Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Alkalmazói szoftverek és táblás játékok a tanulás támogatásában JG 310 000 021

GlobalID:
JG 310 000 021
Kidolgozó:
Fülöp Márta Marianna, Königné Ferencz Zsuzsanna, Szalay Lilla
Alkalmazók:
Indulás dátuma:
2013/2014 tanév
Kapcsolattartó:
Prezi és interaktív tábla magas szintű alkalmazása általános iskolások bevonásával.

A 2012/2013. tanévben a tehetségszakkör során (I. szakasz) a tanulók megismerték a Prezi programot és kipróbálták alkalmazásának lehetőségeit. A szoftver megtanulása után egy tankönyv tartalomjegyzékéből kiindulva rendszerezték és képi formába öntötték a tananyag szerkezetét. A részeket összekapcsolva a sok ismeretet egészként jelenítették meg és így létrehoztak egy olyan kép-, hang- és szövegelemeket tartalmazó fogalomhálót, mely az információ feldolgozását segíti.
A szoftver megismerése és használata során – a szabálykövetés mellett – teret kapott a kreativitás, az új ötletek, az egyéni megoldások követése. A tanulók egyénileg és csoportban is dolgoztak.

Az intenzív nyári program (II. szakasz) egy projektre és annak portfólió-készítésére épült. A projekt tematikát a tanulókkal közösen határozzuk meg. Elvárás volt, hogy a projekttéma több tantárgy ismereteit érintse, ilyen módon segítse az ismeretek többirányú megközelítését és lehetőséget nyújtson új gazdagító ismeretek bevonására is. A projektmunkát dokumentáló portfóliót a Prezi program (más néven Prezi.com program) segítségével kellett elkészíteniük, egy ePortfóliót hozva így létre, amely tetszőleges szempontok szerint „járható be”, mutatható meg. A nyári tábor projektjének gondolattérképe az ISZE elektronikus folyóirata 2013. decemberben megjelent tehetségkülönszámában e-Inspiráció 2013 III. ISZE Tehetségsegítő Tanács NTP-TTM-MPA-12-004 Tehetségkülönszáma 51. oldalán látható.

A következő tanév tehetségszakkörein (III. szakasz) folytatódtak a nyári táborban kidolgozott „táblásjátékok” projektághoz kapcsolódó tevékenységek. A tanulók feladata ezúttal a „papír alapú” játékot digitálisan megjeleníteni az interaktív táblán a szoftver segítségével. Az interaktív tábla a személyes jelenléttel szintén lehetővé teszi a „valódi játékot”. Ebben a feladatblokkban az interaktív tábla szoftverét mutattuk be tervezői oldalról. Ezt követően hagytuk a tanulókat szabadon alkotni. Ez a feladatblokk a tehetség megfigyelését, a tehetségazonosítást is szolgálja. A III. szakasz produktuma egy tanuláshoz kapcsolt témakör feldolgozása az interaktív táblán készített táblásjátékkal.