Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Informatikai gazdagítás kooperatív tanulással - ISZE JG 390 004 192

GlobalID:
JG 390 004 192
Rövid név:
Informatikai gazdagítás kooperatív tanulással
Kidolgozó:
Fülöp Márta Marianna
Alkalmazók:
Kapcsolattartó:
A tehetségsegítő program célja az informatika iránt érdeklődő tanulók szaktárgyi ismeretgazdagítása és együttműködő készségének fejlesztése kooperatív tanulással.

A tehetségsegítő program célja az informatika iránt érdeklődő tanulók szaktárgyi ismeretgazdagítása és együttműködő készségének fejlesztése kooperatív tanulással. Az együttműködés készségének tanulása kiemelkedő szerepet tölt be a tehetséges tanulók szociális tanulásában, jelentősen hozzájárul a tehetségesek csapatversenyekre történő felkészítéséhez. Az informatikával, IKT eszközökkel történő gazdagítás projektszerűen kapcsolódik egyéb közismereti tantárgyak ismeretanyagához. A szabálykövetés mellett, nagy teret kap a kreativitás, az új ötletek, az egyéni megoldások követése és bemutatása. A kooperatív tanulásszervezés (az építő egymásrautaltság, az egyéni felelősség, az egyenlő részvétel, a párhuzamos interakciók /Kagan) alkalmazásával, minden tanuló aktívan vesz részt a munkában, a diákok megtanulják egymást tanítani és egymástól tanulni.
A tehetségsegítő program résztvevőit iskolai megfigyelés, képességstruktúra-, érdeklődés- és motiváció vizsgálatával, valamint szülői jellemzés alapján válogatják ki. A részvételnek köszönhetően javul a tanulók egymásra figyelésének készsége, interaktivitása, konfliktuskezelése, döntéshozatala, felelősségérzete, valamint új informatikai ismeretekre tesznek szert. Ilyen módon eredményesebb lesz a tanulók csapatban (verseny, projekt stb.) történő tevékenysége. Az új informatika ismeretek a pályaorientációt erősítik.