Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Algoritmusok JG 380 000 024

GlobalID:
JG 380 000 024
Kidolgozó:
Dömötörné Horváth Erzsébet
Alkalmazók:
Indulás dátuma:
2014
Kapcsolattartó:
Programozási alapismeretek.

A Talentum informatikai diákkör 7-12. évfolyamos győri tanulók részvételével működik 5 éve. Az iskolai informatikaoktatásban a kis óraszám nem teszi lehetővé, hogy a tanulók komolyabban megismerkedjenek a programozás alapjául szolgáló algoritmusok készítésének módszereivel. A cél: a tanulók képesek legyenek saját program írására egy általuk választott nyelven, illetve a tehetségesebb, elkötelezettebb tanulók sikeresen szerepeljenek a programozási versenyeken. A szakkör alapvető feladata az ehhez szükséges többletismeretek átadása, tanári segítség nyújtása a diákok önfejlesztő munkájához, lehetőséget biztosítani az azonos érdeklődésű tanulóknak gondolataik kicserélésére, egymás munkáinak megismerésére.

A foglalkozáson egy-egy új anyag elmagyarázása, ismeretátadás történt frontális módon (magyarázat animációkkal, kivetítőn). Majd a témához kapcsolódó konkrét programozási feladat algoritmusát csoportmunkában megbeszéltük. A tömbösített foglalkozások alkalmával lehetőség nyílt az időigényes munkára: a megbeszélt algoritmusok alapján a konkrét programok elkészítésére, tesztelésére tanári, illetve diákmentori segítséggel.

A diákmentorok segítséget nyújtottak a kezdőbbeknek a programok kódolásakor, a foglalkozások között online kapcsolat tartottak a szakkörösökkel, így alkalom nyílt az esetleges problémák megbeszélésére, a programok tesztelésére, közzétették saját versenyfeladat-megoldásaikat magyarázó kommentekkel együtt. Bízom benne, hogy az alkotás örömének élményét a diákmentorok hitelesebben át tudják adni, mint egy felnőtt tanár.