Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Együttműködésre nevelés érdekes logikai és csillagászati játékokkal JG 390 000 038

GlobalID:
JG 390 000 038
Alkalmazók:
Indulás dátuma:
2015
A csillagászat közérthetővé, élményszerűvé, játékossá, szórakoztatóvá tétele.

Célok: A logikai gondolkodás, az együttműködésre való képesség fejlesztése, a gazdagító tevékenységegekkel az érdeklődés, motiváltság megteremtése, különböző korosztály számára lehetőség teremtése a játszva tanulás élményének átélésére.

Az általunk készített óriás játékok segítségével csapatban jól felderíthető logikai problémákat szemléltetünk. Ezek a játékok izgalmasak, érdekesek, különlegesek, ezért erősen motiváló hatásúak. Együttműködésre ösztönzik a résztvevő gyerekeket.
A játékok továbbgondolásával a fantázia szárnyalhat, kreativitás fejlődhet.
Páros és egyéni logikai problémákkal ismertetjük meg a gyerekek. Fontos szerepet kap a kitartó próbálgatás, az elmélyült problémamegoldás.
A játékok zöme a tehetségfejlesztésen túl alkalmas arra, hogy a gyerekek egyre ügyesebben tudjanak csapatban együttműködni, egymás véleményét meghallgatni, elfogadni. Iskolánk tehetséggondozásának ez az egyik meghatározó pillére, hiszen a gyerekek sikeres jövőjének ez elengedhetetlen feltétele.

Amikor a logika összefonódik más tudománnyal:

A csillagászat távoli, megfoghatatlan, ezért nehezen érthető! Vagy mégsem?
Ötletes, érdekes, és kézzel fogható „csillagászkodást” valósítunk meg e programon.
Néhány eleme:
Üstökös-főzés
Hogyan lehet szárazjégből üstököst „főzni”? Megvizsgáljuk az elkészült alkotásokat, különös tekintettel annak halmazállapotára, színére és formájára. A gyerekek megfigyelhetik az „üstökös” csóváját is.
Veszta kisbolygó
A gyerekek  elkészítik a Veszta térbeli modelljét gyúrással, harapással”, érdekes felfedezéséket teszünk.
Tejútrendszer
A Tejútrendszer kialakulásával kapcsolatos mondákat ismernek meg a diákok, majd a kakaós csiga is segít az ismeretszerzésben. Galaxist készítünk.
A leírtakhoz hasonló csillagászati játékok elvarázsolnak kicsiket, nagyokat.

Minden tevékenység a hatékonyabb és tartósabb ismeretszerzésre irányult. Az ész-kéz-szív egysége dominált a megismerő, alkalmazó tevékenységekben egyaránt.