Menü megnyitása

Égigérő mesefa JG 340 000 015

GlobalID:
JG 340 000 015
Kidolgozó:
Pappné Tóth Ilona
Alkalmazók:
Indulás dátuma:
2014
Kapcsolattartó:
Negyedikesek ismereteinek és gondolkodási képességeinek fejlesztése.

Az Égigérő mesefa címet viselő program két részből áll: 12 alkalommal, heti 1 óra délutáni foglalkozás keretében a magyar népmesék/mondák világával ismertetjük meg a gyerekeket, egy-egy általuk kiválasztott mesét alaposabban is körbejárva. Ehhez szorosan kapcsolódnak Lázár Ervin magyar író műmeséi, melyek népmesei gyökerekkel, népmesei elemekkel rendelkeznek. A foglalkozásokon olyan szövegértési, szövegalkotási, és szövegfeldolgozó feladatokat tervezünk, amelyek lehetőséget teremtenek a gyerekeknek a témában való széles körű tájékozódásra, kreativitásuk fejlesztésére: itt csoportmunkában, párosan vagy éppen érdeklődésüknek megfelelően differenciáltan munkálkodhatnak. Három alkalommal (szombatonként, 5 órában) olyan külső helyszíneken valósítjuk meg a foglalkozásokat, amelyek támogatják és tematikus zárásként gazdagítják tanulóinkat élményekben, tartalomban és ismeretekben is (kézműves foglalkozás, könyvtári foglalkozás, színi előadás). A program eredményeképpen reményeink szerint a meséről való tapasztalatok elmélyülését, az irodalmi művek iránti érdeklődés felkeltését, az olvasóvá nevelés folyamatának erősödését várjuk, valamint olyan képességek fejlődését, melyek az együttműködést, a kreativitást, a motivációt, az önkifejezést erősítik.