Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Kredenc tehetséggondozó műhely JG 310 002 602

GlobalID:
JG 310 002 602
Rövid név:
Kredenc tehetséggondozó műhely
Kidolgozó:
Hajnóczy József Kollégium
Alkalmazók:
Kapcsolattartó:
A Kredenc tehetséggondozó műhely a média és kommunikáció területén tehetséges középiskolások számára nyújt teret a kibontakozáshoz.

A programban 15 középiskolás korú, kollégista tanuló vesz részt, akiknek 30%-a hátrányos helyzetű.
Regisztrált tehetségpontként működnek.
A média iránt érdeklődő tehetséges tanulók kommunikációs és személyiségfejlesztés után alapvető ismereteket szereznek szociológiából, szociálpszichológiából életkoruknak megfelelő szinten, gyakorlatorientált, kompetenciafejlesztő módszerek segítségével. Ezt követően betekintést nyernek a fényképezés majd az újságírás technikájába, megismerkednek az újságíró műfajokkal, az újságszerkesztéssel. A ráépülő foglalkozások az online és a közösségi médiát emelik ki.
A műhely két tagintézménye és a helyi média, továbbá a MÜOSZ és a DUE rádió között heti kapcsolat van.
A Kredenc kollégiumi újság öt évvel ezelőtt jött létre, a kollégium két tagintézményének tehetséges diákjait kutatja fel, és fogja össze. Negyedévenként jelenik meg, a borítóval együtt 20 oldalon 400 példányban.
A pedagógusokon kívül külső előadók segítségével is fejleszti a diákok íráskészségét, vizuális kultúráját.
2008-ban megjelent az újság „Ki mit tud” különszáma, ami tehetséges kollégisták alkotásait mutatta be vers-és prózaírás, valamint képzőművészet (fotó, grafika, festmények) területén.
A segítő pedagógusok a tehetséges tanulókat tanulmányi eredményük, kommunikációs-, írás- és vizuális készségük, rátermettségük alapján választják ki a tagintézményekben.
A segítő tanárok által kidolgozott, összesen 90 órás kompetenciaalapú programmal gazdagítják tudásukat, fejlesztik empátia készségüket, növelik kreativitásukat. feladatelkötelezettségüket. Lehetőséget ad a résztvevőknek, hogy az újságírás minden területével megismerkedjenek és kipróbálják magukat a különböző területeken.
A foglalkozásokra járó tanulók átfogó képet kapnak az online újságírásról, a blog mondanivalójáról, a közösségi média funkcióiról, alkalmazásáról a kapcsolódó etikai kérdésekről. Szakmai tudás birtokában lehetőségük lesz az online média kipróbálására esetleg önkifejezési formaként való használatára. Gyarapítják azon felhasználók számát, akik a közösségi hírportálokat felelősségteljesen és funkciójuknak megfelelően tudják használni.
Az eredményességet az mutatja, hogy a foglalkozások hatására milyen fejlődést értek el az újságírás területén, milyen technikákat sajátítottak el, mennyivel gazdagították szókincsüket, fejlesztették írásbeli és szóbeli kifejezőkészségüket, társadalmi felelősségérzetüket.
A blokkok végén elégedettségi kérdőívet töltenek ki a tanulók, hogy visszajelzést adjanak a foglakozások eredményességéről. A Kredenc ismertségének és olvasottságának mérése interjú technikával a tagintézményekben és a partneriskolákban.