Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Kísérletező szakkör két (három) nyelven JG 360 000 015

GlobalID:
JG 360 000 015
Kidolgozó:
Tóth Károlyné, Dunai Ágnes
Alkalmazók:
Indulás dátuma:
2014
Kapcsolattartó:
Természettudományos kísérletek német és angol nyelven, ötödikeseknek.

A 2014/2015-ös tanévben kétnyelvű természettudományos kísérletező szakkört indítottunk Dunai Ágnes angol szakos és Tóth Károlyné kémia, fizika szakos tanárnők vezetésével az ötödik évfolyamosoknak. Munkánkat Bencsik Róbert német szakos kolléga segítette.

A kétnyelvű szakkör teljesen illeszkedik az Európai Unió tartalom alapú nyelvoktatást támogató programjához. A szakkört azzal a céllal vezettük be iskolánk szabadon választható, tehetséggondozó programjai közé, hogy a fizika és kémia iránt érdeklődő diákjaink alapszintű szaknyelvi ismeretekre tegyenek szert.
Ezen túl úgy gondoljuk, hogy kellemes környezetben, a tanuló érdeklődésének megfelelő kontextusba helyezett nyelvtanulás jelentősen hozzájárul a nyelvi ismeretek bővítéséhez, és a nyelv elsajátításához, növeli a tanuló adott idegen nyelv iránti érdeklődését.

A szakkörön néhány szóval és néhány mondattal leírható érdekes kísérleteket végeztünk. A gyerekek angolul és németül is megismerkedtek a kísérlet leírásával. Mindez lehetőséget adott arra, hogy az egy nyelvet tanuló ötödikesek egy másik nyelvet is megismerjenek, illetve az általuk tanult nyelvet alkalmazzák a nyelvórán nem megvalósítható formában: természettudományos megismerésben. A kísérletek összeállításánál törekedtünk arra, hogy egyszerűen elvégezhetőek legyenek, ne legyenek balesetveszélyesek, és illeszkedjenek a gyerekek meglévő ismereteihez és kíváncsiságához. (A kísérletek címe: A láthatatlan széndioxid; Titkosírás; Építsünk telefont; Olvadás; Egyszerű áramkör; Vízen járók; Építsünk orgonát; Képek zöldségekkel és gyümölcsökkel; Lebegő hal; Szappanhajó; Papírvirágok; Periszkóp; Visszatekintés, kaleidoszkóp; Elektrolízis; Elektromágnes, iránytű.)

A szakkör zárásaként a megismerést az iskolán kívül, szakemberek bevonásával folytattuk. Foglakozásokon vettünk részt a Szegedi Csillagvizsgálóban, a Tudástárban és a Szegedi Vadasparkban.

A szakkört a jövő tanévben folytatni kívánjuk: emeltebb nyelvi szinten, és összetettebb kísérletekkel.