Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Nyilas Misik Erdélyből

2013. december 3.

Amikor a sok kicsi együtt nagyon sokra megy: akár ez is lehetne a mottója az erdélyi tehetséges fiatalokat segítő Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület évtizedes munkájának.

Somai József közgazdász a kezdetektől jelen van a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület életében: az ötlet körvonalazódása után 2004 augusztusától az egyesület ügyvezető elnöke. A Magyar Nemzeti Tehetségsegítő Tanács tagja, a Magyar Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum állandó meghívottja, a tehetségek szolgálatáért Parnasszus tagja, emellett az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács alelnöke, aki Kolozsváron válaszolt az egyesület működését, pénzügyi helyzetét, a támogatottak kiválasztását és további sorsát firtató kérdéseinkre.
 
- Több mint tíz évvel ezelőtt született meg a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület ötlete. Hogyan és milyen céllal jött létre a szervezet?
- Az ötlet Péntek János kolozsvári egyetemi nyelvészprofesszor tanártól származik, majd a megoldást É. Kiss Katalin budapesti találta meg 2003 elején. Az ő közvetítésével a Baptista Szeretetszolgálat karolta föl az ügyet, és illesztette be a már működő Fogadj örökbe! programjába úgy, hogy támogatókat toborzott, illetve adminisztrálta a beérkezett támogatásokat. Az első évben a pályázat erdélyi lebonyolítója az Iskola Alapítvány kolozsvári irodája volt. 
 
A Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület 2004-ben alakult. 2008 augusztusától vált teljesen önállóvá: maga keresi meg a támogatókat, pályáztat, fogadja és továbbítja a támogatásokat, közvetíti és ápolja a kapcsolatot támogatók és támogatottak között. Az első támogatók erdélyi és magyarországi egyetemi tanárok voltak. A tevékenység beindulását követően a támogatók köre folyamatosan bővült, zömében magyarországiakkal, kisebb mértékben erdélyiekkel és Nyugaton élő magyarokkal is. 
 
Az egyesület segítségével főként falusi vagy szórvány környezetben élő, halmozottan hátrányos helyzetű, magyar nyelven tanuló tehetséges gyermekeket támogatunk. A család egy tagjára eső jövedelem nem haladhatja meg a 400 lejt (2013-as árfolyamon kb. 27200 forint – a szerk.), az ösztöndíjas iskolai átlaga nem lehet kisebb 8,5-nél (a Romániában lehetséges maximális 10-ből). A program célja: minél több, kilátástalan helyzetben élő, erdélyi, magyarul tanuló, tehetséges gyermeknek esélyt adni a tanulásra, és legalább érettségiig eljuttatni őket. 
 
- Ön mikor és hogyan kapcsolódott be ebbe a munkába? Korábban kapcsolatba került már a tehetségsegítéssel?
- Az egyesület kezdeményezői kértek fel a beindításhoz szükséges törvényszéki bejegyzés elvégzésére és a tevékenység beindulását követően a program működtetésére, mivel ilyen irányú tapasztalatomat mérvadónak tekintették. A szociális érzékenység motivációja kötődött a három évtizedes egyetemi tisztségviselői munkámhoz, hiszen ez idő alatt tántoríthatatlan támasza voltam minden nehézséggel küszködő, főleg segítségre szorult magyar, de román egyetemistának is. 
 
- Az elmúlt évtizedben hogyan és miért változott, módosult az egyesület működése? 
- A Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület alprogramjában (ösztöndíj-programjában) két jelentős változás történt az utóbbi években. A kezdetben főként falusi környezetben élő tanulóknak szóló pályázati felhívásunkat kiterjesztettük városi gyermekekre is, mert láttuk, hogy városon is egyre több család él szegénységben, és komoly problémát jelent a gyermekek iskoláztatása. 
 
2013 januárjától az ösztöndíjak 50%-os emelését kezdeményeztük, hiszen az elmúlt évek során az iskoláztatás költségei kétszeresére nőttek a tíz évvel ezelőtti kiadásokhoz képest, vagyis az eddigi havi 9000 forint helyett 14000 forintot kapnak kézhez a tanulók havonta egy éven át. Amennyiben nem ront teljesítményén és a család helyzete sem javul lényegesen, ezt az összeget a tanuló több éven keresztül, egészen az érettségiig megkapja. Gyakran előfordul, hogy a tanuló és támogató között kialakult jó viszonynak köszönhetően a támogatás folytatását vállalják a támogatók az egyetemi évek idejére is.
 
- Van, aki meggyőződéssel állítja, a valódi tehetség áttör a betonon is, tehát nem kell neki támogatás. Mit gondol erről? 
- A kezdeményezők és működtetők tapasztalata szerint – és ezt a statisztikák is alátámasztják – számos árva, félárva és súlyos anyagi nehézséggel küzdő, és különösen a városoktól, felsőbb osztályú iskoláktól távoli falvakban élő tanuló képességeitől függetlenül marad ki az iskolából, mert a család nem képes a tanulással járó magas költségek fedezésére. 
 
- Az egyesület viszonylag szerény összegeket oszt szét arra rászoruló fiatal erdélyi tehetségek között. Mire elég ez a pénz? 
- A 2011-2012-es támogatási évben készített felméréseink szerint a támogatott tanulók családjaiban az egy főre eső jövedelem átlagosan havi 15000 forint. Ehhez viszonyítva az általános iskolában otthon tanuló gyermekek egy havi iskoláztatási költsége átlagosan 10000 forint, míg az ingázó tanulók esetében ez az összeg havi 15000 forint, a bentlakók iskoláztatására pedig átlagos 29000 forintot kell a szülőknek fordítani. Ami tehát első pillantásra szerény összegnek tűnik, valójában életbevágó fontosságú segítség. 
 
- Kik és hogyan választják ki a támogatottakat? Hogyan követik az összegek hasznosulását? 
- A támogatáshoz pályázati úton juthatnak hozzá a rászorulók. A beérkező pályázatokat az egyesületünk egyetemi és középiskolai tanárokból álló ösztöndíjbizottsága ítéli oda egységes kritériumok alapján. Az elbírálás során egyenlő mértékben vesszük figyelembe a tanulók tanulmányi helyzetét (tanulmányi és versenyeredmények, osztályfőnöki jellemzés alapján), illetve a család szociális helyzetét (jövedelem, a családban fellelhető problémák, például betegség, válás, szülők elhalálozása stb). A támogatásban részesülő tanulók tanulmányi előmenetelét évi rendszerességgel követjük, a család anyagi helyzetét pedig az egyesület munkatársai vagy erre felkért tanárok családlátogatások során ellenőrzik.
 
- Mi a helyzet a pályakövetéssel? Tudják, mi lesz a patronáltjaik sorsa az érettségi után? 
- Az érettségi bizonyítvány megszerzését követően csak azoknak a tanulóknak a sorsát ismerjük, akik egyetemi hallgatóként is ösztöndíjasaink maradnak a Barátság Program keretében. Ebben a programban a támogatás az ösztöndíjas és a támogató között az évek során kialakult személyes kapcsolatra, barátságra épül. 2013 nyaráig 516 ösztöndíjasunk érettségizett, és jelenleg is 104 egyetemi hallgató részesül folytatólagosan ösztöndíjban. Van, aki már tíz éve ösztöndíjasunk, és persze olyanok is vannak köztük, akik már az egyetemi tanulmányaikat is befejezték ösztöndíjasunkként.
 
- Támogatóik naprakész listája megtalálható a honlapjukon. Mit kell róluk tudni?
- Támogatóink mindannyian magánszemélyek: jelenleg is több mint hatszázan segítik a programot, hazai tájainktól egészen az Egyesült Államokig. Folyamatosan népszerűsítjük a programunkat, akár azt is mondhatnánk, hogy toborozzuk a támogatókat, de szerencsére sokan jelentkeznek külön megkeresés nélkül is. A népszerűsítés, a tájékoztatás a sajtóban történik, évente tehetségnapot is szervezünk, ahol a tehetséges gyerekek mutatják be képességeiket. 
 
Az idei, jubileumi évben, megduplázva a kolozsvárit, Budapesten a Magyar Tudományos Akadémia zsúfolásig telt dísztermében is nagysikerű tehetségnapot tartottunk, közel 30 tanuló mutatta be képességeit. Minden évben eljuttatjuk támogatási felhívásunkat az MTA tagjainak, így a támogatók jelentős része az akadémikusok köréből kerül ki. Nagyon gyakori az is, hogy már a programban levő támogató ajánlja az egyesületet barátainak, munkatársainak, és így csatlakoznak újabb támogatók. 
Fontos és példaértékű mozzanat a Nyilas Misi Tehetségsegítő Egyesület történetében Somogyi Péter oxfordi agykutató professzor csatlakozása, aki két évvel ezelőtt kapcsolódott be a tevékenységünkbe. Az ő felkérésére azóta több mint hatvan, világszinten elismert kutató vállalta a támogatást.
 
- A magánszemélyek mellett a magyar adófizetők által támogatott Nemzeti Tehetség Program is több ízben támogatta a munkájukat. Hogyan hasznosultak a tőlük kapott összegek? 
- Az egyesület alapprogramját, az ösztöndíj-programot kizárólag a támogatók befizetéseinek 10%-ából működtetjük. Az ösztöndíj-program mellett a Tehetségpontunkon keresztül 2010 óta szervezünk különböző műhelytevékenységeket és a már említett Tehetségnapokat. A 2013-ban harmadik alkalommal Kolozsváron megrendezett Tehetségnapunk, illetve a szintén 2013-ban a budapesti Akadémián tartott tízéves Jubileumi Tehetségnapunk a Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósult meg. 
 
Szintén ebből a forrásból volt lehetőségünk 2013 szeptemberében pályaválasztási tanácsadást szervezni húsz végzős ösztöndíjasunknak, és az idén első alkalommal kaptunk támogatást az NTP-től a tehetségazonosítási munkára, az egyesülethez beérkezett ösztöndíj-pályázatok elbírálására.
 
- Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által az Erdélyi Tehetségsegítő Tanácsnak kiírt pályázatot is az Önök egyesülete bonyolítja le. Milyen programok valósultak meg ebből az összegből? 
- Az idei pályázatok főként Tehetségnapok és pedagógusképzések szervezésére adtak lehetőséget. A szervezéskor figyeltünk arra, hogy minél több erdélyi tanulót és pedagógust szólítsunk meg a programokkal. Ezek tematikájukban is átfedték mind a reál-, mind a humán-, illetve a művészeti tehetségterületeket.
 
- Az Ady Endre Ösztöndíj erdélyi lebonyolítása szintén a Nyilas Misihez tartozott. Miben különbözik ez az ösztöndíj az egyesület által nyújtott támogatásoktól? 
- Egyesületünk a 2010/2011-es évre felkérést kapott az Oktatásért Közalapítványtól az Ady Endre Ösztöndíj programjának megszervezésére és lebonyolítására, amelyet két iskolai év folyamán el is végzett. Noha jellegében és céljában ez az ösztöndíj nagymértékben hasonlít saját alapprogramunk ösztöndíjához, ezt a keretet egyesületünk teljesen önállóan, elkülönítve kezelte, a pályáztató által meghatározott feltételeknek megfelelően. A felkérésnek maradéktalanul eleget tettünk, sem a pályáztató, sem az ösztöndíjasok részéről nem merült föl kifogás munkánkkal kapcsolatban. A rendelkezésre álló keretnek megfelelően az első támogatási évben 197, a másodikban 176 tehetséges tanuló részesülhetett évi 100-100 ezer forintos ösztöndíjban.