Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Gondolkodásfejlesztés táblajátékkal és informatikával JG 380 000 037

GlobalID:
JG 380 000 037
Alkalmazók:
Indulás dátuma:
2015
A szakemberek tehetségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai munkáját, fiatalok tehetségének kibontakoztatását segítő módszer.

A jó gyakorlat keretében két korosztály, valamint sajátos nevelési igényű diákok számára szóló módszertani tartalmak ismerhetők meg, valamint azok keretében demonstrált innovatív fejlesztőpedagógiai technikák sajátíthatóak el.

Az általános iskolai korosztály számára: egy 25 órás, informatikai ismeretek és infokommunikációs készségek gazdagítását célzó, szakköri keretek között játszható táblásjátékot, továbbá egy 15 órás programozói ismeretekkel gazdagított, korszerű Információs és Kommunikációs Technológiai eszközök használatára hangsúlyt helyező táblásjátékot dolgoztunk ki.

A középiskolai korosztályon belül két célcsoportra dolgoztunk ki tehetségfejlesztéssel kapcsolatos módszertani tartalmat. A szakiskolai célcsoport számára egy 20 órás, tanórán kívüli, szakköri keretek között lebonyolítható programot alkottunk, amelynek célja, hogy a diákok átfogó gyakorlati ismeretekre tegyenek szert a projektalapú feladatmegvalósításról: cél, hogy a tervezéstől a végrehajtásig minden munkafázissal megismerkedhessenek.

A hallássérült tanulók részére hoztunk létre egy 25 órás, szakköri keretek között lebonyolítható programot, melynek hangsúlyos eleme az informatikai akadálymentesítés, olyan módszertani tartalmak, amelyek az érintett diákok esélyegyenlőségét hivatottak előmozdítani. A jó gyakorlat kiemelt feladatának tekinti, hogy a fejlesztésbe bevont tanulók környezete (szüleik, iskolai tanáraik, a téma iránt érdeklődő szakemberek, felsőoktatási diákmentorok) számára is módszertani támogatást nyújtson.
A szervezet gyakorlatorientált műhelymunka foglalkozásokon betekintést nyújt a működő programokba. A műhelymunka főbb tematikai pontjai: infokommunikációs akadálymentesítés szemlélete az SNI mini pilot szakköreinken; KODU program és táblajáték az EGYMI-ben; gondolkodásfejlesztés táblajátékkal interdiszciplináris kitekintéssel az általános iskola felső tagozatán; gondolkodásfejlesztés informatikával kooperatív tanulásszervezéssel a szakiskolákban. A szakiskolai program egyediségét az adja, hogy alkalmas a középiskolák minden célcsoportjának tehetséggondozására.