik? Ezek miről, kiknek szólnak?
Középiskolásoknak két programsorozatunk szól. Első a SzóDa, mely egy kommunikációs műhelyt takar. Fél éven át, heti egy alkalommal, kooperatív módszerekkel fejleszti a diákok kommunikációs készségeit. Célunk, hogy a fiatalok a későbbiekben sokkal sikeresebben helyt álljanak az érettségin, a felsőoktatási tanulmányaik során és az életben is. Másik programunk, a Helyes irányba pedig egy orientációs programot takar, mely hozzásegíti a diákokat, hogy közelebbről megismerjék a különböző egyetemeket és szakokat. Feladatunknak tekintjük segíteni őket abban, hogy a céljaikhoz vezető legjobb irányt megtalálják.
 
Az antalli hagyományok jegyében röviden mit üzenne a ma fiataljainak?
Állítsanak saját értékrendet, és elveikhez hűen éljék életüket a lehető legteljesebben. Rendeljenek maguknak távoli célokat, és azon a területen helyezkedjenek el, amely a leginkább érdekli és motiválja őket. Találják meg az erősségeiket, és arra építkezzenek. És nem utolsó sorban, jöjjenek hozzánk szakmai gyakorlatra, próbálják ki magukat – mert itt nem kell kávét főzni.