Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

A kollégiumi és a családi nevelés összehangolása JG 370 002 600

GlobalID:
JG 370 002 600
Rövid név:
A kollégiumi és a családi nevelés összehangolása
Kidolgozó:
Hajnóczy József Kollégium
Alkalmazók:
Kapcsolattartó:
Céljuk szorosabbá fűzni a szülő és kollégium közötti kapcsolatot és ez által hatékonyabbá tenni a gyermekek nevelését.

A programban 150 középiskolás korú, kollégista tanuló vesz részt, akiknek 13%-a hátrányos helyzetű. A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma, tagintézményi szinten évről-évre növekedést mutat, egyre többen szorulnak segítségre, számuk tendenciaszerűen nő. Ezért alakították ki a családlátogatások rendszerét. A szülői fogadókészség csaknem 100%-os volt. Regisztrált tehetségpontként működnek. Céljuk szorosabbá fűzni a szülő és kollégium közötti kapcsolatot és ez által hatékonyabbá tenni a gyermekek nevelését. A kollégiumi csoportvezetők napi kapcsolatban vannak az iskolai osztályfőnökökkel. A szülőkkel heti rendszerességgel tartják a kapcsolatot. Szorosan együttműködnek a gyermek és ifjúságvédelmi felelőssel, szükség esetén a családsegítővel is. A program célja még szorosabbá fűzni a szülő és kollégium közötti kapcsolatot, egyeztetni a nevelési elveket és finoman korrigálni a hibás nevelést, egyeztetni az egyénre szabott elvárásokat, megismerni a család kultúráját, életvitelét, szokásait. Mindezt a tanulók kommunikációjának, viselkedés kultúrájának, valamint érzelmi, személyes, döntési, problémamegoldó, életvezetési kulcskompetenciáinak fejlesztése érdekében. A tehetségsegítő program résztvevőit szociális adatlap kitöltésével, beszélgetéssel, felmérésekkel (teszt, szociometria, családrajz), tapasztalatgyűjtéssel, megfigyeléssel választják ki.