Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Informatika a természettudományokban - ISZE JG 320 000 033

GlobalID:
JG 320 000 033
Kidolgozó:
Bondorné Hegyi Margit, Fülöp Márta Marianna, Königné Ferencz Zsuzsanna, Lucza László, Takács Attila
Alkalmazók:
Indulás dátuma:
2014
Kapcsolattartó:
Informatika a matematikában, a fizikában, a kémiában, a biológiában és robotika: általános iskolások fejlesztő programja.

Programunk létjogosultságát adja, hogy a tanulók jól fejleszthetők a korszerű IKT eszközökre épített programokkal, valamint a kooperatív tanulással, projektmunkával.
A 60 órás program gazdagító, ismeretátadó, teljesítményre ösztönző, módszert átadó program. Négy, egyenként 15 órás modulból épül fel, az alábbiak szerint:
1. modul: Informatika matematikában és fizikában.
2. modul: Informatika a kémiában és biológiában.
3. modul: Robotika.
4. modul: Kooperatív tanulás.

A modulok tematikája számos példával alátámasztva bemutatja az alkalmazói informatika szerepét a különböző természettudományos tantárgyak ismereteinek elsajátításában. Rávilágít arra, hogy az alkalmazói informatika készségszintű ismerete elengedhetetlen a komplex tudás megszerzésében, a projektszemléletű, tantárgyközi ismeretszerzésben.

Az új ismeretek átadása mennyiségi és minőségi gazdagítással: néhány természettudományos témakör több szempontú megközelítésével valósul meg. Komplex tehetséggondozó programként a 60 órás program az új ismeretek átadása mellett kiemelt szerepet tulajdonít a kreativitás-fejlesztésnek, valamint nagy hangsúlyt fektet a tanulók társas készségeinek fejlesztésére is.

A tehetséggondozás és felzárkózás céljait egyidejűleg szolgáló megközelítés támogatja a tanulók tehetségazonosítását, erősségeik körvonalazását.

A program részletes leírása az ISZE digitális folyóiratának, az Inspirációnak tehetségkülönszámaiban olvasható:
e-Inspiráció 2013 II.  Általános Iskolai Tehetséggondozás NTP-ITM-12-P-0050 - ISZE Tehetségkülönszám
2-3. oldal. A 2013-as megvalósításról a hivatkozott folyóirat 4-12. oldalán számolunk be.

A 2014-es megvalósításról az
e-Inspiráció 2014 II. ISZE Tehetségpont Általanos Iskolai Tehetseggondozas NTP-TM-13-0117 Tehetségkülönszáma 2-15. oldalán írunk.

A 2014-es program már tartalmazott egy követéses modult is, az előző év szakkörösei számára. Időtartama 15 óra intenzív programként megvalósítható modul. Címe: Informatika a természettudományokban és a művészetekben – Fraktálok és dimenziók.